2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató: Az OM felhívja a figyelmet arra, hogy néhány iskolában törvénysértő adat- és információgyűjtési tevékenység zajlik

2006. február 9.
Az Oktatási Minisztérium ezúton szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy néhány iskolában törvénysértő adat- és információgyűjtési tevékenység zajlik.

A Minisztérium szülői panasz alapján értesült a Felvételi Információs Szolgálat (a továbbiakban: FISZ) által végzett kérdőíves adat- és információgyűjtési tevékenységről, amely bejelentés szerint a FISZ középiskolásokhoz eljutatott kérdőíve nem felel meg a törvényes adatgyűjtés és kezelés szabályainak, valamint etikai problémákat is felvet.

A Minisztérium az adatvédelmi biztos hivatalához fordult, és annak állásfoglalását kérte az ügyben. Az adatvédelmi biztos a FISZ tevékenységével kapcsolatban a következő megállapításokat tette:
  • A FISZ által összeállított kérdéscsoport és a kérdőív végén található leválasztható megrendelőlap tanulók általi kitöltésével a FISZ olyan adatok birtokába jutott, juthat, amelyek kezelésére és feldolgozására ilyen formában nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal.
  • A megrendelőlap személyes adatokra is rákérdez, kérik a név és lakcím megadását is, azonban nem állapítható meg, hogy ez milyen célból szükséges. A kérdőív megrendelőlappal történő együttes kitöltése és visszaküldése a kérdőív tartalmát is személyes adattá minősíti. Az adatok ilyen formában történő megszerzése és feldolgozása számos jogszabályt sért. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Az Avtv. szerint az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, valamint személyes adatot kezelni csak meghatározott célból lehet. Ezen követelményeknek a FISZ nem tett eleget, mert nem határozta meg egyértelműen kutatásának célját és nem adott tájékoztatást arról, hogy mi történik a hozzá került adatokkal.
  • A FISZ tevékenységével kapcsolatban megállapítható, hogy az általa végzett felmérés nem tudományos kutatás, hanem piac- illetve közvélemény kutatás, amely marketing-, reklámtevékenységhez kapcsolódik. A kérdések egy része a diákok véleményét térképezi fel több témában (pl. legismertebb történelmi személyiségek), másik része a FISZ és egyéb szervezetek ismertségéről, elfogadottságáról informálódik, harmadik fajtája pedig más cégek által díj ellenében megrendelt és kérdőívbe illesztett kérdéscsoportokkal (pl. médiahasználati szokásokkal) foglalkozik. Mivel a FISZ és a hozzá kapcsoló, az adatokat feldolgozó DFT Hungária Lapkiadó Tanácsadó és Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság célja piac-, és közvélemény-kutatás, illetve reklámtevékenység, így alkalmazni kell a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv. (továbbiakban: Dmtv.) szabályait is. A Dmtv. szerint az érintett név - és lakcímadatait, valamint egyéb személyes adatait és az általa nyújtott információkat csak akkor lehet együttesen feldolgozni, tárolni, ha az érintett ehhez írásban külön és kifejezetten hozzájárul. A FISZ kérdőívvel kapcsolatban azonban nem beszélhetünk ilyen hozzájárulásról, tehát a tájékoztatás céljából megadott adatokat és az egyéb információkat nem lehet együtt gyűjteni, feldolgozni.
  • A FISZ által végzett felmérés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szabályaival is ellentétes, mert a törvény szerint a kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedélyét. A kérdőíveken azonban nincs szülői beleegyezéssel kapcsolatos rész, erre vonatkozó utalás. Mindazon esetekben, amikor a szülői hozzájárulás hiányzik, az adatkezelés jogellenes, mivel nincs jogalapja.
Mivel az adatvédelmi biztosnak nincs hatásköre a tisztességes piaci magatartás követelményeinek és a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. előírásainak vizsgálatára, ezért a fogyasztóvédelmi felügyelőség eljárását kezdeményezte. A biztos megítélése szerint felmerül a gyanú, hogy a FISZ és a hozzá kapcsolódó DFT Hungária Lapkiadó Tanácsadó és Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Hungária Kft. a diákok érdekében nyújtott szolgáltatásával (ingyenes e-mailes tájékoztatók és nyomtatott kiadványok) valójában a mögöttes üzleti érdekeket palástolja, megtévesztő vagy bújtatott reklámtevékenységet folytat.

Az adatvédelmi biztos immáron kétszeresen is megkereséssel fordult az adatkezelőhöz és az adatfeldolgozóhoz a kérdőív módosítása és annak megállapítása érdekében, hogy a név- és lakcímadatokat a közvélemény-kutatás egyéb adataitól leválasztották-e, és biztosítják-e, hogy a kutatásban részt vett személyek ne legyenek azonosíthatóak. Egyúttal felszólította az adatkezelőt, hogy a jogosulatlanul kezelt adatokat törölje, a kérdőíves felmérés során adjon megfelelő tájékoztatást az érintetteknek, és az adatvédelmi követelményeknek megfelelően járjon el.

Az Oktatási Minisztérium arra kéri a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a fentiek ismeretében a kérdőívek diákokhoz történő továbbításában, terjesztésében, a hasonló kérdőívekkel kapcsolatban fokozott gondosságot és nagy körültekintést tanúsítsanak a törvényesség betartása érdekében.


Budapest, 2006. február
Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok