2023. június 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Hallgatói tájékoztató a Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok felkészítése pedagógus-továbbképzési programról

2006. január 30.
A továbbképzés célja:
Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a közép- és emelt szintű érettségi vizsga jogszabályi hátteréről, vizsgaanyagairól és a vizsgáztatás módszereiről. Felkészítés a választott tantárgy érettségi írásbeli vizsgafeladatok javítására és értékelésére, a Részletes követelményrendszer és a Javítási-értékelési útmutató használatára (közép- és emelt szinten). Felkészítés a középszintű választott tantárgy szóbeli érettségi vizsga tételsorának intézményen belüli összeállítására. Felkészítés az előírásoknak megfelelő szóbeli vizsgáztatásra és értékelésre (közép- és emelt szinten).

A továbbképzés formai és tartalmi követelményei:
Formai követelmény az egyetemi diploma (nyelvi tárgyaknál főiskolai is lehet), az összóraszám 90%-án való részvétel, valamint a választott tantárgy írásbeli érettségi feladat/ok javítása és értékelése a képzés során, továbbá egy szóbeli felelet értékelése, az értékelés indoklása, megbeszélése.
Tartalmi követelmények: a résztvevők ismerjék az Érettségi vizsgaszabályzat tartalmát, a választott tantárgyra vonatkozó részletes követelményeket és a vizsgaleírást közép- és emelt szinten. Ismerjenek meg a részletes követelményrendszer által elvárt képességek és kompetenciák értékelésére alkalmas új módszertani eljárásokat. Szerezzenek jártasságot az írásbeli érettségi dolgozatok javításában és értékelésében közép- és emelt szinten, továbbá a középszintű szóbeli érettségi vizsgafeladatainak (tételsorának) összeállításában. Legyenek képesek az előírásoknak megfelelő szóbeli vizsgáztatásra és a szóbeli vizsgateljesítmények értékelésére.

A továbbképzési órákat tartók: A továbbképzési program anyagának kifejlesztői

A továbbképzés rövid tematikája:
A 2005. évben bevezetett kétszintű érettségi nagymértékben eltér az eddigi vizsgáztatási gyakorlattól, ami érinti a vizsga jogszabályi hátterét, tartalmát, követelményeit, az értékelési, vizsgáztatási eljárásokat egyaránt.
A tanfolyam célja, hogy a tanárok elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a vizsgáztatás módszertanáról, az írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok javításáról és értékeléséről közép- és emelt szinten, továbbá az előírásoknak megfelelő szóbeli vizsgáztatásról és a középszintű szóbeli vizsgatételek készítéséről.

A tanfolyam négy tantervi egységből áll. Az első a jogszabályi háttérrel és a vizsgáztatással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókkal ismerteti meg a résztvevőket, majd az írásbeli és szóbeli vizsga anyagainak, követelményeinek megismerése, a vizsga értékelésének módszertana adja a képzés fő témáját.
Az egyes tantervi egységekben a képzés hallgatói megismerik a vizsga jellegét, követelményeit, tipikus feladatait, gyakorolják a javítási-értékelési útmutatók, illetve az értékelési kritériumok következetes alkalmazását, továbbá a szóbeli vizsgáztatói magatartást és a szóbeli tételek összeállítását (középszinten).
Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása különböző munkaformákban valósul meg, mint pl. előadások, csoport- és pármunka, közös megbeszélés, tapasztalatcsere.

A hallgató részvételének feltétele: A tanfolyam első napján a részvételi díj befizetését igazoló bizonylat másolatának leadása a helyszínen.

A hallgató saját eszközei: Papír, íróeszköz, valamint az alapítási engedélyben meghatározott eszközök, melyet a mellékelt táblázat tartalmaz.

Az alapítási engedélyben meghatározott eszközök, melyet a hallgatóknak kell biztosítania
(a papír és írószeren kívül)

magyar nyelv és irodalom
középiskola magyar nyelvi tankönyvek, és irodalmi szöveggyűjtemények (9-12-évf.)
matematika
számológép, függvénytáblázat
biológia
Növényismeret tankönyv - Nemzeti Tankönyvkiadó
informatika
informatikai feladatgyűjtemény, vonalzó, adattároló elektronikus eszköz (pl.: floppy, CD, pen-drive)
nemzetiségi német nyelv és irodalom
középiskolai nemzetiségi német irodalmi szöveggyűjtemény (9-12 évf.)
rajz, és vizuális kultúra
Papír, íróeszköz
testnevelés
Papír, íróeszköz
művészettörténet
Papír, íróeszköz
francia nyelv
Papír, íróeszköz
angol nyelv
Papír, íróeszköz
orosz nyelv
Papír, íróeszköz
spanyol nyelv
Papír, íróeszköz
olasz nyelv
Papír, íróeszköz

A konkrét képzésre vonatkozó hallgatói tájékoztatót, amelyben a helyszín, a helyszín megközelítése, a képzés pontos dátuma és időtartama szerepel, minden jelentkezőnek eljuttatjuk az adott tanfolyam megkezdése előtt.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok