2023. március 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM közoktatási szakterületének tájékoztatója a közalkalmazotti munkakörök pályázati úton történő betöltésének új szabályairól

2008. január 11.
[Figyelem a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag megértéséhez.]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) módosítására kiadott 2007. évi C. törvény 3. §-a a 2007. szeptember 1-jei hatályba lépést követően kötelező pályázatot írt elő a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez. A továbbiakban - általános szabályként - csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.

A Kjt. szerint a pályázati felhívást 2008. január 1-jétől:
  • a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán,
  • a fenntartó internetes oldalán, továbbá
    • ha a fenntartó önkormányzat, annak székhelyén,
    • ha a fenntartó önkormányzati társulás, a résztvevő önkormányzatok székhelyén,
  • a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

A Kjt. a benyújtás határidejét legkorábban a közzétételtől számított tizenöt napban állapítja meg.

A Kjt. felhatalmazása alapján a közoktatás területén a Kjt. végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Kjt-Vhr.) meghatározza a pályázati eljárás egyes további szabályait, illetve további feltételeket állapít meg a pályázati felhívás tekintetében.

A törvény felhatalmazást ad arra is, hogy a végrehajtási rendelet meghatározza azt a munkakört, vezetői beosztást, amelyben nem kötelező a pályázat kiírása.

A Kjt-Vhr. szerint - a törvényben meghatározottakon túl - a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határideje - ha a pályázat hosszabb határidőt nem állapít meg - a közzétételtől számított harminc nap.

A közoktatási intézmények tekintetében tehát a határidők az Oktatási Közlönyben történt megjelenéstől számítandók.

Feltétlen indokolt, hogy a pályáztató a Kjt. és a Kjt-Vhr. által kötelezően előírt "közzétételi fórumokra" egyidejűleg küldje meg a pályázati felhívást.

A Magyar Közlöny 2007. évi 183/3. számában megjelent a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, mely a közalkalmazotti pályázatok interneten történő megjelenítése céljából működő elektronikus rendszerrel kapcsolatos eljárási rendet szabályozza.
E jogszabályból fontos kiemelni, hogy a Kjt-Vhr-ben megjelölt, előzőekben ismertetett határidő leteltének időpontja nem lehet korábbi, mint a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (szolgáltató központ) honlapján történő megjelenítés időpontjától számított tizenötödik nap.

A jogszabály közoktatást is érintő rendelkezései 2008. január 1-jén hatályba léptek.


Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok