2022. augusztus 13.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Mit kell érteni a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt "azonos feltétel" alatt?

2009. június 30.
Kérdés:
 
Önkormányzatunk pályázatot írt ki az általános iskola vezetésére. A beérkezett pályázatok között van olyan jelentkező, aki nem rendelkezik pedagógus-szakvizsgával. Ezzel összefüggésben merült fel az a kérdés, hogy mit értünk a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt "azonos feltétel" alatt? ("2002. január 1-jétől kezdődően a nevelési-oktatási intézmény vezetői megbízásánál - azonos feltétellel rendelkező pályázók esetén - előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.")
 
Válasz:
 
Az intézményvezetői megbízás feltételeiről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a rendelkezik, amelynek (1) bekezdése a) pontja a következőket tartalmazza:
 
"18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;"
 
Az intézményvezetői megbízás feltételei közt feltüntetett pedagógus-szakvizsgára vonatkozó követelmény fokozatosan lép életbe a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló, módosított 277/1997. (XII. 22.) Korm. r. 20. §-ának (2) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.
2010. január 1-jétől válik kötelezővé az új intézményvezetői megbízások esetén.
 
A kormányrendelet említett 20. §-ának (2) bekezdése a következőket tartalmazza:
 
"(2) 2002. január 1-jétől kezdődően a nevelési-oktatási intézmény vezetői megbízásánál - azonos feltétellel rendelkező pályázók esetén - előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával."
 
A pedagógus-szakvizsgán érteni kell a jogszabály szerint azzal egyenértékűnek minősülő vizsgát is.
 
Kérdésként vetődik fel az "azonos feltétel" fogalma.
 
A Kt. 18. §-ának (1) bekezdésében írt objektív feltételekkel minden pályázónak rendelkeznie kell. Előfordulhat, hogy a pályázati kiírás a jogszabályi feltételeken kívül további követelményeket (pl. tudományos tevékenység, nyelvismeret, vezetői gyakorlat stb.) határoz meg, amelyeknek ugyancsak meg kell felelni a pályázóknak. E további követelmények is értékelhetők objektív feltételnek. Ezek tehát "azonos feltételek", mert egyébként - bármelyik hiánya esetén - esély sem lenne a vezetői megbízásra.
 
Megítélésünk szerint nem tekinthető jogszerűtlennek, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete egyéb körülményeket is mérlegel. Döntése kialakításakor vizsgálhatja a pályázók vezetési programját, különösen, ha azok nyilvánvaló "minőségbeli" különbséget mutatnak. Segítséget jelenthet a programnak az Országos szakértői névjegyzéken szereplő szakértővel történő véleményeztetése, amelyről a módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. r. 5. §-ának (8) bekezdése külön is rendelkezik.
Célszerű vizsgálni azt is, milyen arányú támogatottságot kaptak a pályázók a véleményezésre jogosultaktól, elsősorban a nevelőtestülettől.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság 60/1992 (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.
 
OKM - Közoktatási Főosztály
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok