2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2007. november 13.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások előirányzaton 2007-ben rendelkezésre álló 2. 6 milliárd Ft-os keret 6 különböző szakmai feladatra fordítható. A támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről a 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet rendelkezik. Integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezése esetén támogatást igényelhettek a helyi önkormányzatok - beleértve a többcélú kistérségi társulásokat -, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói.

A támogatás feltétele, hogy a fenntartó az általa fenntartott intézményben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D, 39/E § - ában meghatározott követelmények és a miniszteri közleményben megjelent Iskolai Integrációs Program szerint képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervezzen, illetve óvoda esetében a miniszteri közleményben megjelent Óvodai Integrációs Program szerinti foglalkoztatást biztosítson. A fenntartó kötelessége az igényjogosultság fennállásának és az elnyert támogatási összeg jogszerű felhasználásának garantálása.

Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés esetében a benyújtott támogatási igények átvizsgálása során azon fenntartók számára, akik több tanuló után igényeltek támogatást, mint ahogyan azt a szabályozás megengedi, csökkentett támogatási igény került jóváhagyásra. (Az integrációs, vagy képesség-kibontakoztató felkészítésbe az iskola igazgatója bevonhatja azt a tanulót is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű, a tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályban képesség-kibontakoztató, vagy integrációs felkészítésben részt vevő tanulók tíz százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve.) A támogatási igény elutasítására került sor azokban az esetekben, ahol az Oktatási Hivatal az elmúlt években hatósági ellenőrzést végzett és szabálytalanságot tárt fel. A támogatási igény elutasítására került sor azokban az esetekben, ahol a 2006/2007-es tanévben már folytattak integrációs, vagy képesség-kibontakoztató felkészítést, de a jogszabályban foglalt kötelezettségeknek nem tettek eleget az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötendő együttműködési megállapodás, illetve az intézményi önértékelés elkészítése tekintetében, valamint elutasításra kerültek azok az igénylések is, ahol az Országos Oktatási Integrációs Hálózat régiós koordinátorai kirívó szabálytalanságról számoltak be.

Az óvodai fejlesztő program esetében a jogszabályban megfogalmazott kritériumoknak való megfelelés képezte az elbírálás alapját. Támogatásra akkor jogosult a fenntartó, ha eleget tesz a következő két feltételnek:
  • 2007. szeptemberében az óvoda körzetében élő, három éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek legalább hetven százaléka vesz részt óvodai nevelésben (70%-os feltétel), továbbá
  • az óvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya eléri a tizenöt százalékot (15%-os feltétel).
A feltételeknek való nem megfelelés esetén az igénylés elutasításra került.

A rendelkezésre álló keretösszeg alapján a gyermekenkénti/tanulónkénti támogatás összege a következő:

Felkészítés típusa
Támogatási összeg (Ft/fő)
Integrációs
61 500
Képesség-kibontakoztató
20 500
Óvodai fejlesztő program
68 500

Két önkormányzati fenntartású intézmény esetében az intézmény fenntartója - Polgár Város Önkormányzata valamint Ráckeve Város Önkormányzata a szakmai kritériumoknak való megfelelés felülvizsgálata után - a korábban beadott támogatási igényt visszavonta.

Az intézményi átszervezésekkel, összevonásokkal érintett közoktatási intézmények fenntartóinak figyelmét felhívjuk, hogy az elnyert támogatási összeg jogszerű felhasználása érdekében szíveskedjenek ellenőrizni az igényjogosultság fennállását!

A nem önkormányzati fenntartású (egyházi, alapítványi, felsőoktatási intézmény által fenntartott stb.) intézmények az önkormányzati fenntartásúakkal azonos feltételek szerint és ugyanolyan mértékben részesültek támogatásban. Ennek megfelelően nem önkormányzati fenntartású intézményekben 28 995 500 Ft, önkormányzati fenntartású intézményekben 2 241 876 000 Ft támogatási összeg került elosztásra.

Önkormányzati fenntartású intézmények:

Felkészítés típusa
Létszám
Támogatási összeg (Ft)
Támogatási összeg (Ft/fő)
Integrációs
23 094
1 420 281 000
61 500
Képesség-kibontakoztató
8 648
177 284 000
20 500
Iskolai összesen
 
1 597 565 000
 
 
Óvodai fejlesztő program
9 406
644 311 000
68 500

Nem önkormányzati fenntartású intézmények:

Felkészítés típusa
Létszám
Támogatási összeg (Ft)
Támogatási összeg (Ft/fő)
Integrációs
324
19 926 000
61 500
Képesség-kibontakoztató
272
5 576 000
20 500
Iskolai összesen
 
25 502 000
 
 
Óvodai fejlesztő program
51
3 493 500
68 500

Az oktatási és kulturális miniszter a rendelet alapján benyújtott pályázatokkal kapcsolatban, a rendeletben meghatározott eljárást követően az alábbi intézményfenntartók intézményei részére ítélt meg a támogatást, illetve utasított el támogatási igényeket:
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok