2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat: I. intézményi modell, önálló forma

2002. január 4.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére pályázó közoktatási intézmények számára. (Önálló intézményi pályázati forma)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A COMENIUS 2000

közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének

tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére pályázó

közoktatási intézmények számára

(Önálló intézményi pályázati forma)

I. A pályázat részletes célkitűzései

és

a pályázati feltételek

 

I.1. A pályázat célja

Az Oktatási Minisztérium COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljét tanácsadói segítségnyújtással megvalósító intézmények kiválasztása.

I.2. A pályázaton elnyerhető támogatás

A pályázaton kiválasztott intézménnyel, valamint a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell kiépítését segítő az intézmény által választott egyéni tanácsadóval, illetve szolgáltató szervezettel az Oktatási Minisztérium megbízásából a Pedagógud-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. szerződést köt a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program megvalósításának időtartamára, de legfeljebb 18 hónapra.

A háromoldalú szerződés keretében

az Oktatási Minisztérium vállalja
 • az intézményi kiépítést segítő tanácsadók díjazását (A tanácsadói díjazás mértékét az Oktatási Minisztérium a szerződésben határozza meg.);

 • az intézmények pedagógusainak ? 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három fő ? képzési díj mentes beiskolázását minőségirányítási (alapismeret) témában a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program keretében elfogadott és akkreditált továbbképzéseken;

 • az I. intézményi modell kiépítéséhez szükséges szakmai támogatás biztosítását (Minőségfejlesztési kézikönyv és a kapcsolódó módszertani segédanyagok egy-egy térítésmentes példányára);

 • rendszeres szakmai találkozók szervezését (országos és regionális szakmai klubok és konferenciák).

A szerződés keretében az Intézmény vállalja, hogy

 • a választott szolgáltató szervezettel vagy egyéni tanácsadóval és az Oktatási Minisztériummal szorosan együttműködve, a Minőségfejlesztési kézikönyvben meghatározott COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell ?Partnerközpontú működés? modell-leírásnak, valamint a munkatervnek megfelelően kialakítja és bevezeti minőségirányítási rendszerét;

 • a program számára mindvégig támogató környezetet biztosít, valamint megteremti a tanácsadó munkavégzésének feltételeit;

 • részt vesz az Oktatási Minisztérium által szervezett képzési díj mentes továbbképzésen (minőségügyi alapismeret témában) az intézmény nagyságától függő létszámban (azaz 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három főt beiskoláz). (A szerződéskötés feltétele a továbbképzés sikeres elvégzése. Amennyiben az intézmény pedagógusai közül a fenti kötelezettségnek eleget tettek, úgy ez a követelmény teljesítettnek minősül.) A továbbképzési kötelezettségnek legkésőbb 2002. szeptember 1-ig kell eleget tenni.

 • a munkatervben meghatározott határidők szerint a program előrehaladásáról, a tanácsadó által megtartott konzultációkról és az ütemezett feladatok elvégzéséről az Oktatási Minisztérium számára a szolgáltató szervezettel vagy egyéni tanácsadóval közös munkajelentést készít;

 • a program monitoring rendszere keretében végzett ellenőrzés és értékelés során az Oktatási Minisztérium által megnevezett szakértőkkel együttműködik;

 • a program lezárásakor annak végrehajtásáról az Oktatási Minisztérium számára záró értékelő beszámolót készít.

Az egyéni tanácsadó illetve a szolgáltató szervezet vállalja, hogy

 • az Intézménynek - az Oktatási Minisztériummal szorosan együttműködve - legjobb szakmai tudása szerint szakmai segítséget nyújt a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modell ?Partnerközpontú működés? modell-leírásnak, valamint a munkatervnek megfelelő kialakításában és bevezetésében;

 • legalább 150 kontaktórát tölt az intézménnyel, ennek keretében képzést, tanácsadói tevékenységet, módszertani útmutatást folytat;

 • részt vesz az Oktatási Minisztérium által szervezett szakmai találkozókon, szakmai továbbképzésen, valamint szakmai véleményével hozzájárul a modell fejlesztéséhez;

 • a munkatervben meghatározott határidők szerint a program előrehaladásáról, az intézményben megtartott konzultációkról és az ütemezett feladatok elvégzéséről az Oktatási Minisztérium számára az Intézménnyel közös munkajelentést készít;

 • a program monitoring rendszere keretében végzett ellenőrzés és értékelés során az Oktatási Minisztérium által megnevezett szakértőkkel együttműködik;

 • a program lezárásakor annak végrehajtásáról az Oktatási Minisztérium számára záró értékelő beszámolót készít.

I.3. A pályázatban való részvétel feltételei

Általános feltételek

A pályázat benyújtója a közoktatási intézmény.

 • Egy intézmény csak egy szolgáltató szervezettel vagy egy egyéni tanácsadóval pályázhat.

 • Amennyiben az intézmény a 2002. január 4-én kiírt csoportos pályázaton vesz részt, úgy önálló intézményi pályázaton nem indulhat. Egy intézmény nem vehet részt egyszerre önálló és csoportos pályázatban.

 • Pályázatot minden olyan közoktatási intézmény benyújthat, amely jelenleg nem áll szerződéses viszonyban az Oktatási Minisztériummal (illetve a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht-val) a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program intézményi modelljeinek kiépítésére.

 • A pályázati dokumentációt azoknak az intézményeknek is aktualizálniuk kell, amelyek az előző pályázati forduló(k)ban már benyújtottak pályázatot. (A nyilatkozatok nem lehetnek régebbiek 60 napnál.)

Az Intézményre vonatkozó feltételek

A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítésére kizárólag az a közoktatási intézmény pályázhat, amely a Közoktatási Törvény (20. §) hatálya alá tartozik és megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Állami normatív támogatásban részesülő, fenntartó által működtetett közoktatási intézmény, mely fenntartó az állami támogatással az elmúlt öt évben a jogszabályoknak megfelelően elszámolt.

 • Hiánytalanul kitölti és a megadott pályázati határidőig (2002. február 28.-ig) megküldi a tájékoztató 2-4. pontjában szereplő dokumentumokat.
 • Nyertes pályázat esetén részt vesz az Oktatási Minisztérium által szervezett képzési díj mentes továbbképzésen (minőségügyi alapismeret témában) az intézmény nagyságától függő létszámban (azaz 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három főt beiskoláz). (A szerződéskötés feltétele a továbbképzés sikeres elvégzése. Amennyiben az intézmény pedagógusai közül a fenti kötelezettségnek eleget tettek, úgy ez a követelmény teljesítettnek minősül). A továbbképzési kötelezettségnek legkésőbb 2002. szeptember 1-ig kell eleget tenni.

 • Az intézmény kizárólag az általa kiválasztott ? az Oktatási Minisztérium által közzétett, minősített Tanácsadói Jegyzéken szereplő ? egyéni tanácsadóval, illetve szolgáltató szervezettel közösen vehet részt a pályázaton. (Az új tanácsadókkal bővített Tanácsadói Jegyzék (szolgáltató szervezetek és egyéni tanácsadók) megtalálható az Oktatási Minisztérium honlapján [www.om.hu], valamint a jelen pályázati kiírás II. pontjában. ) Az Oktatási Minisztérium a Tanácsadói Jegyzéket folyamatosan bővíti. A bővített tanácsadói jegyzék legkésőbb 2002. február 2-án jelenik meg.
 • Egy intézmény csak egy szolgáltató szervezettel vagy egyéni tanácsadóval nyújthat be pályázatot.

 • Amennyiben az intézménnyel az Oktatási Minisztérium megbízásából a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. szerződést köt a pályázat megvalósítására, az intézménynek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az Oktatási Minisztérium által kiadott Minőségfejlesztési kézikönyvben meghatározott modell-leírás előírásainak megfelelően kialakítja és bevezeti minőségirányítási rendszerét, s ennek során a Program számára mindvégig támogató környezetet ? így különösen a programban résztvevő pedagógusok számára a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékben bérpótlékot, órakedvezményt ? biztosít.

Az egyéni tanácsadóra, illetve szolgáltató szervezetre vonatkozó feltételek

 • A pályázaton ? az intézményekkel közösen ? csak az Oktatási Minisztérium által közzétett minősített Tanácsadói Jegyzéken szereplő egyéni tanácsadók, illetve szolgáltató szervezetek vehetnek részt.

 • A tanácsadó feladata, hogy a projekt során az intézményt képessé tegye a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének önálló alkalmazására.

 • Rendelkezik e-mail címmel.

 • Egyéni tanácsadó tanácsadói feladatot egyidejűleg legfeljebb három, míg a szervezeti keretekben dolgozó tanácsadó legfeljebb négy intézményben láthat el. A rendelkezésre álló tanácsadói kapacitás kiszámításánál a jelenlegi leterheltséget (azaz a már futó intézményi projekteket) is figyelembe vesszük. A csoport a kapacitás-számításban 1,5 egyéni pályázatnak felel meg.

 • Vállalja, hogy részt vesz az Oktatási Minisztérium által a listás tanácsadók számára szervezett képzéseken.

 • Vállalja, hogy a modell intézményi bevezetése során összegyűlt tapasztalatait, azok eredményeit az Oktatási Minisztérium (vagy megbízottja) által szervezett tapasztalatcseréken bemutatja.

 

I.4. A pályázat benyújtása

A pályázati anyagokat 2002. február 28-án 16 óráig kell benyújtani zárt borítékban (egy csomagban), 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) ? személyesen vagy postai úton ? az OKÉV illetékes Regionális Igazgatóságaihoz. (Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program - önálló intézményi pályázat.) Amennyiben a pályázatot postai úton nyújtják be, a postára adás legkésőbbi dátuma (2002. február 28 ) a pályázat benyújtására meghatározott határidő lehet.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel forduljanak az OKÉV illetékes Regionális Igazgatóságaihoz, valamint a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóságon Jásper Andráshoz (telefon: 06/1-473-3677, e-mail: andras.jasper@okm.gov.hu és Pap Judithoz, telefon: 473-3676; e-mail: judit.pap@okm.gov.hu )

OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság (Budapest, Pest megye)

1052 Budapest, Városház u. 7 (telefon: 06/1/483-3590)

OKÉV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

(Vas, Zala. Győr M. Sopron Megye)

9022 Győr, Bem tér 15. (telefon: 06/96/510-668)

OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság (Komárom-Esztergom Megye, Veszprém, és Fejér Megye)

8200 Veszprém, Óváros tér 21. (telefon: 06/88/591-400)

OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

(Somogy, Tolna és Baranya Megye)

7400 Kaposvár, Szántó utca 5. (telefon: 06/82/528-180)

OKÉV Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság (Nógrád, Heves és B.A.Z. Megye)

530 Miskolc, Városház tér 5. (telefon: 06/46/501-140)

OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

(Jász-Nagykun- Szolnok, Hajdú-Bihar Szabolcs. SZ. B. Megye)

4024 Debrecen, Simonffy utca 2/A. (telefon: 06/52/524-280)

OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (Bács- Kiskun, Csongrád és Békés Megye)

6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 3. (telefon: 06/62/553-260)

I.5. A pályázatok elbírálásának szempontjai

A beérkezett pályázatok elbírálása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 1. Az intézmény elkötelezettsége (az intézmény célja, a vezető hogyan támogatja a minőségfejlesztési munkát, a belső munkatársi kör támogatása, stb.)

 2. Az intézmények kiválasztása az intézménytípus, összetettség, fenntartó típus, regionalitás, tanácsadói megközelítés és tanácsadói leterheltség vizsgálata alapján, reprezentatív mintavétellel történik. A reprezentatív mintába bekerült pályázó intézmények esetében vizsgálja az Oktatási Minisztérium az 1. pontban leírt intézményi elkötelezettséget.

 3. A tanácsadói munka minősítése az eddig végzett projektek során

A pályázat eredményéről a COMENIUS 2000 Programigazgatóság minden pályázót legkésőbb 2002. március 29-ig írásban értesít. A pályázat eredményeit az Oktatási Minisztérium közzéteszi saját honlapján is (www.om.hu ; www.comenius2000.hu ).

A nyertes intézménnyel és a szolgáltató szervezettel az Oktatási Minisztérium megbízásából a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. szerződést köt.

A szerződéskötés feltétele, hogy a felkészítendő intézmények mindegyikében a pályázati adatlapon megnevezett pedagógusok sikeresen elvégezzék a minőségügyi alapismeretek képzést. A támogatott minőségügyi képzések jegyzéke megtalálható a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. honlapján (www.ptmik.hu ). A támogatott képzéseket a pályázó intézmények 2002. április ? szeptember között vehetik igénybe.

 

A nyertes pályázók 2002. szeptemberében kezdhetik meg a munkát.

 

II. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott Tanácsadói Jegyzék

Szolgáltató szervezetek

Cégnév

Irányítószám

Település

Cím

Telefonszám

 ACCORD Szervezési és Informatikai Bt.

 9021

 Győr

 Bajcsy-Zs. út 13.

96/335-331

 B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet

 3534

 Miskolc

 Andrássy u. 96.

46/379-588 46/379-588

 Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja

 7622

 Pécs

 Nagy Lajos kir. u. 15.

 72/313-977  72/336-989

 Bureau Veritas Magyarország Minőségellenőrző Kft.

 1115

 Budapest

 Etele út 68. V. em.

1/206-1998, 1/206-1999 (fax)

 Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda

 1081

 Budapest

 Kiss József u. 8.

1/210-9760

1/210-9769(fax)

 Dunaferr Qualitest Minőségügyi Kft.

 2400

 Dunaújváros

 Vasmű tér 1-3.

25/403-710

 ENTEX Gépipari Mérnökiroda és Kereskedelmi Kft.

 1214

 Budapest

 Rákóczi F. út 195-197. II/4.

425-2185 (fax is)

 Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

 1053

 Budapest

 Fejér Gy. U. 10.

1/318-9676 (fax is) 1/317-8847, 1/318-6906

 ExQualitas Libri Minőségfejlesztési Kft.

 2400

 Dunaújváros

 Diófa u. 42/c

25/431-361, 25/411-318 25/411-318

 Fabula Humán Szolgáltató Bt.

 1016

 Budapest

 Lisznyai u. 24.

06-46-332-744, 214-1728

 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

 9022

 Győr

 Bajcsy-Zsilinszky u. 80-84.

96/310-732 (fax is), 96/529-400, 96-310-732(fax)

 Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete

 3300

 Eger

 Széchenyi u. 47.

36/310-222, 36/422-600

 Horváth & Dubecz Oktatási Tanácsadó Bt.

 1119

 Budapest

 Etele út 59-61.

1/4811191, 1/4811384

 IMMC Kft.

 1054

 Budapest

 Alkotmány u. 10.

1/269-2041, 1/353-2726 (fax)

 IMSYS Kft.

 1037

 Budapest

 Zay u. 1-3

1/437-0323, 1/430-0014(fax)

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógia Intézet

 5000

 Szolnok

 Mária út 19.

56/510-710, 510-711, fax: 56/510-726

 Kaposvári Egyetem Csokonai V. M. Ped. Főisk. Kar Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézet

 7400

 Kaposvár

 Szántó u. 5.

82/422-177, 30/238-4348 82/713-284

 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete

 2800

 Tatabánya

 Fő tér 4.

34/317-433, 34/330-386, 34/317-087 (fax)

 Lionson Consulting, Szervezési és Vezetési Tanácsadó Kft.

 1111

 Budapest

 Budafoki út 9-11.

1/209-6064

 MACRO-TQI Vezetési és Piackutatási Tanácsadó Kft.

 1051

 Budapest

 Vörösmarty tér 1.

1/266-6205, 1/266-6272

 Magyar Gallup Intézet

 1033

 Budapest

 Fő tér 1.(Zichy Kastély)

 430-1327

 Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ

 4400

 Nyíregyháza

 Búza u.5.

42/508-720, 42/400-305

 MÉRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 1202

 Budapest

 Pirok Gy. u. 12/b.

T: 06-1-421-00-93

T/F: 06-1-285-14-94

mobil: 06-20-9-545-925

 Nemzeti Szakképzési Intézet

 1087

 Budapest

 Berzsenyi u. 6.

1/210-1065, 1/210-1063 (fax)

 OKKER Kft.

 1132

 Budapest

 Kresz G. u. 20/a.

1/320-2477, 1/320-2474 (fax)

 Progress Consult

 1042

 Budapest

 József Attila u. 26.

 399-0772

 QUALIBER LH Minőségügyi és Informatikai Szervező Tervező Szolgáltató Kft.

 9700

 Szombathely

 Rákóczi F. u. 48.

94/345-945, 94/345-990 fax

 QUALIMED Minőségügyi és Vezetési Tanácsadó Kft.

 4024

 Debrecen

 Kossuth Lajos u.42. Pf.445.

52/411-142

 QUALIPROD Minőségi és Műszaki Tanácsadó Kft.

 1015

 Budapest

 Batthyány u. 65. I. em. 3.

1/201-8374, 1/ 214-0936

fax: 1/213-9058

 QUALITAS T&G Vezetőképző, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 6728

 Szeged

 Alkotmány u. 104. Pf. 702

62/558-141, 558-14

 Qualy-Co Oktatási Kutatási Szolgáltató Kft.

 1172

 Budapest

 Szilasliget u. 13

259-1769, 239-1460 (fax is), 06-30-9216-980

 R-Quality Minoségügyi Szolgáltató Kht.

 7625

 Pécs

 Majorossy I. u. 36.

72/507-177, 20-9803902

 Rónás Oktatási Stúdió Bt.

 1171

 Budapest

 Zrínyi u. 147.

340-1488

 StandSyS Minőség és Menedzsment Tanácsadó Kft.

 1139

 Budapest

 Hajdú u. 42-44. III.em.

1/239-4630, 1/350-0995 (fax)

 STRUKTÚRA Szervezési és Minőségfejlesztési Tanácsadó Kft.

 1137

 Budapest

 Radnóti M. u. 2.

1/339-8619

 SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda Bt.

 4024

 Debrecen

 Kossuth u. 42.

52/534-490, 20/9739-769, 20/9750-678;

 SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.

 1055

 Budapest

 Szt. István krt. 11.

1/331-5523

 T&T Quality Engineering Kft.

 1139

 Budapest

  Frangepan u. 3.

237-1330

 TEXIMEI Minőségügyi Rendszerfejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 1074

 Budapest

 Hársfa u. 21.

1/322-2693, 1/351-0381/111

 Tolna Megyei Önkormányzat Humán Szolgálatok Központja

 7100

 Szekszárd

 Bajcsy-Zs. u. 7.

74/529-200

 TQMI Kft.

 1136

 Budapest

 Pannónia u. 18. I/1.

1/239-3015

 TÜV Rheinland Hungaria VRF Kft.

 1061

 Budapest

 Paulay E. u. 52.

1/268-0891, 321-7720

 Vas Megyei Pedagógiai Intézet

 9700

 Szombathely

 Petőfi u. 8.

94/ 512-080

 

COMENIUS I. MODELL KIÉPÍTÉSÉRE JOGOSULT EGYÉNI TANÁCSADÓK JEGYZÉKE:

NÉV

CÍM

Telefonszám

Baranyai Zoltánné

9082 Nyúl, Fekete I. út 27.

96/364-271 (fax is)

30/939-7462

Bényei Sándor

4026 Debrecen, Mester u. 1/b.

52/322-376 (fax is)

52/517-601

Bratinkáné Magyar Éva

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet

3100 Salgótarján, Május 1. út 77.

32/314-814 (fax is)

 1/320-2477

1/320-2474 (fax)

Bredács Alice

7627 Pécs, Zöldellő u. 4/b.

72/240-291

20/925-3725

Csányi Istvánné

5530 Vésztő,Vörösmarty u. 17.

30/296-8424, 66/478-651

Cser Márta

9730 Kőszeg, Munkácsy u. 8.

 

Diószeghy László Péter

 

 

Dr. Ács Katalin

Táncsics Mihály Gimnázium

1126 Budapest, Kiss J. altábornagy u. 15.

Lakás:

1121 Budapest, Árnyas u. 32/c.

1/356-5973 (fax is)

 1/275-9972

Dr. Bebesiné Turi Katalin

Apáczai Csere János Nevelési Központ

7633 Pécs, Apáczai Csere körtér 1.

72/441-820

Dr. Deliné Konszky Etelka

4032 Debrecen, Jerikó u. 8. V/31.

52/420-510; 20/314-2231

dr. Henczi Lajos

1165 Budapest, Futórózsa u. 108.

/469-9042

1/267-6471 (fax)

1/469-9048 (fax)

Dr. Iliás Lajosné

1141 Budapest, Fischer I. u. 79. II/10.

259-1769,

239-1460 (fax is), 06-30-9216-980

dr. Torda Ágnes

 1136  Budapest  Hegedűs Gyula u. 16.

320-4668, 20/9534-789;

239-1963(fax)

1/437-0323

1/430-0014(fax)

Eitler József

6727 Szeged, Sirály u. 10/b.

62/425-447

Gubicza Katalin

1133 Budapest, Dráva u. 9. V/21.

1/359-1904 (fax is), 1/437-0323, 1/430-0014(fax)

Gulyás Mihály

7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 48.

82/317-209 (fax is)

237-1330

Harmosné Végh Mária

3100 Salgótarján Úttörők u. 13.

32/421-238, 20/985-4684

Hegyeshalmi Csaba

4700 Mátészalka, Kraszna u. 28.

44/310-621

44/310-973

Heller Alajosné

Körzeti Általános Iskola

7834 Baksa (Baranya megye), Rádfai út 2/a.

72/372-019

Járainé Bődi Györgyi

1051 Budapest, Nádor u. 30. II/8.

52/518-592, 20/9739-769, 20/9750-678;

Kasza István

3432 Emőd, Patak u. 7.

46/476-234

Kincsné Simonyi Zsuzsanna

1111 Budapest, Budafoki út 17/C.

1/466-7564

Kovács Ottó

3600 Ózd, Nemzetőr u. 4. VIII/3

48/473-712, 48/471-587 (fax)

Laminé Antal Éva

3390 Füzesabony, Petőfi S. út 2.

36/341-299

Martonné Ruzsa Valéria

9700 Szombathely, Bakó J. u. 2.

94/317-781; 94/314-090 (fax is)

Márványkövi Ferencné

6000 Kecskemét, Kőhíd u. 28.

76/491-360, 76/461-901, 76/431-786

Pál Tamás

2090 Budajenő, Pacsirta u. 6.

26/371-495 (fax is)

Petránné Képes Gizella

3508 Miskolc, Boglárka út 28.

46/364-574, 46/370-559, 20/946-9170;

Petrovics István

8360 Keszthely, Vásár tér 21. IV/10.

83/314-676

Potsay Csaba

3300 Eger, Nagyváradi u. 12.

36/412-002, 30/958-5892

Sikala János

6721 Szeged, Bercsényi u. 9/a. 1/1.

62/439-134 (fax is)

Somlyó Magdolna

1046 Budapest, Külső-Szilágyi út 112.

1/380-8734 (fax is)

20/932-1979

Somogyiné Lakatos Andrea

4024 Debrecen, Faraktár u. 25. III/1

52/518-592, 20/9739-769, 20/9750-678;

Straub Jánosné

7622 Pécs, Nagy L. kir u. 15.

69/354-181, 72/313-977

Szabó Istvánné

5536 Kőrösújfalu, Felszabadulás u. 40.

30/239-8096

Szabó Lászlóné

5000 Szolnok Csokonai út 41. IV.13.

30/2781-221

Szamosfaly Jánosné

3524 Miskolc Leszih Andor út 29. I/3.

46/366-206, 46/508-904; 46/349-888(fax)

Szathmáriné Nagy Ágnes

4028 Debrecen Gvadányi u. 12.

30/9830-317;  52/413-744(fax)

Szerencsé György

Imsys Kft, 1037 Budapest Zay u. 1-3.

30-239-3933

Szívós Mária

5100 Jászberény, Szent István körút 15.

Teleki Éva

5000 Szolnok Czakó E.u.4.

zengo@mail.datanet.hu

56/423-372, 56/413-992, 56/411-106, 30/912-41-73

Thieme Andor

1173 Budapest, Egészségház u. 26.

1/313-4464, 1/257-4333

Tóth László

Vas Megyei Ped. Intézet 9700 Szombathely, Petőfi u. 8.

94-314-174; 94/329-718 (fax)

Tomposné Tóth Ibolya

3780 Edelény, Hársfa út 23.

48/341-691

Uzsalyné dr. Pécsi Rita

 7627  Pécs  Hétvezér út 2.

30/9897-663; 72/321-279

Zengői Attila

8767 Felsőrajk, Szabadság u. 44/B.

93/354-012, 93/354-338

 

COMENIUS I. és II. MODELL KIÉPÍTÉSÉRE JOGOSULT EGYÉNI TANÁCSADÓK JEGYZÉKE:

Név

Cím

Telefonszám

Almann Sándor

2400 Dunaújváros, Tamási Á. u. 6.

25/285-003 (fax is)

Berecz Árpádné

1158 Budapest, Drégelyvár u. 72.

1/410-7179

30/266-5832

Bognár Mária

BognarM@oki.hu ; Bognarmari@matavnet.hu

Borsi Árpád

2141 Csömör, Móricz Zs. u. 3.a.

28/446-554

30/964-7395

Csala Istvánné Ranschburg Ágnes

1132 Budapest, Csanády u. 19.

1/349-99-36

Dr. Benedek István

1022 Budapest, Bimbó u. 51.

1/212-4459

Dr. Deliné Dr. Konszky Etelka

4032 Debrecen, Jerikó u. 8. V/31.

52/420-510, 20/314-2231

Dr. Janza Károlyné

1045 Budapest, Berda J. u. 52. VIII/47.

1/360-2068, 30/265-8611, 1/338-2156/127; 30/302-6297

Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna

Pedagógiai Szolgáltató

1215 Budapest, Csete B. u. 13.

276-0964, 276-8177

Dr. Várnai Andrásné

1191 Budapest, József Attila u. 44-48. II. 9.

333-9171 fax is

Egri Judit

1148 Budapest, Fogarasi u. 86/A. I. em. 8.

1/363-0476, 1/221-2539 (fax), 30/238-3807

Emőke József

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 17/B.

20/970-3397, 46/412-206

Farkas Katalin

6771 Szeged, Magyar u. 4.

06-62-422-472

Ferenczi István

4564 Nyírmada, Arany János út 6.

45/492-054, 45/492-037 (fax)

Gacsályi Zoltán

3532 Miskolc, Gálffy I. u. 14. Fsz. 2.

46/427-191, 46/412-337 (fax is)

Gál Ferenc

1165 Budapest, Mészáros u. 4.

312-30-98 fax is

Horváth Gréta

1112 Budapest, Menyecske u. 11.

20/416-9098

Jakab Tamás

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet

7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b.

30/223-0611, 72/251-444/2514

Kovács László

lakás: 2314 Halásztelek, Vörösmarty u. 25.

ÁMK 1214 Budapest, Simon B. út 4-8.

24/474-493

Kozma Béla

Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ

7621 Pécs, Váradi A. u. 4.

30/947-7310, 72/211-266

Mezőfi Józsefné

8747 Garabonc Diós u. 1/b.

93/358-132, 93/340-677;,  93/558-000

Monoriné Papp Sarolta

2040 Budaörs, Zombori u. 48.

20/978-1708

23/430-297

Nagy Jenőné

Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, 5540 Szarvas, Szabadság út 4.

66/214-454, 20/9767-909

Nagyrónai László

1171 Budapest, Zrínyi u. 147.

20/326-2035, 1/256-6390 (fax is)

Pőcze Gábor

1172 Budapest, Szilasliget u. 13.

259-1769, 239-1460(fax is), 30-9216-980

Rózsa Vincéné

6725 Szeged, Boszorkánysziget u. 43/a.

62/444-097, 62/420-881

Sárköziné Kollárits Edit

Kossuth Lajos Gimnázium

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.

96/211-323, 96/217-155 (fax)

Szántóné Solymosi Ildikó

1039 Budapest, Juhász Gy. u. 15.

243-5919; 30/9645-770

Szegediné Gonda Zsófia

3950 Sárospatak, Balassi út 63.

47/313-097

Széplaki Sándorné

4405 Nyíregyháza, Pitypang u. 10.

42/491-304 (fax is), 42/420-034, 20/3326-410

Takóné Kalmár Zsuzsanna

6728 Szeged, Tölgyfa u. 12.

20/956-9415

Tarjánné Dr. Szabó Zsuzsanna

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 60.

92/320-721, 30/997-7667

Tóth Tiborné dr.

Kossuth Lajos Gimnázium

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.

96/211-323, 96/217-155 (fax)

Villányi Györgyné

Okker Kft. 1132 Budapest, Kresz G. u. 20/a.

30/966-5237

Virágné Katona Zsuzsa

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ped. Intézet 5000 Szolnok, Mária u. 19.A letölthető pályázati felhívás és dokumentáció (adatlapok, útmutató) RTF-formátumban. ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok