2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás: I. intézményi modell, önálló forma

2001. március 1.
A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére pályázó közoktatási intézmények számára (Önálló intézményi pályázati forma).

Pályázati tájékoztató

és

pályázati dokumentáció

 

A COMENIUS 2000

közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének

tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére pályázó

közoktatási intézmények számára

 

Önálló intézményi pályázati forma

 

2001. március 5.


Tartalom

 1. A pályázat részletes célkitűzései és a pályázati feltételek

II. A Benyújtandó pályázati dokumentáció

 1. Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 2. A pályázó intézmény célja, pályázatának indoklása (2. sz. melléklet)
 3. Nyilatkozatok és igazolások (3-7. sz. mellékletek)
 • Az intézményvezető és a nevelőtestület nyilatkozata a pályázati tevékenység támogatásáról
 • Az intézmény és a minősített szolgáltató szervezet vagy természetes személy nyilatkozata az együttműködésről
 • A fenntartó nyilatkozata az állami támogatással történt elszámolásról, valamint a pályázati tevékenység támogatásáról
 • Az intézmény alapító okirata

 

 

I. A pályázat részletes célkitűzései

és

a pályázati feltételek

 

I.1. A pályázat célja

Az Oktatási Minisztérium COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljét tanácsadói segítségnyújtással megvalósító intézmények kiválasztása.

I.2. A pályázaton elnyerhető támogatás

A pályázaton kiválasztott intézménnyel, valamint a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell kiépítését segítő az intézmény által választott egyéni tanácsadóval, illetve szolgáltató szervezettel az Oktatási Minisztérium háromoldalú szerződést köt a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program megvalósításának időtartamára, de legfeljebb 18 hónapra.

A háromoldalú szerződés keretében

az Oktatási Minisztérium vállalja
 • az intézményi kiépítést segítő tanácsadók díjazását (A tanácsadói díjazás mértékét az Oktatási Minisztérium a szerződésben határozza meg.);
 • az intézmények pedagógusainak ? 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három fő ? képzési díj mentes beiskolázását minőségirányítási (alapismeret) témában a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program keretében elfogadott és akkreditált továbbképzéseken;
 • az I. intézményi modell kiépítéséhez szükséges szakmai támogatás biztosítását (Minőségfejlesztési kézikönyv és a kapcsolódó módszertani segédanyagok);
 • rendszeres szakmai találkozók szervezését (országos és regionális szakmai klubok és konferenciák).

A szerződés keretében az Intézmény vállalja, hogy

 • a választott szolgáltató szervezettel vagy egyéni tanácsadóval és az Oktatási Minisztériummal szorosan együttműködve, a Minőségfejlesztési kézikönyvben meghatározott COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell ?Partnerközpontú működés? modell-leírásnak, valamint a munkatervnek megfelelően kialakítja és bevezeti minőségirányítási rendszerét;

 • a program számára mindvégig támogató környezetet biztosít, valamint megteremti a tanácsadó munkavégzésének feltételeit;

 • részt vesz az Oktatási Minisztérium által szervezett képzési díj mentes továbbképzésen (minőségügyi alapismeret témában) az intézmény nagyságától függő létszámban (azaz 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három főt beiskoláz) ;

 • a munkatervben meghatározott határidők szerint a program előrehaladásáról, a tanácsadó által megtartott konzultációkról és az ütemezett feladatok elvégzéséről az Oktatási Minisztérium számára a szolgáltató szervezettel vagy egyéni tanácsadóval közös munkajelentést készít;

 • a program monitoring rendszere keretében végzett ellenőrzés és értékelés során az Oktatási Minisztérium által megnevezett szakértőkkel együttműködik;

 • a program lezárásakor annak végrehajtásáról az Oktatási Minisztérium számára záró értékelő beszámolót készít.

 

Az egyéni tanácsadó illetve a szolgáltató szervezet vállalja, hogy

 • az Intézménynek - az Oktatási Minisztériummal szorosan együttműködve - legjobb szakmai tudása szerint szakmai segítséget nyújt a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell ?Partnerközpontú működés? modell-leírásnak, valamint a munkatervnek megfelelő kialakításában és bevezetésében;

 • legalább 150 kontaktórát tölt az intézménnyel, ennek keretében képzést, tanácsadói tevékenységet, módszertani útmutatást folytat.;

 • részt vesz az Oktatási Minisztérium által szervezett szakmai találkozókon, szakmai továbbképzésen, valamint szakmai véleményével hozzájárul a modell fejlesztéséhez;

 • a munkatervben meghatározott határidők szerint a program előrehaladásáról, az intézményben megtartott konzultációkról és az ütemezett feladatok elvégzéséről az Oktatási Minisztérium számára az Intézménnyel közös munkajelentést készít;

 • a program monitoring rendszere keretében végzett ellenőrzés és értékelés során az Oktatási Minisztérium által megnevezett szakértőkkel együttműködik;

 • a program lezárásakor annak végrehajtásáról az Oktatási Minisztérium számára záró értékelő beszámolót készít.

 

 

I.3. A pályázatban való részvétel feltételei

Általános feltételek

 • A pályázat benyújtója a közoktatási intézmény.

 • Egy intézmény csak egy szolgáltató szervezettel vagy egy egyéni tanácsadóval pályázhat.

 • Egy intézmény nem vehet részt egyszerre önálló és csoportos pályázatban.

 • Pályázatot minden olyan közoktatási intézmény benyújthat, amely jelenleg nem áll szerződéses viszonyban az Oktatási Minisztériummal a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program intézményi modelljeinek kiépítésére.

 • A pályázatot azon intézményeknek is be kell nyújtaniuk ? amennyiben támogatott formában kívánnak részt venni a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell kiépítésében ?, amelyek az első pályázaton nem nyertek, de fenntartják pályázatukat és/vagy önállóan elindították a modell megvalósítását.

 • Minden esetben a teljes pályázati dokumentáció benyújtása szükséges! A pályázati dokumentációt azoknak az intézményeknek is aktualizálniuk kell, amelyek 2000-ben már benyújtottak pályázatot. (A nyilatkozatok nem lehetnek régebbiek 60 napnál.)

Az Intézményre vonatkozó feltételek

A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére kizárólag az a közoktatási intézmény pályázhat, amely a Közoktatási Törvény (20. §) hatálya alá tartozik és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Állami normatív támogatásban részesülő, fenntartó által működtetett közoktatási intézmény, mely fenntartó az állami támogatással az elmúlt öt évben a jogszabályoknak megfelelően elszámolt.
 • Hiánytalanul kitölti és a megadott pályázati határidőig (2001. május 2.) megküldi a tájékoztató 2-4. pontjában szereplő dokumentumokat.
 • Nyertes pályázat esetén 2001. augusztus 31-ig 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három főt beiskoláz az Oktatási Minisztérium által felkínált, képzési díj mentes, akkreditált (minőségügyi alapismeretek témájú) továbbképzésre. A szerződéskötés feltétele a továbbképzés sikeres elvégzése. Amennyiben az intézmény pedagógusai közül a fenti kötelezettségeiknek eleget tettek, úgy ez a követelmény teljesítettnek minősül.
 • Az intézmény kizárólag az általa kiválasztott ? az Oktatási Minisztérium által közzétett, minősített Tanácsadói Jegyzéken szereplő ? egyéni tanácsadóval, illetve szolgáltató szervezettel közösen vehet részt a pályázaton. (Az új tanácsadókkal bővített Tanácsadói Jegyzék megtalálható az Oktatási Minisztérium honlapján [www.om.hu].)
 • Egy intézmény csak egy szolgáltató szervezettel vagy egyéni tanácsadóval nyújthat be pályázatot.
 • Amennyiben az intézménnyel az Oktatási Minisztérium szerződést köt a pályázat megvalósítására, az intézménynek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az Oktatási Minisztérium által kiadott Minőségfejlesztési kézikönyvben meghatározott modell-leírás előírásainak megfelelően kialakítja és bevezeti minőségirányítási rendszerét, s ennek során a Program számára mindvégig támogató környezetet ? így különösen a programban résztvevő pedagógusok számára a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékben bérpótlékot, lehetőség szerint órakedvezményt ? biztosít.

 

Az egyéni tanácsadóra, illetve szolgáltató szervezetre vonatkozó feltételek

 • A pályázaton ? az intézményekkel közösen ? csak az Oktatási Minisztérium által közzétett minősített Tanácsadói Jegyzéken szereplő egyéni tanácsadók, illetve szolgáltató szervezetek vehetnek részt.
 • A tanácsadó feladata, hogy a projekt során az intézményt képessé tegye a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének önálló alkalmazására.
 • Egyéni tanácsadó szakértői feladatot egyidejűleg legfeljebb három, míg a szervezeti keretekben dolgozó tanácsadó legfeljebb négy intézményben láthat el. A rendelkezésre álló tanácsadói kapacitás kiszámításánál a jelenlegi leterheltséget (azaz a már futó intézményi projekteket) is figyelembe vesszük.
 • Vállalja, hogy részt vesz az Oktatási Minisztérium által a listás tanácsadók számára szervezett képzéseken.
 • Vállalja, hogy a modell intézményi bevezetése során összegyűlt tapasztalatait, azok eredményeit az Oktatási Minisztérium (vagy megbízottja) által szervezett tapasztalatcseréken bemutatja.

 

I.4. A pályázat benyújtása

A pályázati anyagokat 2001. május 2-án 16 óráig kell benyújtani zárt borítékban, 3 példányban ? személyesen vagy postai úton ? az OKÉV illetékes területi irodájához. (Kérjük, a borítékon tüntessék fel: COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program - Önálló intézményi pályázat.) Amennyiben a pályázatot postai úton nyújtják be, a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott határidő lehet.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel forduljanak a területi OKÉV irodákhoz, valamint a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóságon Dénes Rózsához (telefon: 06/1-302-0420, e-mail: comenius2000@okm.gov.hu)!

 

I.5. A pályázatok elbírálásának szempontjai

A beérkezett pályázatok elbírálása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 1. Az intézmény elkötelezettsége (az intézmény célja, a vezető hogyan támogatja a minőségfejlesztési munkát, a belső munkatársi kör támogatása, stb.)
 2. Az intézmények kiválasztása elsősorban az intézménytípus, összetettség, fenntartó típus, regionalitás, tanácsadói megközelítés és kapacitás szerinti reprezentatív mintavétellel történik.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság hivatalos tájékoztatókat szervez. A tájékoztatók helyszínéről és időpontjáról a területi OKÉV Irodák adnak tájékoztatást.

A pályázat eredményéről a COMENIUS 2000 Programigazgatóság minden pályázót legkésőbb 2001. május 10-ig írásban értesít. A pályázat eredményeit az Oktatási Minisztérium közzéteszi saját honlapján is (www.comenius2000.hu).

A nyertes intézménnyel és a szolgáltató szervezettel az Oktatási Minisztérium háromoldalú szerződést köt. A szerződéskötés feltétele, hogy a felkészítendő intézmények mindegyikében a pályázati adatlapon megnevezett pedagógusok sikeresen elvégezzék a minőségügyi alapismeretek képzést. A támogatott minőségügyi képzések jegyzéke megtalálható a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. honlapján (www.ptmik.hu).

 

A nyertes pályázók 2001. szeptemberében kezdhetik meg a munkát.

A letölthető pályázati dokumentáció (RTF)

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok