2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az intézményvezetői pályázat nyilvánosságra hozataláról

2009. május 6.
Számos megkeresés érkezik az OKM közoktatási szakterületére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 55. §-ának (4) bekezdésében foglalt, az intézményvezetői pályázat nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szabály értelmezésével összefüggésben.
A szóban forgó rendelkezés szerint:
"Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat, a pályázattal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a közoktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni."

A fentiekben jelzett pályázat-közzétételi kötelezettség a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának (8) bekezdése szerinti pályázati tartalomra vonatkozik, amely a következő: "A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: vezetési program)." Ezt kell a közoktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozni. Mindennek oka, hogy a nyilvánosság előírása a törvényben azt a célt kívánta szolgálni, hogy a javaslattevők, illetve a településeken élők meg tudják ismerni a közoktatási intézmény vezetésére beadott pályázatok vezetési programjának tartalmát mint közérdekű adatokat. A jogszabályi alapkövetelményeknek való megfelelést bizonyító erkölcsi bizonyítvány vagy az oklevél közzététele nem ezt a célt szolgálja, csupán a személyes adatok külön célhoz nem kötött kezelését jelentené, amely jogsérelmet okozhat. A szakmai önéletrajzból továbbá eleve kiderül, hogy milyen végzettségekkel és szakképzettségekkel rendelkezik a pályázó. A büntetlen előélet igazolása pedig a közoktatási intézmények valamennyi munkakörére kötelező törvényi előírás.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumoktól és egyéb központi szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatások, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az azokkal történő irányítás gyakorlata alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.

OKM Közoktatási Főosztály
12818/2009.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok