2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás: I. intézményi modell, csoportos forma

2001. március 1.
A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének kiépítésére pályázó közoktatási intézménycsoportok, valamint a felkészítést segítő intézmények és szolgáltató szervezetek számára

Pályázati tájékoztató

és

pályázati dokumentáció

 

A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program

I. intézményi modelljének kiépítésére pályázó

közoktatási intézménycsoportok,

valamint a felkészítést segítő intézmények

és szolgáltató szervezetek számára

 

2001. március 5.


 

Tartalom

 1. A pályázat részletes célkitűzései és a pályázati feltételek
 2. A pályázati dokumentáció
 3. II.1. Pályázati adatlap a felkészítésben résztvevő intézménycsoport tagjai számára (1. sz. melléklet)

  II.2. Pályázati adatlap a programban már résztvevő intézmény(ek) számára (2. sz. melléklet)

  II.3. Pályázati adatlap a szolgáltató szervezet számára (3. sz. melléklet)

  II.4. A pályázó intézménycsoport bemutatása, a közös pályázat indoklása, előnyeinek ismertetése (4. sz. melléklet)

  II.5. Az intézménycsoport felkészítését végző szolgáltató szervezet koncepciója (5. sz. melléklet)

  II.6. Kötelezően benyújtandó nyilatkozatok és igazolások

  1. Az intézményvezetők nyilatkozata a pályázati tevékenység támogatásáról (6. sz. melléklet)
  2. A nevelőtestületek nyilatkozata a pályázati tevékenység támogatásáról (7. sz. melléklet)
  3. A minősített szolgáltató szervezet nyilatkozata (az összes pályázó intézményre kiterjedően) (8. sz. melléklet)
  4. A fenntartók nyilatkozata az állami támogatással történt elszámolásról (9. sz. melléklet), valamint a pályázati tevékenység támogatásáról (10. sz. melléklet)
  5. Az intézmények alapító okirata (11. sz. melléklet)

 

I. A pályázat részletes célkitűzései

és

a pályázati feltételek

I.1. A pályázat célja

A pályázat célja a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének csoportos tanácsadással történő megvalósítása, a programban már részt vevő intézmények és a megvalósítást ezen pályázat keretében elindító intézmények közötti kapcsolat és párbeszéd megteremtése, valamint az egymástól való tanulás lehetőségeinek kialakítása az intézmények között.

 

I.2. A pályázaton elnyerhető támogatás

A pályázaton kiválasztott intézménycsoportokkal, valamint az intézmény munkáját segítő szolgáltató szervezettel és intézmény(ek)kel az Oktatási Minisztérium szerződést köt legfeljebb 18 hónap időtartamra az új pályázó intézményekben a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének kiépítésére és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok átadására.

A szerződés keretében az Oktatási Minisztérium vállalja

 • a szolgáltató szervezet és a felkészítést segítő intézmények díjazását, melynek mértékét az Oktatási Minisztérium szerződésben határozza meg;

 • az intézmény(ek) pedagógusainak ? 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három fő részére ? képzési díj mentes részvételét a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program keretében elfogadott, akkreditált továbbképzésen;

 • az I. intézményi modell kiépítéséhez szükséges szakmai támogatás biztosítását (Minőségfejlesztési kézikönyv és a kapcsolódó módszertani segédanyagok);

 • rendszeres szakmai találkozók szervezését (országos és regionális szakmai klubok, konferenciák).

 

I.3. A pályázat feltételei

I.3.1. Az intézménycsoportra vonatkozó pályázati feltételek

A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének kiépítésére kizárólag olyan közoktatási intézménycsoportok pályázhatnak, amelyek a Közoktatási Törvény (20. §) hatálya alá tartoznak és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • Állami normatív támogatásban részesülő, fenntartó által működtetett közoktatási intézmény, mely fenntartó az állami támogatással az elmúlt öt évben a jogszabályoknak megfelelően elszámolt.
 • Az intézménycsoport kizárólag az általa kiválasztott ? az Oktatási Minisztérium által közzétett, minősített Tanácsadói Jegyzéken szereplő ? szolgáltató szervezettel közösen vehet részt a pályázaton. Az intézmények csak olyan szolgáltató szervezettel pályázhatnak, amely már szerződéses jogviszonyban áll az Oktatási Minisztériummal a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének megvalósítására. A tanácsadók név szerinti jegyzéke megtalálható az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu; www.comenius2000.hu).
 • Az intézménycsoport kizárólag akkor pályázhat, ha olyan felkészítést segítő intézmény(eke)t választ, amely(ek) háromoldalú szerződést kötött(ek) az Oktatási Minisztériummal a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének megvalósítására.
 • Amennyiben az újonnan pályázó intézmények valamelyike önálló tanácsadói segítségnyújtásra pályázott, a csoportos pályázatban nem vehet részt.
 • Egy csoportban minimum három és maximum öt olyan intézmény vehet részt, amely még nem kezdte meg a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljeinek kiépítését. Az intézményi csoportban részt kell vennie maximum két olyan intézménynek (felkészítést segítő intézmény), amely háromoldalú szerződést kötött az Oktatási Minisztériummal és a csoport által kiválasztott szolgáltató szervezettel.
 • Az intézménycsoport csak egy szolgáltató szervezettel nyújthat be pályázatot.
 • Nyertes pályázat esetében intézménycsoport minden egyes intézménye vállalja, hogy 2001. augusztus 31-ig beiskoláz képzési díj mentes, akkreditált (minőségügyi alapismeretek témájú) pedagógus-továbbképzésre 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három főt. A szerződéskötés feltétele a továbbképzés sikeres elvégzése. Amennyiben az intézmény pedagógusai közül a fenti kötelezettségeiknek eleget tettek, úgy ez a követelmény teljesítettnek minősül.
 • Amennyiben az intézménycsoporttal az Oktatási Minisztérium szerződést köt a pályázat megvalósítására, az intézménycsoport tagjainak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy az Oktatási Minisztérium által kiadott Minőségfejlesztési Kézikönyvben meghatározott követelményeknek megfelelően kialakítják és bevezetik a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljét. Ennek során a program számára mindvégig támogató környezetet ? így különösen a programban részt vevő pedagógusok számára a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékben bérpótlékot, lehetőség szerint órakedvezményt ? biztosítanak.

 

I.3.2. A felkészítést segítő ? az Oktatási Minisztériummal és a kiválasztott szolgáltató szervezettel háromoldalú szerződést kötött ? intézményekre vonatkozó feltételek

(Amennyiben két intézmény vesz részt a felkészítésben, az alábbi feltételeket mindkét intézményre külön?külön érvényesnek kell tekinteni.)
 • A felkészítést maximum két olyan intézménynek kell segítenie, amely háromoldalú szerződést kötött az Oktatási Minisztériummal és az intézménycsoport által kiválasztott szolgáltató szervezettel a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének megvalósítására, és a szerződés követelményeit folyamatosan teljesíti.
 • A felkészítést segítő intézmények legalább egy pedagógus alkalmazottja tanúsítvánnyal rendelkezik az Oktatási Minisztérium által felkínált, akkreditált ?bevezetési alapismeretek? témájú pedagógus-továbbképzésen való sikeres részvételről, vagy vállalja, hogy 2001. augusztus 31-ig legalább egy pedagógus alkalmazottja sikeresen teljesíti a fent említett továbbképzési követelményt.
 • A felkészítésben segítséget nyújtó intézménynek a program időtartama alatt összesen minimum 30 órát kell a felkészítendő intézményekkel együtt töltenie. A csoportos találkozók alkalmával az egyes munkaszakaszokban szerzett saját tapasztalatok, módszerek, eredmények átadása a cél.
 • Az intézmény a szolgáltató szervezettel közösen készített felkészítési koncepciót valósítja meg, amelyben a pályázók részletesen kifejtik a felkészítést segítő intézmény szerepét, feladatait, az alkalmazott tanácsadási módszereket, a felkészítés időtartamát. (A koncepció részletes követelményeit a pályázati dokumentáció 5. számú melléklete tartalmazza.)
 • Egy II. modell kiépítését végző intézmény maximum kettő, egy I. modell kiépítését végző intézmény maximum egy csoporttal pályázhat együtt.

 

 • A II. intézményi modell kiépítésében résztvevő intézményekre vonatkozó pályázati feltételek:
 • A program monitoring rendszere keretében végzett helyszíni értékelés alkalmával az intézmény megfelelt az I. modell követelményeinek, a helyszíni értékelés során kért hiánypótlási kötelezettségeinek már eleget tett, s ezeket az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • Az intézmény az 1. és a 2. számú munkajelentést benyújtotta, azokat az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • A csoport felkészítésében az intézmény csak addig vehet részt, amíg a monitoring rendszer követelményeinek folyamatosan megfelel.
 • Az I. intézményi modell kiépítésében részt vevő intézményekre vonatkozó pályázati feltételek:
 • Amennyiben a program monitoring rendszere keretében az intézménynél helyszíni értékelés történt, az intézmény megfelelt az I. modell munkatervben meghatározott időarányos követelményeinek, a helyszíni értékelés során kért hiánypótlási kötelezettségeinek már eleget tett, s ezeket az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • Az intézmény az 1. és a 2. számú munkajelentést benyújtotta, ezeket az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • A csoport felkészítésében az intézmény csak addig vehet részt, amíg a monitoring rendszer követelményeinek folyamatosan megfelel.

 

I.3.3. A szolgáltató szervezetre és a megvalósításba bevont tanácsadókra vonatkozó pályázati feltételek

(Az alábbi, tanácsadókkal kapcsolatos feltételek tanácsadónként érvényesek abban az esetben is, ha tanácsadói csoport ? team ? dolgozik együtt.)
 • A csoportos felkészítésben csak olyan szolgáltató szervezetek vehetnek részt, amelyek jelenleg is szerződéses kapcsolatban állnak az Oktatási Minisztériummal a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének megvalósítására. A csoportos felkészítésben egyéni tanácsadók nem vehetnek részt.
 • A csoportos felkészítésben az intézmények munkáját a szolgáltató szervezet olyan tanácsadói segíthetik, akik legalább egy intézményben rendelkeznek bevezetési tapasztalattal.
 • A szolgáltató szervezet olyan, a felkészítésben segítséget nyújtó intézménnyel pályázhat közösen, amely megfelel az I.3.2. pontban leírt követelményeknek.
 • A csoportos felkészítés esetében minimum 60 órát ? a felkészítést segítő intézmény 30 kontaktórája nélkül ? szükséges a szolgáltató szervezetnek az összes felkészítendő intézménnyel csoportosan együtt töltenie.
 • Az felkészítendő intézményekkel külön?külön helyszíni tanácsadással ? a bevezetés időtartama alatt ? egyenletesen minimum 30 órát kell együtt tölteni.
 • A felkészítést segítő intézményeknek összesen minimum 30 kontaktórát kell tapasztalatcserére biztosítani az intézmények számára.
 • A fent javasolt minimum óraszámok felett az Oktatási Minisztérium maximum 10 százalékkal több órát finanszíroz a csoportban résztvevő intézmények száma, mérete és összetettsége függvényében.
 • Az intézmények számára olyan munkatervet szükséges készíteni, hogy minden egyes intézmény esetében biztosított legyen a pályázatban megadott kontaktóra időtartam (a csoportos, egyéni és a felkészítést segítő intézménnyel töltendő idő felhasználását a szolgáltató szervezet maga határozza meg a pályázati kiírásban meghatározott minimum feltételeket figyelembe véve). A munkaterv rövid vázlatát a pályázati koncepcióhoz csatolni szükséges.
 • A szolgáltató szervezetnek a pályázati dokumentációban szereplő adatlapon meg kell neveznie azt a tanácsadóját vagy tanácsadóit, akik a felkészítő munkában részt vesznek.
 • Az intézményekkel kizárólag olyan tanácsadók lehetnek közvetlen kapcsolatban, akik szerepelnek az Oktatási Minisztérium minősített Tanácsadói Jegyzékén.
 • A csoportok felkészítésében nem vehet részt a pályázó szolgáltató szervezet olyan tanácsadója, aki jelenleg négy vagy annál több intézményben vezető szakértőként dolgozik a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének bevezetésében (beleértve a 2001. szeptemberében induló pályázatok megvalósítását is).
 • A pályázó szolgáltató szervezet egy tanácsadója legfeljebb egy intézménycsoport felkészítését vezetheti, ha jelenleg a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének bevezetésében három intézmény munkáját segíti vezető szakértőként (beleértve a 2001. szeptemberben elinduló pályázatok megvalósítását is).
 • A szolgáltató szervezet egy tanácsadója legfeljebb két intézménycsoport munkáját vezetheti a fenti feltételeket figyelembe véve.
 • Amennyiben a felkészítést a szervezetnek nem egy tanácsadója, hanem tanácsadói csoportja ? team ? segíti, a fenti kapacitásokat a szolgáltató szervezetre átlagban számolja ki az Oktatási Minisztérium.
 • Amennyiben a felkészítést tanácsadói team vezeti, akkor az egyéni felkészítést ? tapasztalt tanácsadók segítségével ? olyan tanácsadók is segíthetik, akiknek nincs még bevezetési tapasztalatuk, de szerepelnek az Oktatási Minisztérium Tanácsadói Jegyzékén. A csoportos felkészítéseket ebben az esetben is olyan tanácsadóknak kell vezetniük, akik legalább egy intézményhez kapcsolódóan rendelkeznek bevezetési tapasztalatokkal. A tanácsadói koncepcióban a szolgáltató szervezetnek ki kell fejtenie, hogy projektmenedzsmentje hogyan változik a csoportos felkészítési formában. (A részletes feltételeket az 5. számú melléklet tartalmazza.)
 • A szolgáltató szervezet a pályázat benyújtásával vállalja, hogy szerződéskötés esetén
 • az Intézményekkel közösen megtervezi a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének bevezetési munkatervét, ennek során biztosítja a szükséges tanácsadást;
 • a felkészítést segítő intézménnyel vagy intézményekkel szerződést köt a felkészítési feladatokra minimum 30 órában, amelyet az Oktatási Minisztérium ellenjegyez;
 • az 5. számú mellékletben meghatározott követelmények szerint elkészíti a bevezetési koncepcióját;
 • a Minőségfejlesztési kézikönyv követelményeinek megfelelő eljárások és módszerek kidolgozásában tevékenyen közreműködik;
 • képessé teszi az intézményeket a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének önálló működtetésére;
 • a módszertani anyagok megismerését, gyakorlati alkalmazásának elsajátítását képzéssel támogatja;
 • az intézményeknek átadja a folyamatos fejlesztés technikáit, módszereit, közös csoportmunka keretében biztosítja számukra a gyakorlatban történő tanulás lehetőségét;
 • a program során folyamatosan figyelemmel kíséri, és az intézményekkel közösen értékeli annak szakmai megvalósítását, a megvalósítás során elvárt eredmények teljesülését és szükség esetén beavatkozásokat kezdeményez;
 • a felkészítést segítő intézmény számára segítséget nyújt a felkészítések szakmai tartalmának és módszereinek kialakításában, a tapasztalatok és a helyi gyakorlat átadásának módszertanát a felkészítésben segítő intézménnyel közösen alakítja ki;
 • biztosítja azokat a tanácsadási formákat, ahol az intézmények egymástól való tanulási lehetősége hangsúlyos szerepet kap.

 

I.4. A pályázat elbírálásánál figyelembe vett szempontok

 

A csoportok összetételére vonatkozó szempontok

 • A pályázat keretében olyan intézményi csoportok támogatása a cél, amelyek regionálisan szerveződnek, azaz az új intézmények és a felkészítést segítő intézmény(ek) egy adott régióban helyezkednek el. (Egy régióba tartoznak azok az intézmények, amelyek egy OKÉV Területi Irodához tartoznak, vagy székhelyük szomszédos megyében van.)
 • Támogatásban részesülhetnek a tanulási utak egészét megjelenítő intézménycsoportok (óvodai neveléstől a középiskolai oktatásig) és a különleges oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmények csoportjai (pl. gyógypedagógiával foglalkozó intézménycsoportok.)

 

A pályázati koncepció és az intézményi célok bírálatára vonatkozó szempontok

 • A szolgáltató szervezet olyan kommunikációs formákat választ, amelyekben a kapcsolattartás, információáramlás megfelelően biztosított.
 • A tanácsadásban hangsúlyos szerepet kap az intézmények egymástól való tanulásának lehetősége.
 • A szolgáltató szervezet biztosítja a módszertani segítséget a felkészítésben segítséget nyújtó intézmény(ek) számára.
 • A szolgáltató szervezet csoportos tanácsadási koncepciójának kidolgozottsági foka, a tanácsadók felkészülésének és ellenőrzésének rendje.
 • A szolgáltató szervezet olyan munkaszervezési, kapcsolattartási formákat választ, amelyek áthidalják az intézmények közötti távolságokat, a tanácsadói és az intézményi munkaterhelést egyenletessé teszik.
 • Az intézmények elkötelezettsége a pályázat megvalósításában.
 • Az intézmények és a felkészítést segítő intézmények saját célokkal is rendelkeznek a pályázat megvalósítása során.

 

A bírálat során előnyt élveznek az alábbi intézménycsoportok

 • Felkészítést segítő intézményként a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program II. intézményi modell kiépítését folytató intézményt választottak.
 • A felkészítést segítő intézmény alkalmazásában áll a szolgáltató szervezet egy minősített tanácsadója, aki részt vesz a csoportos felkészítésben is.
 • A pályázó intézmények olyan tanácsadóval vagy tanácsadókkal dolgoznak együtt, akik több intézményben vagy legalább egy összevont intézményben rendelkeznek bevezetési tapasztalattal, illetve a tanácsadó rendelkezik tapasztalatokkal a II. intézményi modell bevezetésében.
 • A pályázó intézmények fenntartói között együttműködési megállapodás jött létre a közoktatási intézményhálózat szakmai működtetésére vonatkozóan, s ezt a pályázathoz csatolta az intézmény. (A társulási megállapodások típusait lásd az 1997. évi CXXXV. törvényben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről.)
 • Az intézmények között már korábban létrejött együttműködési megállapodás bizonyos szakmai feladatok megvalósítására.

 

I.5. A pályázat benyújtása

A pályázati anyagokat 2001. május 2-án 16 óráig kell benyújtani zárt borítékban, 3 példányban személyesen vagy postai úton a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatósághoz. (Kérjük, a borítékon tüntessék fel: COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program ? csoportos intézményi pályázat.) Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott határidő lehet. A fenti határidőn túl beérkező pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem tudja figyelembe venni. Postacím: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

A pályázat benyújtója: a szolgáltató szervezet.

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdésekkel a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóságon Dénes Rózsához (telefon: 302-0420; e-mail: comenius2000@okm.gov.hu) lehet fordulni.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság hivatalos tájékoztatókat szervez. A tájékoztatók helyszínéről és időpontjáról a területi OKÉV Irodák adnak tájékoztatást.

A pályázatok elbírálására 2001. május 30-ig kerül sor. A pályázat eredményéről minden pályázó írásos értesítést kap. A pályázat eredményeit az Oktatási Minisztérium közzéteszi saját honlapján is

(www.comenius2000.hu).

A nyertes intézményekkel és a szolgáltató szervezettel az Oktatási Minisztérium szerződést köt. A szerződéskötés feltétele, hogy a felkészítendő intézmények mindegyikében a pályázati adatlapon megnevezett pedagógusok sikeresen elvégezzék a minőségügyi alapismeretek képzést, valamint a felkészítést segítő intézmény(ek)ből legalább egy pedagógus sikeresen elvégezze az Oktatási Minisztérium által javasolt bevezetési továbbképzések valamelyikét. A támogatott továbbképzések jegyzéke megtalálható a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. honlapján (www.ptmik.hu).

A nyertes pályázók 2001. szeptemberében kezdhetik meg a munkát.

A letölthető pályázati dokumentáció (RTF)

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok