2021. június 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Beiratkozás az általános iskolákba még három hétig

2008. április 7.
Még három hétig, azaz április 30-ig írathatják be gyermeküket a szülők az általános iskolákba, a szeptemberben induló új tanévben várhatóan 100-101 ezer elsős ül be az iskolapadba.
A tanköteles tanulókat az első évfolyamra az önkormányzatok által meghatározott időszakban kell beíratni. Az általános iskola köteles felvenni, illetve átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, vagy ennek hiányában tartózkodási helye az adott körzetében található.

Ha egy településen több általános iskola működik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el.

Ha a jegyző által kijelölt nevelési-oktatási intézmény nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt az adott kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell venni.

Amennyiben az általános iskola teljesítette a felvételi kötelezettségét (felvette a körzeten belül lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeket, a további szabad férőhelyekre pedig a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekeket, továbbá azt a tanulót, akinek ezt sajátos helyzete indokolja) sorsolás útján kell döntenie a további felvételi kérelmekről. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni.

Az elmúlt tanév közoktatási statisztikai adatai alapján 100-101 ezer első évfolyamos tanuló várható az új tanévben, 3.418 általános iskolai feladat-ellátási helyen, 4.700 osztályban.

A közoktatásról szóló törvény alapján a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, a legkorábban abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben betölti a hatodik életévét, a legkésőbb pedig akkor, ha a nyolcadik életévét.

A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben betölti a hatodik életévét május hónap 31. napjáig, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérésére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét az adott év december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A gyermek utoljára abban az évben maradhat óvodában, amelyben a hetedik életévét betölti, akkor, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évet töltsön az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet.

Az óvodában tovább maradó hétéves gyermekek száma a 2005/2006. tanévben 4056, a 2006/2007. tanévben 3758, a 2007/2008. tanévben 3985 volt, a nyolcévesek száma ugyanakkor a három tanévben összesen 61.

A tárcához az elmúlt években nem érkezett panasz azzal kapcsolatban, hogy felvételi vizsgát szerveztek volna általános iskolákban, de amennyiben érkezne, úgy a minisztériumnak fel kell hívnia a területileg illetékes jegyző figyelmét a jogsértés megszüntetésére.

A minisztérium hangsúlyozza: a diákok minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint megismerése, felvételi vizsgának számít és tilos.

(MTI)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok