2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a többcélú intézmények középiskolai felvételijével kapcsolatban

2006. december 21.
Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy az általános iskolai tanulók középfokú iskolákba történő felvételi eljárása hamarosan kezdetét veszi. A felvételi eljáráshoz kapcsolódóan szeretnénk felhívni a fenntartók figyelmét egy-két aktualitásra.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2007. január 1-jétől hatályos, módosított 66. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az általános iskolai feladatok mellett a gimnáziumi, a szakközépiskolai vagy a szakiskolai feladatok közül bármelyiket is ellátja a többcélú közoktatási intézmény, az intézmény nem tarthat felvételi vizsgát azoknak a tanulóknak, akik a többcélú intézmény keretében fejezték be általános iskolai tanulmányaikat. Ilyen esetekben a tanulók a pedagógiai programban meghatározottak alapján folytatják tanulmányaikat a megfelelő iskolatípus szerint. Megjegyzem, hogy azon egységes iskolákban, ahol az általános iskolai feladatok mellett a gimnáziumi, szakközépiskolai és a szakiskolai feladatok közül legalább két feladat ellátása is biztosított, a pedagógiai program alapján kell meghatározni, hogy az általános iskolai tanuló a követelmények teljesítését követően mely intézményegységben folytathatja tanulmányait.

Aggályosnak ítéljük a többcélú intézményekkel tanulói jogviszonyban álló általános iskolai tanulók számára szervezett középiskolai felvételi előkészítőket, hiszen a fentiekben foglaltak alapján azok megszervezése nem jogszerű, s így az intézmény által beszedett díjakat vissza kell téríteni az érintett szülők számára. Ebből kifolyólag megkérjük a tisztelt a jegyző urakat/asszonyokat, szíveskedjenek megvizsgálni, hogy az önkormányzat fenntartásában működő többcélú intézményekben van-e a fentiekben említett gyakorlat. Kérem továbbá, hogy indokolt esetben intézkedjenek a jogellenes gyakorlat megszüntetése érdekében.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet az általános iskolai tanulók felvételijét megelőző középiskolai előkészítőkkel kapcsolatban a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. sz. melléklet 1.1 pontjára, mely kihangsúlyozza, hogy a középfokú iskola a felvételi eljárás keretében kizárólag az általános iskolai tanulmányok során minden tanuló által elsajátítható tananyag alapján készíthet felvételi kérdéseket, feladatokat, és nem kérhet számon olyan ismeretekben való jártasságot, amelynek megszerzésére kizárólag felvételi előkészítőn volt lehetőség. A középfokú iskolai felvételi eljárásban való részvétel nem köthető előzetes felvételi előkészítőn való részvételhez."

Kérjük Önöket, hogy mindezekről szíveskedjenek tájékoztatni az érintett intézmények vezetőit is a felvételi eljárást megelőző időszakban.

Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a fenti "Segédanyag" nem kötelező érvényű, pusztán azt a célt szolgálja, hogy az intézményfenntartókat segítse a közoktatási törvény előírásainak betartásában.


Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok