2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Februárban kezdődik az OECD pedagógus vizsgálata

2008. február 7.
Az OECD TALIS vizsgálat keretében 200 általános iskola és gimnázium igazgatóit és 5-8. osztályban tanító pedagógusait kérdezik meg arról, hogy milyen körülmények között dolgoznak, hogyan ismerik el munkájukat, milyen szakmai fejlődési lehetőségeik vannak. Ez az első olyan nemzetközi vizsgálat, amelynek célja összehasonlítható információk gyűjtése az oktatás és nevelés legfontosabb szereplőiről - a pedagógusokról.
Miért van szükség nemzetközi pedagógus vizsgálatra?
Számos OECD országban válságban van a közoktatás munkaerő ellátása: az ún. "tudásiparágak" agyelszívó hatása érvényesül a pedagógus munkaerőpiacon is. Miközben a gazdaságilag fejlett országokban a társadalom a súlyosbodó szociális és népesedési problémák következményeinek elhárítását az iskolától és a pedagógusoktól várja, a tanárok kiválasztására, felkészültségük karbantartására, munkafeltételeik, iskolarendszeren belüli karrierépítési lehetőségeik fejlesztésére: röviden a jól képzett tanárok megtartására kevés figyelem fordítódik. Ezen kíván változtatni az OECD TALIS vizsgálat, amelynek távlati célja a hatékony és méltányos pedagógus munkaerő politika megalapozása nemzetközileg is összehasonlítható mutatók segítségével.

Miről, kikről szól a vizsgálat?
A TALIS vizsgálat háromévente ismétlődő, pedagógusoknak és pedagógusokról szóló kérdőíves kikérdezés segítségével adatok gyűjt A tanári munka szakmai elismerése
  1. a tanári hatékonyságról és a tanítás minőségéről
  2. az iskola munkahelyi környezetéről
  3. A pedagógusok szakmai fejlődéséről, képzéséről, továbbképzéséről
  4. Az iskolák közötti egyenlőtlenségekről.
A 2008-ban megvalósuló első felmérési ciklusban az 5-8. évfolyamon tanító tanárokat kérdezik meg . 2012-ben előreláthatólag a tanítók, majd a harmadik ciklusban a középfokon tanító tanárok megkérdezésére kerül sor.

Kik vesznek részt a vizsgálatban?
A TALIS vizsgálat véletlen mintavételen alapuló kérdőíves kikérdezés. A vizsgálat nemzetközi szervezője országonként 200 olyan iskolát választott ki a teljes iskolalisták alapján, amelyekben az alapfokú iskolázás felső szakaszában (nálunk 5-8. évfolyamon) diákok tanulnak. A vizsgálat megkérdezettjei az iskolák igazgatói, illetve a kiválasztott korosztályt tanító tanárok.
A mintában arányos képviseletet biztosítottak a városi és falusi iskoláknak, a nagy és kis iskoláknak, a különböző típusú iskoláknak (nálunk az általános iskoláknak és 6-8. évfolyamos gimnáziumoknak). A kiválasztott iskolákban véletlenszerűen kiválasztott 20 pedagógust kérnek fel egy 45 perces kérdőív megválaszolására. Ugyanakkor az iskola igazgatóját is felkérik egy neki szóló, kb. 40 perces kérdőív kitöltésére. A vizsgálattal kapcsolatos adminisztrációt kérdezőbiztosok végzik, akik a kiválasztott iskolákat megkeresik.
A vizsgálat adatgyűjtésére 2008. február, március és április hónapban kerül sor. Az első nemzetközi és hazai eredmények közlése 2009 szeptemberében várható. Magyarországon a vizsgálat szervezője az OKM megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a lebonyolítást a TÁRKI Társadalomkutató Intézet végzi.

Mi a vizsgálat haszna?
A PISA eredmények számos ország politikusait és közvéleményét sokkolták. Magyarország ezek közé tartozott. Az elemzések azonban a tanárok nézőpontját nem tükrözik, nem is tükrözhetik, hiszen a PISA vizsgálat megkérdezettjei az iskolaigazgatók és a diákok voltak. Az OECD TALIS vizsgálata az első olyan nemzetközi vizsgálat-sorozat, amelynek elsődleges megkérdezettjei a tanárok. A vizsgálat eredményeként olyan új nemzetközi és sajátosan hazai tényfeltáró elemzések várhatók, amelyek a pedagógus munka szakmai megbecsülésének jó gyakorlatait tárhatják fel, illetve a pedagógiai munka sajátos szempontjaival szembesítik az oktatáspolitikai döntéshozókat.

Vannak-e személyes következményei a részvételnek?
A vizsgálat tervezőinek meggyőződése, hogy az emberi erőforrás - a tanári kar - az iskola legnagyobb értéke. Ahhoz, hogy erről hiteles információkat kaphasson az oktatásirányítás, maguknak a testület tagjainak a konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködése szükséges.

A vizsgálat során a felkeresett tanároktól, illetve iskolaigazgatóktól egy-egy 45, illetve 40 perces kérdőív kitöltését kérik. A felmérés tervezői gondosan ügyeltek arra, hogy a kérdőív hosszúsága elviselhető legyen. Azt viszont kérik, hogy a kitöltő szánja rá azt az időt, ami a figyelmes olvasáshoz, a válaszok mérlegeléséhez szükséges.

A vizsgálat vezetői a kérdőív kitöltésével rendelkezésre bocsátott személyes információk bizalmas kezelését garantálják. Az OKM által megadott teljes iskolajegyzék alapján az OECD által megbízott intézmény választotta ki a vizsgálatban résztvevő iskolákat, s ezen belül a tanárokat, akiknek nevét sem a kérdezőbiztos, sem a vizsgálat anyagának feldolgozói nem ismerik meg. A vizsgálat eredményeiről összesített adatok kerülnek közlésre, egyedi iskolai adatokat az elemzők nem adhatnak ki sem iskoláknak, sem önkormányzatoknak sem más hatóságoknak.

Milyen hazai testületek támogatják a TALIS vizsgálatot?
A vizsgálatot támogatja a Pedagógus Szakszervezet, A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Tanárképzők Egyesülete, a Gimnáziumok Országos Szövetsége. Képviselőik tagjai a vizsgálat Felügyelő Bizottságának. E szervezetek képviselői egyetértenek abban, hogy az OECD tanárfelmérés alkalmat ad a pedagógusok szakmai és munkavállalói szempontjainak megfelelő, a pedagógiai munka minőségét és feltételeit feltáró helyzetelemzésre, hosszú távon az iskolai tanítás feltételeinek javítására.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok