2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztatás a két tanítási nyelvű általános iskolák bizonyítványáról

2006. május 15.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 72. §-ának (1) bekezdése szerint a közoktatási intézményekben "a bizonyítványt magyarul, illetve ha az iskolai oktatás - részben vagy egészben - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg más idegen nyelven folyik, két nyelven, magyarul és a nemzeti vagy etnikai kisebbségi, illetve az idegen nyelven kell kiállítani". A követelmények a két tanítási nyelvű általános iskolákban sajátos módon teljesíthetők.

A két tanítási nyelvű oktatást végző általános iskolák számára az oktatás-szervezés rugalmassága és a számba vehető idegen nyelvek sokfélesége miatt nem készíthető minden iskola igényét kielégítő bizonyítvány nyomtatvány. Ezek az iskolák a jelenleg forgalomban lévő bizonyítvány nyomtatványokat használják a következők szerint.

A korábban kiadott, (régi de használatban lévő) általános iskolai bizonyítványok tantárgyai közé be kell jegyezni (meg kell nevezni) a célnyelvet és az arra adott osztályzatot számjeggyel és szöveggel. A kétnyelvűséget a bizonyítvány megjegyzés illetve jegyzet rovatában "Atantárgyat (tantárgyakat)nyelven tanulta" bejegyzéssel, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával és az iskola igazgatójának aláírásával kell igazolni. A bejegyzéseket értelemszerűen a korábban kiadott bizonyítványokhoz készített törzslapokba is be kell vezetni.

A szöveges minősítéshez készített új bizonyítványban a célnyelv megnevezéséhez és az osztályzat számjeggyel és szöveggel történő bejegyzéséhez a tantárgyak közötti üres sorok, a kétnyelvűség ajánlott szövegű igazolására pedig a bizonyítvány jegyzet rovata áll rendelkezésre. A tanuló tanulmányi teljesítményének magyar és idegen nyelven történő bejegyzésére a bizonyítvány kézi, illetve gépi kitöltésű pótlapjait kell használni. A pótlapokból értelemszerűen kettőt, egyet magyar és egyet idegen nyelven kell kitölteni. A többlet-példányszámoknak szerepelniük kell a bizonyítvány pótlapok jegyzékében. Az új bizonyítványhoz készített törzslapokra a jelzett szövegeket fel kell vezetni.


Budapest, 2006. május 02.

Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok