2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának központi programja keretében kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programok kiadásáról szóló, 2007. november 7-én megjelent közlemény kiegészítéséről

2008. február 21.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/G. §-a (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) - az Országos Köznevelési Tanács (a továbbiakban: OKNT) véleményének kikérését követően - a mai napon az alábbi kompetencia alapú oktatási program (programcsomag)-elemeket adja ki:

Matematikai kompetenciaterületről:
"A" típus, 5., 7., 9. évfolyam
"C" típus 5., 7., 9. évfolyam.

Idegen nyelvi kompetenciaterületről:
Angol nyelv: 5., 7., 9. évfolyam,
Német nyelv: 5., 7., 9. évfolyam,
Francia nyelv: 9. évfolyam.

Továbbá az
Óvodai nevelés területéről:
Óvodai programcsomag

I. Az oktatási programok (programcsomagok) kiadását megelőző jóváhagyási folyamat:

A Nemzeti alaptanterv (Nat.) kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm rendelet módosításáról szóló 202/2007.(VII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő kiegészítést tette: "Az oktatási és kulturális miniszter a közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdésének j) pontja alapján az oktatási program (pedagógiai rendszer) kiadása előtt beszerzi az Országos Köznevelési Tanács javaslatát. Az Országos Köznevelési Tanács abban a kérdésben foglal állást, hogy az oktatási program (pedagógiai rendszer) egyes elemei összhangban állnak-e - a külön jogszabály alapján akkreditált -, az oktatási program (pedagógiai rendszer) részeként benyújtott kerettantervvel." 1

Az elkészült kompetenciafejlesztő programok szakmai felülvizsgálatát az Országos Köznevelési Tanács Kerettantervi Bizottsága végezte. A bizottság összeállította, és a 2006. december 21-i ülésén megvitatta, majd elfogadta a programok bírálati szempontjait.
Az egyik lényeges szempont, hogy a programtantervekben a Nat szellemisége érvényesüljön, ami azt jelenti, hogy kompetencia-központúsága biztosítva legyen, melyeknek fejlesztéséhez a kikristályosodott és releváns tudásokon át vezet az út. A vizsgálatok kiterjednek a program (programcsomag) minden elemére elvégzendő konzisztencia-elemzésekre: a programtantervbe és a koncepcióba foglalt alapelvek, tartalmak azonosíthatóak, kimutathatóak-e az adott eszközben.

A Kerettantervi Bizottság döntése alapján került a jóváhagyásra vonatkozó javaslat az OKNT elé. Az Országos Köznevelési Tanács 2008. évi első ülése a matematika kompetenciaterülethez kapcsolódó "A" típus 5-7-9. évfolyam, "C" típus 5., 7., 9. évfolyam, valamint az idegen nyelvi kompetenciaterülethez kapcsolódó Angol nyelv: 5., 7., 9. évfolyam, Német nyelv: 5., 7., 9. évfolyam, Francia nyelv: 9. évfolyam programját jóváhagyásra elfogadta. Elfogadta továbbá az Óvodai nevelés területéről az Óvodai programcsomagot.


II. Az oktatási programok felhasználása:

A jelen közleménnyel kiadott oktatási programoknak (pedagógiai rendszereknek) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználásokon kívül történő felhasználására a felhasználási jog jogosultja által kiírt nyilvános pályázat útján lehet engedélyt szerezni.

Az oktatási programok (programcsomagok) megtekinthetők az Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóságának Programfejlesztési Irodáján: Budapest, XIII., Váci út 37., tel. 477-3100.
1 Oktatási program (pedagógiai rendszer) esetében programtanterv.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok