2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá a módosított alapprogram hoz kapcsolódó szakmai konferenciák megrendezéséről

2010. február 4.
A közoktatási törvény felhatalmazása alapján, az oktatásért felelős miniszternek rendszeresen, de legalább ötévenként értékelnie kell az Alapprogram bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat. Szükség esetén a Kormánynál kezdeményeznie kell az Alapprogram módosítását, az Országos Köznevelési Tanács, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság, továbbá a Közoktatás-politikai Tanács véleményének kikérésével, továbbá gondoskodnia kell - a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai neveléséhez kapcsolódóan, az országos kisebbségi önkormányzat bevonásával - az óvodai nevelési programok módosításának rendelkezéséről.
 
A szaktárca a fent hivatkozott rendelkezés alapján rendelte meg a 2007/2008. nevelési évben azt a kutatást, amely alátámaszthatta az Alapprogram felülvizsgálatának szükségességét, illetve amely megmutathatta a felülvizsgálat irányait, információt nyújthatott arról, hogy az Alapprogram 1996-os hatályba lépése óta eltelt idő milyen kihívásokat támasztott az Alapprogrammal szemben.
 
 
A kutatás eredményét az Országos Köznevelési Tanács 2009. május 14-i ülésén megvitatta, és egyben létrehozott egy "Szakmai Bizottságot", amelynek feladatául az Alapprogram felülvizsgálatát és átdolgozását jelölte meg.
 
Az Alapprogram módosításának tervezete a "Szakmai Bizottság" javaslatai alapján elkészült. Annak tartalmát az Országos Köznevelési Tanács, a Közoktatási Tanács-, valamint az Országos Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatta.
 
A módosított Alapprogramot a Kormány jóváhagyta és az Alapprogram módosított szövege 2009. november 20-án megjelent a 164. számú Magyar Közlönyben, a 41894. oldaltól. Alapprogram jóváhagyásáról szóló Korm. rendelet száma: 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. A közlöny szövege a www.magyarkozlony.hu weblapon elérhető.
 
A jogszabály meghatározta, hogy az óvodák a módosított Alapprogram alapján felülvizsgált, szükség szerint módosított helyi nevelési programjukat a 2010/2011. nevelési évtől alkalmazhatják.
 
A fenntartó így a saját hatáskörében jogosult meghatározni az óvodai nevelési programok felülvizsgálatának, szükség szerint módosításának rendjét:
  • a felülvizsgálat, annak eredményeként a módosítás határidejét,
  • a jóváhagyási eljárásrendben előírt véleményezési jogok érvényesülését,
  • az azokról készült jegyzőkönyvek és a módosított helyi nevelési programok fenntartó hivatalához beküldését,
  • szükség esetén szakértői vélemény beszerzését,
  • a kisebbségi önkormányzati vélemények kikérésének határidejét és
  • a módosított nevelési programok fenntartó elé terjesztésének idejét jóváhagyásra
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felkérésével, Változások az Óvodai nevelés országos alapprogramjában: kihívások, feladatok címmel a módosított óvodai alapprogramot bemutató, értelmező rendezvénysorozatot szervezett három helyszínen (2010. január 29-én Pécsett, február 12-én Kecskeméten, február 17-én Budapesten 10 és 15.30 óra között).
 
A konferencián való részvétel térítésmentes, azonban regisztrációhoz kötött. A helyszínek korlátozott befogadóképessége miatt a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadja el a szervező. A részvételi szándék a www.ofi.hu weboldalon jelezhető, a "Rendezvények" menüpont alatt vagy a rendezvenyszervezes@ofi.hu e-mail címen, megjelölve a jelentkező által választott helyszínt.
 
 
 
OKM Közoktatási Főosztály
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok