2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére

2008. augusztus 6.
Jogszabályok változása miatt a következőkre hívjuk fel a fenntartók figyelmét.

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó (a továbbiakban: fenntartó) a normatív költségvetési hozzájárulásra - jogszabályban meghatározottak szerint benyújtott - igénylés alapján válik jogosulttá. Az igénylést az ellátott és - jogszabályban meghatározott nyilvántartások szerint - igazolt feladatok után lehet benyújtani. [a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 118. § (4) bekezdés] Az igénylés mellékletét képező okiratok, adatok körét a Kt. végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. §-ának (7) bekezdése határozza meg.

A 349/20007. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. §-sával módosította a Vhr. 13. §-ának (7) bekezdését. A Vhr. 13. §-ának (7) bekezdés b) pontja alapján a normatív hozzájárulás és támogatás igénylésének részét képezi 2008. március 12-től az intézménynek a bankszámlaszáma és adószáma is. A 349/20007. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított Vhr. 18/E. §-a alapján ugyanis valamennyi fenntartó a 2008. márciusi igénylésekor az igénylési laphoz köteles volt csatolni az intézménynek a bankszámlaszerződését és adószámát is.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. §-a szerint az adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adószám megállapítása végett köteles az állami adóhatóságnál bejelentkezni. Az APEH tájékoztatása szerint nem minden fenntartó tett eleget a Vhr.-ben előírtaknak.

A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó és intézménye hatósági ellenőrzéskor komoly bírságra számíthat akkor, ha sérülnek a foglalkoztatással kapcsolatos szabályok pl. a pedagógus nem az intézménnyel áll munkaviszonyban, hanem a fenntartó jogi személlyel, vagy ha a Kt. 38. §-ának (1) bekezdés szerint az intézmény nem rendelkezik állandó saját alkalmazotti létszámmal. Az intézmény akkor rendelkezik állandó saját alkalmazotti létszámmal, "ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban foglalkoztatja".

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.

Budapest, 2008. augusztus

Közoktatási Szakállamtitkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok