2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tanévkezdés 2004.

2004. augusztus 6.
Új elemek a 2004/2005-ös tanévben
 
1. Új Nemzeti Alaptanterv
A kiszámíthatóság és a fokozatosság jegyében az új Nemzeti alaptanterv bevezetése az első évfolyamon kezdődik, és felmenő rendszerben folytatódik, vagyis 12 éven át tartó, folyamatos fejlesztési feladatot jelent. A lexikális ismeretek és a készségfejlesztő oktatás új egyensúlyát teremti meg a Nat.
Az oktatás tartalmi reformjának legfontosabb célja, hogy a gyerekek biztos alapokat szerezzenek az egész életen át tartó tanuláshoz: megtanuljanak rendesen írni, olvasni, számolni.
 
2. Szöveges értékelés
Nemcsak több időt kell fordítani az alapkészségek megszerzésére, hanem az értékelési technikáknak is összhangban kell lenniük a 6-7 éves gyerekek nagyon különböző fejlődési ritmusával.
Az árnyalt értékelésre, a gyermek és a szülő pontos tájékoztatására a hagyományos osztályzásnál sokkal alkalmasabb a szöveges értékelés, mert a gyermek személyisége felől közelíti meg a tanulást és a tudást.
 
3. Évfolyamismétlés csak a szülő beleegyezésével
Meghosszabbítjuk az alapozó szakaszt az általános iskolában. Több idő lesz a szükséges alapkészségek elsajátítására. Ez a gyerekeknek is megkönnyíti, hogy saját ritmusuknak megfelelően fejlődjenek.
Az iskolai fejlesztés eredményeit csak a negyedik évfolyam végén mérhetjük reálisan. A buktatás nehezítése azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek különböző ütemben fejlődő képességeit az első néhány évben egyaránt fejleszteni lehessen. (Személyre szabott felzárkóztató oktatás, korrepetálás.)
 
4. Idegen nyelvi előkészítő évfolyam
Világ - Nyelv Program
Szeptembertől 11834 diák részvételével, 407 középiskola indít nyelvi előkészítő évfolyamot, ahol az órakeret 40 százalékában idegen nyelvet tanulnak a diákok. A nyelvi előkészítő évfolyamra járó tanulók után az intézmények emelt szintű támogatást kapnak (76.500 forint/tanuló/év).
A magyarok tudnak a legkevésbé idegen nyelveket az Európai Unióban. Ezért helyezzük előtérbe a nyelvtanulást.
 
5. Megszűnik a felvételi
A kétszintű érettségi megszünteti a középiskolákra nehezedő nyomást, amelyet a felsőoktatás diktálta követelményrendszer okozott. A régóta meghirdetett változás visszaadja az érettségi vizsga rangját, és megkíméli a diákokat a korábbi kettős vizsga terheitől.
A pedagógusok felkészítését szolgálja az a középiskolai tanáronkénti 10.000 Ft, amit továbbképzésekre biztosít a költségvetés.
 
Segítség a szülőknek

1. Dupla családi pótlék
Ebben az évben ismét a minden gyermekhez eljutó családi pótlék összegének kétszeresével segíti a Kormány a tanévkezdést.
 
 
 
Család (Ft/gyerek/hó)
Egyedülálló (Ft/gyerek/hó)
2002
2004
2002
2004
Egy gyermekes család
3.800
4.900
4.500
5.700
Két gyermekes család
4.700
5.900
5.400
6.900
Három v. több gyermekes család
5.900
7.500
6.300
8.000
Tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű
10.500
13.300
10.500
15.000
 
2. Növekvő munkáltatói támogatási lehetőség
50 százalékkal nő gyermekenként az iskolakezdéshez adómentesen nyújtható munkáltatói támogatás.
2003-ban                    10.000 Ft
2004-ben                    15.000 Ft
 
3. Ingyen tankönyv - rászorultsági alapon
Több mint a duplájára emelkedett az ingyenes tankönyvellátás állami támogatása. Míg 2002-ben 3.5 milliárd forinttal támogatta az állam a tankönyvvásárlást (és nem volt kötelezően ingyenes ellátás) addig 2004-ben mintegy 700.000 rászoruló tanuló közel 8,0 milliárd forintösszegű állami támogatással ingyenesen jut tankönyveihez.
   
Ki igényelhet ingyen tankönyvet?
A tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű,
a három vagy többgyermekes családban élő, továbbá az egyedülálló szülő által nevelt tanulók,
és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 1-8. osztályos diákok.
   
Hogyan lehet igényelni az ingyen tankönyvet?
Az iskolában elegendő bemutatni a családi pótlék összegét tartalmazó bérjegyzéket, számlakivonatot vagy postai utalványt.
Az ingyenesség biztosítása többféleképpen történhet:
A tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatással, iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel; a tankönyvek napköziben, tanulószobában történő elhelyezésével;
 
4. Ingyenes étkeztetés - rászorultsági alapon
2003 szeptembere óta mintegy 100 ezer rászoruló óvodás ingyenes étkeztetésben részesül.
Az étkeztetési támogatás a rászorulók körében családonként 2.500 - 5.000 forint/hó megtakarítást jelent. 
 
A jogosultak köre:
tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű,
három vagy több gyermekes családban élő,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek.
 

 
A 2004/2005-ös tanév rendje
 
A szorgalmi idő első tanítási napja: 2004. szeptember 1. (szerda)
Utolsó tanítási napja: 2005. június 15. (szerda)
 
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap:
Középiskolákban és a szakiskolákban: 2005. május 6.
Kisebbségi nyelven oktató és a két tanítási nyelvű középiskolákban: 2005. május 5.
Szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél éves képzésben tanulóknak: 2005. január 18.
A szorgalmi idő első féléve 2005. január 21-ig tart.
 
Őszi szünet időpontja: 2004. november 2-5. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2004. október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2004. november 8. (hétfő)
 
Téli szünet időpontja: 2004. december 20-31. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2004. december 18. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2005. január 3. (hétfő)
 
Tavaszi szünet időpontja: 2005. március 24-29. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2005. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2005. március 30. (szerda)
 

 
Épül a jövő iskolája - Tanévkezdés 2004. (miniszteri prezentáció; letölthető PPT formátumban)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok