2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Comenius 2000 - levélváltás

2002. szeptember 12.
Pertl Gábor levele Sió Lászlóhoz a Comenius program működéséről.

Sió László, a FIDESZ-Magyar Polgári Párt Oktatási Tagozat vezetője levelet intézett Magyar Bálint oktatási miniszterhez, melyben az előző ciklus oktatási kormányzata által bevezetett Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program folytatásáról, a programmal kapcsolatos híresztelések valóságtartalmáról kért tájékoztatást. Bár Sió László nem járult hozzá levele nyilvánosságra hozatalához, a válaszlevélből ? melyről úgy gondoljuk, valamennyi közoktatási intézmény, pedagógus, illetve a közoktatás fejlesztésében közreműködő szakember számára fontos információkat tartalmaz ? kérdései tartalma kiolvasható.

 

Tisztelt Sió László Úr!

Magyar Bálint Oktatási Miniszter Úrhoz címzett, augusztus 30-án kelt levelére Miniszter Úr megbízásából tájékoztatom a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedéseinkről.

Előljáróban hangsúlyozni kívánom, hogy a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program alapvető célkitűzéseivel az oktatási kormányzat egyetért, ezt folyamatosan, minden lehetséges fórumon kinyilvánította. Az új oktatási kormányzat az előző tárcához hasonlóan elkötelezett a minőségi közoktatás iránt. Ugyanakkor a hozzánk érkezett intézményvezetői és tanácsadói visszajelzések alapján a Comenius program eddigi megvalósulását rendkívül pazarlónak és sok esetben formálisnak látjuk. Az intézményi panaszok nagy része arra irányul, hogy a programból anyagi haszna csak a tanácsadóknak származik, az intézményeknek rövid távon csak többletfeladatot jelent a ? hosszabb távon egyébként nyilván az intézményi fejlesztés és megújulás lehetőségét hordozó ? program. A tanácsadói panaszok legtöbbje szerint a tanácsadók csak csekély mértékben részesülnek a cégekhez áramló ? véleményünk szerint indokolatlanul magas ? szakértői díjakból. Célunk, hogy a Comenius program erényeinek megőrzésével a közoktatás minőségfejlesztésének racionálisabb, hatékonyabb és az intézmények működéséhez, a pedagógusok szakmai munkájához jobban illeszkedő útját találjuk meg. Célunk, hogy az intézmények maguk határozhassák meg, milyen minőségfejlesztési vagy/és -tanúsítási eljárásra, milyen mértékű szakértői közreműködésre tartanak igényt, továbbá, hogy az erre biztosított központi források felett saját maguk rendelkezhessenek. Célunk, hogy a Comenius minőségfejlesztési program ? számos szakértő és pedagógus szerint megkérdőjelezhető ? monopolhelyzetét felszámoljuk, csakúgy, mint a program jelenlegi működtetésében érdekelt szakértő cégek monopolhelyzetét.

Konkrét kérdéseire az alábbiakban tájékoztatom:

  1. Nem tervezzük a közoktatási intézményekkel és tanácsadóikkal megkötött szerződések felbontását. Nem kívánjuk a már megkezdett intézményi fejlesztő munkát akadályozni.
  2. Sajnos a kísérleti modellként bevezetett, majd extenzív módon elterjesztett program működési tapasztalatainak, megvalósulásának, a közoktatásban mindez ideig rendkívüli mértékű források felhasználása hatékonyságának vizsgálata mindez ideig elmaradt. Ezt a program színvonalas folytatása érdekében nélkülözhetetlen értékelő-elemző munkát a Pedagógus-továbbképzési Központ megkezdte.

    A programba ez év szeptemberében bekapcsolódó intézmények szerződéseit ? melyeket Önök az új kormány működésének megkezdése előtti néhány napban, rendkívüli gyorsasággal kötöttek meg ? valóban tanulmányoztuk. Azt vizsgáltuk meg, a szerződések lehetőséget adnak-e arra, hogy az intézmények ? az eddigi minőségfejlesztési tapasztalatok összegyűjtése, elemzése és modellbe építése után ? egy megújított-megreformált Comenius I. intézményi programba kapcsolódhassanak be. Sajnos az Önök által megkötött szerződések erre sem adnak lehetőséget.

  3. A PTMIK Közoktatási Minőségfejlesztési Programirodájának munkatársai valóban hozzáláttak a Comenius program monitoring-rendszerének újragondolásához. Olyan értékelési rendszert kívánunk működtetni, melyben a Programiroda és az intézmények közötti viszony az eddigi hatósági ellenőrzés-típusú kapcsolat helyett valóban támogató, iskolabarát szakmai együttműködéssé válik, ugyanakkor biztosítja a programban felhasznált, nem csekély mértékű állami források jogszerű felhasználásának ellenőrzését is. Biztos vagyok abban, hogy e célunk megegyezik a programalkotók eredeti szándékaival.

Üdvözlettel:

Pilisborosjenő, 2002. szeptember 10.

Pertl Gábor

ügyvezető igazgató

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok