2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

„Pro Libertate!” stratégiai játék

2006. április 10.
A hamar népszerűvé vált, az 1848/49-es szabadságharcot feldolgozó stratégiai játék után az Oktatási Minisztérium egy hasonló fejlesztést finanszírozott és tett bárki számára ingyenesen elérhetővé. A Huszár Games programozó-csoport munkája, a „Pro Libertate!” a Rákóczi-szabadságharc eseményeit dolgozza fel, megmutatva, hogy az adott történelmi korról játszva is rengeteget lehet tanulni.
Előzmények

Tavaly márciustól érhető el bárki számára ingyenesen az Oktatási Minisztérium támogatásával létrejött program, az 1848/49-es szabadságharc stratégiai játék a www.48.sulinet.hu honlapról. A játék sikere, a letöltések nagy száma azt mutatta, hogy a diákok hamar megkedvelték a tanulás e játékos formáját. Az 1848 népszerűsége indokolttá tette, hogy az oktatási tárca támogassa a hasonló céllal fejlesztett, a magyar történelem más korszakait bemutató stratégiai játékok elkészítését is. Ezek közül a legújabb a "Pro Libertate!", amely a Rákóczi-szabadságharcot idézi fel. A játék bárki számára elérhető és ingyenesen letölthető a www.sulinet.hu honlapról. A játék hivatalos honlapja a www.prolibertate.hu.

Fontos közlemény!

A Huszár Games fejlesztőcsoport közleménye: "A játék 1.0 verziójának telepítése sok gépen hibát okozott és számos alkalmazásban dőlt betűssé tette a szöveget. A hiba javításának leírását a www.prolibertate.hu oldalon közzé tettük és a hibát a játékban is kijavítottuk. Ha leírt megoldás nem oldaná meg a problémát kérjük lépjenek velünk kapcsolatba a weboldalon található hivatalos fórumon. Weboldalunkról április 8 óta, a SuliNetről a mai naptól (április 10) a javított 1.01 változat tölthető le. Ezúton is elnézést kérünk minden felhasználónktól az okozott kellemetlenségért."
A játék keretei

A "Pro Libertate!" fejlesztői, a Várhegyi Bulcsú irányításával működő Huszár Games programozó-csoport a következőképpen foglalja össze a játék kereteit: "A "Pro Libertate!" megpróbálja életre kelteni a Rákóczi-szabadságharcot. Mi is áll a történelemkönyvekben a korszakról? Néhány név: a fejedelem II. Rákóczi Ferenc, a hűséges Bercsényi, az áruló Károlyi, a rettenthetetlen Vak Bottyán, a szerencsétlen Ocskay - mindannyian szerepelnek a játékban, amely 200 történelmi személyiséget vonultat fel. Országgyűlések Sárospatakon, Szécsényben, Ónodon - mind bekövetkeznek kódolt eseményként, és az itt hozott döntések kihatással lesznek a játékos helyzetére is. Francia segélypénz? Meg kell tanulni jól gazdálkodni vele. Libertás, infláció? Tönkre fogja tenni a kuruc sereg morálját, és megnehezíti az egyéb beszerzéseket. Jobbágykérdés? Rákóczi pátensei kódolt eseményként következnek be, a parasztseregek pedig elolvadnak, ha eljön amezei munkák ideje. Végül néhány gyászos csata: Nagyszombat, Zsibó, Trencsén, amelyet a XXI. századi felhasználó újravívhat, elkerülhet, és ami örökbecsűvé teszi az élményt: meg is nyerhet."

Játszva tanulni!

A felhasználó a saját bőrén tapasztalja meg a Kárpát-medence természetföldrajzi viszonyait (folyók, mocsarak, hegyek, erdőségek stb.), és a korabeli infrastruktúra fejlettségét, illetve fejletlenségét (településszerkezet, úthálózat). A történelmi Magyarország mintegy 120 helysége került ábrázolásra (kisebb-nagyobb várak, városok, mezővárosok). A játék fejlesztői hatféle erőforrással modellezték a kuruc hadigazdaságot, a játékos kiépítheti hadseregét (emberanyag, ló, fegyver, ágyú), amelynek fenntartásához jövedelmeit (pénz, ellátmány) használja fel. Az erőforrásokat a helységek szolgáltatják fejlettségüknek, földrajzi viszonyaiknak megfelelően, így a játék teljes képet nyújt az egyes történelmi régiók korabeli állapotáról. A játékosnak szembesülnie kell a járványokkal, az éhínségekkel, a fizetetlen hadak fosztogatásaival, a rémhírek terjedésével, a politikai ellenfelek áskálódásával, vagy tehetségtelen, ám befolyásos tábornokok jelentette problémákkal. Lehetőség van a Habsburg-féllel való játékra is, így értékes tapasztalatokra lehet szert tenni a másik hadviselő szemszögéből is.

Az egyes hadjáratok kezdőállásai - alapos történeti kutatásokon nyugvó - keresztmetszetet szolgáltatnak a szabadságharcról, amelyben az egyes parancsnokok, ezredek a történelminek megfelelő helyüket foglalják el. A hadseregek egységei az eredeti történelmi neveiket viselik.

A programban tehát közvetlenül - és megkerülhetetlenül - benne van minden olyan adat, amely a sikeres érettségihez szükséges, és még számos, a történelem iránt érdeklődők kíváncsiságát kielégítő információ. A "Pro Libertate!" fejlesztőinek munkáját Limpár Péter történész segítette abban, hogy az adott történelmi korszak szereplői és a tárgyi környezet hitelesen legyen bemutatva.

A játék menete

A program a korszak hadviselésének játszható, de pontos modelljét adja. A hadsereg alapegysége a maximum 500 főből álló "ezred", illetve a 6 ágyúból álló üteg. Az ezredlétszámok a korban gyakran meghaladták az 500 főt, ilyenkor természetesen több egységből épülnek fel (pl. a Fejedelem palotásezrede 1-től 5-ig terjedő számozással szerepel, tehát az egyes egységek a történelmi zászlóaljnak megfelelő erőt képviselnek). Az egységek különböző mutatókkal rendelkeznek, mint a létszám, tapasztalat, készenlét, morál, ellátmány, ezek egyike sem állandó, hanem dinamikusan változnak a helyzetnek megfelelően. A zsoldfizetés szintjét is állítani lehet, de a takarékos hadvezért könnyen faképnél hagyják a csapatai. A katonák szívesen fosztogatnak (ekkor moráljuk és készletük is nő), de a saját városok kifosztása csökkenti az ügy iránti lelkesedést.

A csaták eredményét a gép a tábornokok képességei, a csapatok száma és állapota, valamint némi hadiszerencse alapján számítja ki. A számítások a korabeli adatokon és példákon alapulnak. A játékosnak módjában áll saját magának is levezényelni az összecsapásokat, ilyenkor egy külön - véletlenszerűen generált - csataképernyőn zajlik az ütközet, amely az egyik fél megfutamodásával, vagy az időkorlát elérésével ér véget. A főtisztek képesek rendbeszedni a futó egységeket, és lelkesíteni a harcolókat, ezért különösen fontosak.

A győzelemhez ki kell találni a megfelelő stratégiát, meg kell találni az egyes tábornokok tehetségének megfelelő feladatokat, fel kell építeni a hadsereget a leghatékonyabb, és egyben legolcsóbb módon. Dönteni kell: magas adók vagy magas lelkesedés. Meg kell határozni mely területek adhatóak fel, melyeket kell minden áron megvédeni. A befolyáspontokkal való helyes gazdálkodással növelni lehet a fegyvermennyiséget, az újoncok számát, meg lehet gyorsítani a kiképzést, növelni lehet a lelkesedést, egyengetni lehet a tehetséges parancsnokok útját , de nem egyszerre, el kell dönteni, hogy az adott pillanatban mi a legfontosabb. A feladat nehéz, az erőforrások korlátozottak, az akadályok szinte leküzdhetetlenek, a győzelem pedig oly távoli - de elérhető!

A "Pro Libertate!"-hez kapcsolódó játék

A "Pro Libertate!"-vel egy csomagban mód nyílik egy másik kor felidézésére: az amerikai függetlenségi háború újravívására. A szabályok ugyanazok, a környezet egészen más. Természetesen teljesen új pálya és egységek találhatók itt, valamint a stratégiai problémák is különbözőek - éppen ezért új/más játékélményt nyújt, megduplázva a megszerezhető információt, és a szórakozással eltöltött időt.

A játék a számítógép ellen játszható (a kuruc vagy Habsburg féllel, illetve az amerikaiakkal vagy a britekkel), vagy két játékos játszhatja egymás ellen: egy számítógépen felváltva, az interneten, illetve helyi hálózaton.

A "Pro Libertate!" jellemzői, leírása:
 • Körökre osztott stratégia, 1 kör = 1 hét, a csatákban 1 kör kb. 20 perc
 • kezdő és haladó szabályrendszer, 3 féle nehézségi fok
 • Hadszíntér: a Kárpát-medence és a Habsburg birodalom Prága-Linz vonaltól keletre eső része, amely több mint 4500 mező (hatszög)
 • Várak, várostromok
 • Dinamikus időjárás, a térképnek van egy nyári és egy téli verziója
 • gazdasági modell - 6 féle erőforrás
 • hadseregépítés - 16 féle egység
 • 100-100 tábornok, egyedi tulajdonságokkal
 • Kódolt történelmi események, és számos véletlen történés (baleset, lázadás stb.)
 • Több mint 20 perc háttérzene
 • 30 féle hangeffektus
 • Könnyen megtanulható, egyszerű felhasználói felület
 • Valódi stratégia
Licencvásárlás

Az Oktatási Minisztérium határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos felhasználási jogot szerzett a szoftver magyar nyelvű változatának terjesztésére. Az OM minden további (alkalom-, példányszámbeli, stb.) korlátozás nélkül, valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedően jogosult a szoftvert bármilyen ismert módon felhasználni, illetve másnak a szoftver használatára felhasználási engedélyt adni. A játék fejlesztői vállalták, hogy saját honlapjukon kapnak helyet a stratégiai játékhoz kapcsolódó fórumok, chatszobák, és más szoftvertámogatási szolgáltatások. A fejlesztők vállalták, hogy a szoftver használata során esetlegesen felmerülő hibák, inkompatibilitások, pontatlanságok kijavítására egy éven keresztül havonta egy alkalommal ún. hibajavító csomagokat (patch) bocsátanak a Sulinet Programiroda rendelkezésére.

Mindezen jogokat és szolgáltatásokat a tárca 9.8 millió forint + ÁFA összegért vásárolta meg.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok