2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az érettségi vizsgáról

2006. május 4.
Az emelt szintű szóbeli vizsgák során adott vizsgatárgyakból kijelölt vizsgahelyszínek vannak, és ott három tagú bizottságok előtt zajlik a vizsga. A három tanár különböző középiskolákból vagy felsőoktatási intézményből érkezik, ahogy az adott csoport vizsgáztatott diákjai is más-más középiskolák tanulói. Nem zárható ki, hogy egy vizsgázó olyan bizottságba kerül beosztásra, amelynek egyik (de legfeljebb egy) tagja saját iskolájának tanára. Ez az eset nem csak az adott vizsgahelyszín tanulóira és tanáraira vonatkozhat, hanem a más iskolából érkezett vizsgáztató illetve vizsgázó esetében is előfordulhat. Egy vizsgáztató tanár számos egyéb, hivatalosan nem követhető módon is (pl. magántanár, ismerős stb.) kapcsolatban lehet az adott vizsgázóval. A jogszabály a közvetlen hozzátartozók vizsgáztatását kizárja. Minden másfajta érintettség esetén éppen a bizottság három fős összetétele és döntési mechanizmusa, valamint a vizsgaszabályzatban rögzített értékelési módszer, a konkrét tételhez tartozó részletes pontozási útmutató hivatott az értékelés egységének, objektivitásának biztosítására. A bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza, így két biztosan nem érintett tag véleménye, pontozása döntő a diák feleletének értékelésekor, azaz ellensúlyozni képes az esetleges egyéni elfogultságot. A vizsgaszervezés során számos, az adott egyéni helyzetből fakadó sokszor egymásnak ellentmondó észrevétel, kérés érkezik a vizsgaközponthoz, így van, aki éppen az ellen tiltakozik, hogy saját tanárával, vagy saját volt tanárával találkozzon a vizsgákon, vagy éppen iskolák egymással szemben fogalmaznak meg kritikákat. A közel ötvenezer szóbeli vizsga beosztásakor nem tárható fel minden kapcsolat, érintettség, ám magunk is fontosnak tartottuk az összeférhetetlenségi helyzetek kezelését. A vizsgahelyszíneken tevékenykedő OKÉV megbízottak a mintegy másfél hónap múlva esedékes szóbeli vizsgák előtt minden bizottsági taggal aláíratják majd a személyi összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatot.
 
A korábbi három érettségi vizsgaidőszakban is hasonló elvek alapján működtek a tantárgyi bizottságok, és munkájukra nem érkezett az előbbiekkel kapcsolatos érdemi észrevétel. A gyanakvásokat keltő híresztelések ellenére fontosnak tartjuk kinyilvánítani azt is, hogy továbbra is bízunk a vizsgáztatással megbízott tanárok szakértelmében, szakmai és emberi tisztességében.


Pósfai Péter
OKÉV főigazgató
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok