2022. augusztus 12.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

"A normatív állami támogatások igényléséhez kapcsolódó adatszolgáltatás támogatása érdekében a programnak biztosítania kell a fenntartó normatíva-igényléséhez kapcsolódó intézményi elektronikus adatszolgáltatást. A szoftver biztosítsa a normatív állami támogatások és hozzájárulások jogcímei szerinti tanulói jellemzők tárolását, karbantartását, és állítson elő a közoktatási törvény, ill. a költségvetési törvényben megfogalmazottak alapján, a normatív állami támogatások és hozzájárulások igénylésének és elszámolásának megalapozására szolgáló adatlapot, a szoftver adatbázisából származó adatok felhasználásával." Több kérdés is érkezett a normatíva igényléssel kapcsolatban, ezért ezeket összefoglalva válaszoljuk meg.

Az oktatási azonosítószámok kiosztásával és a 2006. évi költségvetési törvényben meghatározattak miatt, ettől az évtől kezdődően fontossá vált az azonosító szám és a normatíva igénylés összekapcsolása. A programnak alapkövetelmény szerint támogatnia kell a rendelkezésre álló tényadatok alapján a fenntartói normatíva igényléshez szükséges intézményi adatszolgáltatást a fenntartó részére. A programnak nem célja a fenntartói feladatok átvállalása, azonban az igen, hogy az intézmény a fenntartó irányába történő adatszolgáltatását egyszerűsítse.

Ragaszkodni kell-e a specifikációban meghatározott adatok bontásához, vagy lehetséges relációs adatbázisban az adatok összefüggését másként meghatározni?

Nem kell ragaszkodni a specifikációban meghatározott bontáshoz, cél az, hogy a követelményben meghatározott adatköröknek megfeleljen a szoftver, valamint az adatszolgáltatásokat egységes szerkezetben tudja kiszolgálni.

Mit értünk azalatt, hogy a szoftver autentikációs rendszer feleljen meg a nemzetközi szabványoknak?

Alapvető cél, hogy a számítógépeken alkalmazott szabványos rendszerekhez alkalmazkodjon (LDAP, Active Directory), ezek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak is.

A 2.1.4. h) pont szerint "az adminisztrációs szoftver tegye lehetővé minimum a fokozott biztonságú elektronikus használatát". Elegendő-e ha a rendszer által exportált dokumentumok elektronikusan aláírhatók?

Igen, megfelelő, a jelenleg kiosztásra kerülő intézményvezetői kártyák használatának biztosítás, illetve tanúsítványok felismerése.

A 2.1.4. d) pontja szerint milyen adattovábbításra kell felkészülni?

Biztosítani kell a rendszernek, a jogosultsági körök figyelembevételével, hogy naplózott módon, csak az adatközlésre felhatalmazott személy küldhessen adatokat pl. a KIR rendszerébe.

Mit jelent az a követelményspecifikáció 1.2. szerinti elvárás, hogy kezelje a rendszer az egyes fenntartói típusú intézmények különbözőségét?

A szoftver fogalomhasználatában és esetleges eltérő funkcionalitásokban alkalmazkodnia kell a különböző típusú fenntartókhoz pl. önkormányzati, egyházi, alapítványi, stb.

Mit jelent a szoftver értékesítésére vonatkozó konstrukciók bemutatása?

Ennek kapcsán annak ismertetését kérjük, hogy az akkreditált szoftvereszköz ajánlása során a Szállító milyen általános szerződési feltételeket kíván alkalmazni a fenntartók irányában.

Pályázati felhívás 11. pontja: "Bármely kapcsolódó szolgáltatás akkreditálására vonatkozó kérelmet visszautasítja a Pályázat bírálója, ha az ajánlott kapcsolódó szolgáltatás túlterjeszkedik a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről szóló 18/2006. (IV.24.) OM rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározottakon, vagy ha a Pályázó nyilatkozatai alapján nem látja biztosítottnak a tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását. Mit jelent a túlterjeszkedés?

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről szóló 18/2006. (IV.24.) OM rendelet 1. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít a fenntartók számára kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére. A jogszabály értelmező rendelkezést nem tartalmaz a kapcsolódó szolgáltatások tartami meghatározására nézve. A pályázati kiírás ezért nagyfokú szabadságot biztosít a pályázók számára a kapcsolódó szolgáltatások tartalmi kialakítása terén, amikor csak az ajánlani kívánt kapcsolódó szolgáltatás ismertetését követeli meg. Erre a mozgástérre figyelemmel csak esetileg lehetséges állást foglalni abban a kérdésben, hogy mely kapcsolódó szolgáltatások haladják meg a jogszabályi kereteket. Példának okáért egy weblaptervezést segítő szoftver oktatása kapcsolódó szolgáltatásként nem vonható a jogszabályban rögzítettek alá.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok