2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A 2010/2011. tanév rendje

2010. május 19.
Megjelent a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet.
A Magyar Közlöny 2010. évi 78. számában megjelent a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet.
 
A rendelet szövege megtalálható a www.magyarkozlony.hu oldalon, valamint letölthető innen.
 
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet
 
A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet kiadásának célja a 2010/2011. tanév vonatkozásában a nevelési-oktatási feladatok ellátásában részt vevők számára pontos időbeli keretek és munkamegosztás kijelölése, ezáltal a következő tanév megfelelő előkészítéséhez történő segítségnyújtás.
 
Ennek megfelelően a 2010/2011. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza:
  • a tanév kezdő és befejező napját,
  • az őszi, téli és tavaszi szünetek idejét,
  • a tanév egyéb fő határnapjait,
  • az érettségi és a szakmai vizsgák idejét (1. sz. melléklet),
  • az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett, finanszírozott, illetőleg anyagilag támogatott tanulmányi versenyek felsorolását (2. sz. melléklet),
  • a külön jogszabályban szabályozott középiskolai és szakiskolai felvételi eljárás e tanévre szóló feladatai időbeni ütemezését (3. sz. melléklet), valamint
  • a 2008/2009. tanévre vonatkozó tanulói képességszinteket (4. sz. melléklet).
A jogszabályban új elemként jelenik, hogy a tanítási év (szorgalmi idő) lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2011/2012. tanítási évben történő feldolgozásáról.
 
A szakmai ellenőrzésekkel kapcsolatosan új elem, hogy 2011. március 1. és május 31. között szakmai ellenőrzés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelv és népismeret oktatásának vizsgálatát a nemzetiségi nyelvoktató iskolákban. A szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával.
 
A jogszabály 1. számú mellékletét érintő újdonság az emelt szinten letehető érettségi vizsgatárgyak számának szűkítése. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálybalépésével a felsőoktatási felvételi rendelet 3. számú mellékletében felsorolt érettségi vizsgatárgyakból lehet a 2011. év május-júniusi vizsgaidőszakától kezdődően emelt szinten érettségi vizsgát tenni.
 
A korábbi négy évben a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 4. számú melléklete szabályozta a körzetközponti jegyzők, valamint a vizsgaszervező iskolák írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjaival kapcsolatos feladatait. Kodifikációs okok miatt az ezzel kapcsolatos előírások átkerültek kormányrendeleti szintre, így az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/C-18/D. §-sai rendelkeznek mind a körzetközponti jegyzők, mind a vizsgaszervező iskolák írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjaival kapcsolatos feladatairól.
 
A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (4) bekezdése alapján a tanév rendjéről szóló rendeletnek - évente, az országos mérések lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmaznia kell az országos méréshez, értékeléshez kapcsolódó tanulói képességszinteket, ezért a rendelet 4. számú melléklete az előírt adatokat a 2008/2009. tanévre vonatkozóan közli.
 
OKM
Közoktatási Főosztály
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok