2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat: I. intézményi modell, csoportos forma

2002. január 4.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének kiépítésére pályázó közoktatási intézménycsoportok valamint a felkészítést segítő intézmények és szolgáltató szervezetek számára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program

I. intézményi modelljének kiépítésére pályázó

közoktatási intézménycsoportok,

valamint a felkészítést segítő intézmények

és szolgáltató szervezetek számáraI. A pályázat részletes célkitűzései

és

a pályázati feltételek

 

I.1. A pályázat célja

Az Oktatási Minisztérium pályázatot ír ki a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének csoportos tanácsadással történő megvalósítására, a programban már részt vevő intézmények és a megvalósítást ezen pályázat keretében elindító intézmények közötti kapcsolat és párbeszéd megteremtésére, valamint az egymástól való tanulás lehetőségeinek kialakítására az intézmények között.

 

I.2. A pályázaton elnyerhető támogatás

A pályázaton kiválasztott intézménycsoportokkal, valamint az intézmény munkáját segítő szolgáltató szervezettel és intézmény(ek)kel az Oktatási Minisztérium megbízásából a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. szerződést köt legfeljebb 18 hónap időtartamra az új intézményekben a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének kiépítésére és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok átadására.

Az Oktatási Minisztérium vállalja

 • a szolgáltató szervezet és a felkészítést segítő intézmény(ek) díjazását, melynek mértékét az Oktatási Minisztérium szerződésben határozza meg.

 • az intézmény(ek) pedagógusainak ? 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három fő részére ? képzési díjmentes részvételét a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program keretében elfogadott, akkreditált pedagógus-továbbképzésen;

 • az I. intézményi modell kiépítéséhez szükséges szakmai támogatás biztosítását (Minőségfejlesztési kézikönyv és a kapcsolódó módszertani segédanyagok egy- egy térítésmentes példánya);

 • rendszeres szakmai találkozók szervezését (országos és regionális szakmai klubok, konferenciák).

 

I.3. A pályázat feltételei

I.3.1. Az intézménycsoportra vonatkozó pályázati feltételek

A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének kiépítésére kizárólag olyan közoktatási intézménycsoportok pályázhatnak, amelyek a Közoktatási Törvény (20. §) hatálya alá tartoznak és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • Állami normatív támogatásban részesülő, fenntartó által működtetett közoktatási intézmény, mely fenntartó az állami támogatással az elmúlt öt évben a jogszabályoknak megfelelően elszámolt.
 • Az intézménycsoport kizárólag az általa kiválasztott ? az Oktatási Minisztérium által közzétett, minősített Tanácsadói Jegyzéken szereplő ? szolgáltató szervezettel közösen vehet részt a pályázaton. Az intézmények csak olyan szolgáltató szervezettel pályázhatnak, amely a pályázati kiírás megjelenésének napján (2002. január 4-én) szerződéses jogviszonyban áll az Oktatási Minisztériummal (illetve a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht-val) a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modellje kiépítésének támogatására. A tanácsadók név szerinti jegyzéke megtalálható az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu ; www.comenius2000.hu), valamint a jelen pályázati kiírás II. pontjában.
 • Az intézménycsoport kizárólag akkor pályázhat, ha olyan felkészítést segítő intézmény(eke)t választ, amely(ek) háromoldalú szerződést kötött(ek) az Oktatási Minisztériummal a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének megvalósítására és az intézmény a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett. Egy intézménycsoportnak egy vagy két felkészítést segítő intézmény segítheti a munkáját.
 • Amennyiben az újonnan pályázó intézmények valamelyike a meghirdetett pályázat keretében önálló tanácsadói segítségnyújtásra pályázik a 2002. január 4-én kiírt önálló pályázati formában, a csoportos pályázatban nem vehet részt.
 • Egy csoportban minimum három és maximum öt olyan intézmény vehet részt, amely még nem kezdte meg a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljeinek kiépítését.
 • Az intézménycsoport csak egy szolgáltató szervezettel nyújthat be pályázatot.
 • Az intézménycsoport minden egyes intézménye vállalja, hogy 2002. szeptember 1-ig beiskoláz a képzési díj mentes, akkreditált (minőségügyi alapismeretek, minőségfejlesztési módszerek vagy bevezetési ismeretek témájú) pedagógus-továbbképzésre 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11 és 40 fő közötti létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három főt. A nyertes intézménycsoportok számára a szerződéskötés feltétele a továbbképzés sikeres elvégzése. Amennyiben az intézmény pedagógusai közül a fenti kötelezettségeiknek már korábban eleget tettek, úgy ez a követelmény teljesítettnek minősül. A 100 százalékban támogatott minőségügyi témájú képzések listája megtalálható a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. honlapján (a www.ptmik.hu), az ?Újdonságok? címszó alatt. A támogatott továbbképzésekkel kapcsolatban Barkóczi Katalin nyújt bővebb felvilágosítást (telefon: 06/26-537-500).
 • Amennyiben az intézménycsoporttal a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. szerződést köt a pályázat megvalósítására, az intézménycsoport tagjainak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy az Oktatási Minisztérium által kiadott Minőségfejlesztési kézikönyvben meghatározott követelményeknek megfelelően kialakítják és bevezetik a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljét. Ennek során a program számára mindvégig támogató környezetet ? így különösen a programban részt vevő pedagógusok számára a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékben bérpótlékot, órakedvezményt ? biztosítanak.

 

I.3.2. A felkészítést segítő intézményekre vonatkozó feltételek

(Amennyiben két intézmény vesz részt a felkészítésben, az alábbi feltételeket mindkét intézményre külön?külön érvényesnek kell tekinteni.)
 • A felkészítést egy vagy két olyan intézménynek kell segítenie, amely háromoldalú szerződést kötött az Oktatási Minisztériummal 2000-ben, vagy a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht-val a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének megvalósítására, és a szerződés követelményeit folyamatosan teljesíti.
 • Azok a felkészítést segítő intézmények, amelyek az I. intézményi modell kiépítését várhatóan 2002 áprilisában befejezik, bármely szolgáltató szervezettel pályázhatnak, ha a szolgáltató szervezet megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. Azok az intézmények, amelyek jelenleg a II. intézményi modell kiépítésére háromoldalú szerződéses viszonyban állnak az Oktatási Minisztériummal és valamely szolgáltató szervezettel, csak ugyanazon szolgáltató szervezettel együtt pályázhatnak, amellyel jelenleg is szerződéses viszonyban állnak. Azok a felkészítést segítő intézmények, amelyek 2001. szeptemberében kötöttek három oldalú szerződést a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht-val és valamely szolgáltató szervezettel, csak ugyanazon szolgáltató szervezettel együtt pályázhatnak, amellyel jelenleg is szerződéses viszonyban állnak.
 • A felkészítést segítő intézmény(ek) legalább egy pedagógus alkalmazottja tanúsítvánnyal rendelkezik az Oktatási Minisztérium által felkínált, akkreditált ?bevezetési alapismeretek vagy minőségfejlesztési módszerek? témájú pedagógus-továbbképzésen való sikeres részvételről, vagy vállalja, hogy 2002. szeptember 1-ig legalább egy pedagógus alkalmazottja sikeresen teljesíti a fent említett továbbképzési követelményt.
 • A felkészítést segítő intézménynek részt kell vennie a szolgáltató szervezet által tartott 15 órás felkészítésben, melynek részletes követelményeit a szolgáltató szervezet szakmai koncepciója és az 5. számú melléklet tartalmazza.
 • A felkészítésben segítséget nyújtó intézménynek a program időtartama alatt összesen minimum 30 órát kell a felkészítendő intézményekkel együtt töltenie. A találkozók alkalmával az egyes munkaszakaszokban szerzett saját tapasztalatok, módszerek, eredmények átadása a cél, igazodva a szolgáltató szervezet koncepciójához és a bevezetés ütemezéséhez.
 • A felkészítést segítő intézmény a szolgáltató szervezettel közösen készített felkészítési koncepciót valósítja meg, amelyben a pályázók részletesen kifejtik a felkészítést segítő intézmény szerepét, feladatait, a segítő intézmény által alkalmazott módszereket, a felkészítés időtartamát, formáját. (A koncepció részletes követelményeit a pályázati dokumentáció 6. számú melléklete tartalmazza.) Amennyiben a felkészítést segítő intézmény nem a pályázó szolgáltató szervezettel áll szerződéses kapcsolatban a modell kiépítésére, az 5. számú mellékletben a pályázó szolgáltatónak részletesen ki kell fejtenie, hogy a felkészítő intézmény gyakorlatának és a pályázó tanácsadói megközelítésének különbségeit milyenmódon kezeli.
 • A szolgáltató szervezetnek biztosítani kell a módszertani segítséget a felkészítést segítő intézmény(ek) számára. A felkészítést segítő intézmény(ek) módszertani támogatásáról és a megvalósítás ellenőrzéséről az 5. és 6. számú mellékletben kell számot adnia a szolgáltató szervezetnek.
 • Amennyiben az I. intézményi modell kiépítését 2001. szeptemberében kezdte meg a felkészítést segítő intézmény, maximum egy csoporttal dolgozhat együtt. Ha az intézmény saját intézményi bevezetését 2002. április 1-ig várhatóan befejezi, vagy már a II. intézményi modell kiépítésén dolgozik (azaz a szerződéskötés 2000 júniusában történt meg a felkészítést segítő intézménnyel), maximum két csoporttal dolgozhat együtt.
 • A felkészítést segítő intézmény rendelkezik e-mail elérhetőséggel.
 • Amennyiben a felkészítést segítő intézmény 2001. szeptemberétől vagy 2002. márciusától egy csoportos felkészítésben vesz részt, maximum egy intézménycsoporttal pályázhat együtt. Ha jelenleg két intézménycsoport munkáját segíti, akkor ebben a pályázati időszakban a felkészítést segítő intézmény további felkészítést nem vállalhat.
 • A II. intézményi modell kiépítésében részt vevő intézményekre vonatkozó pályázati feltételek:
 • A program monitoring rendszere keretében végzett helyszíni értékelés alkalmával az intézmény megfelelt az I. modell követelményeinek, a helyszíni értékelés során kért hiánypótlási kötelezettségeinek már eleget tett, s ezeket az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • Az intézmény az 1., 2., 3., 4. és 5. számú munkajelentést benyújtotta, azokat az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • A csoport felkészítésében az intézmény csak addig vehet részt, amíg a monitoring rendszer követelményeinek folyamatosan megfelel.
 • II. modellt építő felkészítést segítő intézményekkel a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ csak abban az esetben köt szerződést, amennyiben a program monitoring rendszere keretében az intézménynél helyszíni értékelés történt, az intézmény megfelelt az II. modell intézményi munkatervben meghatározott időarányos követelményeinek, a helyszíni értékelés során kért hiánypótlási kötelezettségeinek már eleget tett, s ezeket az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • Az I. intézményi modell kiépítésében részt vevő intézményekre vonatkozó pályázati feltételek:
 • Amennyiben a program monitoring rendszere keretében az intézménynél helyszíni értékelés történt, az intézmény megfelelt az I. modell munkatervben meghatározott időarányos követelményeinek, a helyszíni értékelés során kért hiánypótlási kötelezettségeinek már eleget tett, s ezeket az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • A 2000-ben szerződött intézmények esetében intézmény az 1., 2., 3., 4. és 5. számú munkajelentést benyújtotta, ezeket az Oktatási Minisztérium elfogadta, a 2001. szeptemberében szerződött intézmények esetében az intézmény az 1. és 2. munkajelentését benyújtotta, ezeket az Oktatási Minisztérium elfogadta.
 • A csoport felkészítésében az intézmény csak addig vehet részt, amíg a monitoring rendszer követelményeinek folyamatosan megfelel. A 2000-ben indult, I. modellt építő felkészítést segítő intézményekkel a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ csak abban az esetben köt szerződést, ha a felkészítést segítő intézmény(ek) záró beszámolóját a Programigazgatóság elfogadta legkésőbb 2002. június 30-ig.

 

I.3.3. A szolgáltató szervezetre és a megvalósításba bevont tanácsadókra vonatkozó pályázati feltételek

(Az alábbi, tanácsadókkal kapcsolatos feltételek tanácsadónként érvényesek abban az esetben is, ha tanácsadói csoport ? team ? dolgozik együtt.)
 • A csoportos felkészítésben csak olyan szolgáltató szervezetek vehetnek részt, amelyek a pályázati kiírás megjelenésének napján (2002. január 4. -én) szerződéses kapcsolatban állnak az Oktatási Minisztériummal a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének megvalósítására és az általuk segített intézmény megfelel az 1.3.2. pont követelményeinek.
 • A szolgáltató szervezet rendelkezik e-mail elérhetőséggel.
 • A csoportos felkészítésben egyéni tanácsadók nem vehetnek részt.
 • A csoportos felkészítésben az intézmények munkáját a szolgáltató szervezet olyan tanácsadói segíthetik, akik legalább egy intézményben rendelkeznek bevezetési tapasztalattal.
 • A csoportos felkészítés esetében minimum 60 órát ? a felkészítést segítő intézmény 30 kontaktórája nélkül ? szükséges a szolgáltató szervezetnek az összes felkészítendő intézménnyel csoportosan együtt töltenie.
 • A felkészítendő intézményekkel külön?külön helyszíni tanácsadással ? a bevezetés időtartama alatt ? egyenletesen minimum 30 órát kell együtt tölteni.
 • A felkészítést segítő intézményeknek összesen minimum 30 kontaktórát kell tapasztalatcserére biztosítani az intézmények számára (ez a kontaktóraszám a csoportos tanácsadói felkészítésen kívül értendő).
 • A fent javasolt minimum óraszámok felett az Oktatási Minisztérium maximum 30 százalékkal több órát finanszíroz a csoportban részt vevő intézmények számának, méretének és összetettségének függvényében.
 • Az intézmények számára olyan munkatervet szükséges készíteni, hogy minden egyes intézmény esetében biztosított legyen a pályázatban megadott kontaktóra időtartam (a csoportos, egyéni és a felkészítést segítő intézménnyel töltendő idő felhasználását a szolgáltató szervezet maga határozza meg a pályázati kiírásban meghatározott minimum feltételeket figyelembe véve), de a munkatervnek tartalmaznia kell az intézmény önálló munkatervét is. A munkaterv rövid vázlatát a pályázati koncepcióhoz csatolni szükséges.
 • A szolgáltató szervezetnek a pályázati dokumentációban szereplő adatlapon meg kell neveznie azt a tanácsadóját vagy tanácsadóit, akik a felkészítő munkában részt vesznek.
 • Az intézményekkel kizárólag olyan tanácsadók lehetnek közvetlen kapcsolatban, akik szerepelnek az Oktatási Minisztérium minősített Tanácsadói Jegyzékén.
 • A csoportok felkészítésében nem vehet részt a pályázó szolgáltató szervezet olyan tanácsadója, aki jelenleg négy vagy annál több intézményben vezető szakértőként dolgozik a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének bevezetésében (beleértve a 2001. szeptemberében, illetve 2002 márciusban induló pályázatok megvalósítását is). A leterheltség vizsgálatánál egy csoportos felkészítés 1,5 önálló intézményi felkészítésnek felel meg.
 • A pályázó szolgáltató szervezet egy tanácsadója legfeljebb egy intézménycsoport felkészítését vezetheti, ha jelenleg a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. vagy II. intézményi modelljének bevezetésében három intézmény munkáját segíti vezető szakértőként (beleértve a 2002. márciusában elinduló önálló és csoportos pályázatok megvalósítását is). A leterheltségbe nem tartoznak bele azok az intézmények, amelyek várhatóan 2002. áprilisában befejezik az I. intézményi modell kiépítését. A leterheltség vizsgálatánál egy csoportos felkészítés 1,5 önálló intézményi felkészítésnek felel meg.
 • A szolgáltató szervezet egy tanácsadója legfeljebb két intézménycsoport munkáját vezetheti a fenti feltételeket figyelembe véve.
 • Amennyiben a felkészítést a szervezetnek nem egy tanácsadója, hanem tanácsadói csoportja ? team ? segíti, a fenti kapacitásokat a szolgáltató szervezetre átlagban számolja ki az Oktatási Minisztérium. Az 5. számú melléklet részeként a szolgáltató szervezetnek a szerződésben részt vevő intézményeiről, valamint ezen pályázat keretében benyújtott pályázatokról összesítő adatokat kell szolgáltatnia a tanácsadói leterheltségről.
 • Amennyiben a felkészítést tanácsadói team vezeti, akkor az egyéni felkészítést ? tapasztalt tanácsadók segítségével ? olyan tanácsadók is segíthetik, akiknek még nincs bevezetési tapasztalatuk, de szerepelnek az Oktatási Minisztérium Tanácsadói Jegyzékén. A csoportos felkészítéseket ebben az esetben is olyan tanácsadóknak kell vezetniük, akik legalább egy intézményhez kapcsolódóan rendelkeznek bevezetési tapasztalatokkal. A tanácsadói koncepcióban a szolgáltató szervezetnek ki kell fejtenie, hogy projektmenedzsmentje hogyan változik a csoportos felkészítési formában. (A részletes feltételeket a 6. számú melléklet tartalmazza.)
 • A szolgáltató szervezetnek a 6. számú mellékletben megadott szempontokat követve részletes koncepciót szükséges készítenie a csoportos pályázat megvalósításáról. Amennyiben ezt a koncepciót az Oktatási Minisztérium már elfogadta, a koncepció nem kerül újra értékelésre, azonban a csoportos megvalósítás monitoring rendszere alapján a Programigazgatóság kiegészítéseket kérhet. Az elfogadott koncepcióval rendelkező szolgáltató szervezetek listája megtalálható az Oktatási Minisztérium honlapján (www.comenius2000.hu), a csoportos pályázati eredményhirdetés első lapján.
 • A szolgáltató szervezet a pályázat benyújtásával vállalja, hogy szerződéskötés esetén
 • Az intézményekkel közösen megtervezi a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének bevezetési munkatervét, ennek során biztosítja a szükséges tanácsadást;
 • a felkészítést segítő intézménnyel vagy intézményekkel szerződést köt a felkészítési feladatokra, az egymástól való tanulás megvalósítására minimum 30 órában, amelyet az Oktatási Minisztérium ellenjegyez;
 • a 6. számú mellékletben meghatározott követelmények szerint elkészíti a bevezetési koncepcióját;
 • a Minőségfejlesztési kézikönyv követelményeinek megfelelő eljárások és módszerek kidolgozásában tevékenyen közreműködik;
 • képessé teszi az intézményeket a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének önálló működtetésére;
 • a módszertani anyagok megismerését, gyakorlati alkalmazásának elsajátítását képzéssel támogatja;
 • az intézményeknek átadja a folyamatos fejlesztés technikáit, módszereit, közös csoportmunka keretében biztosítja számukra a gyakorlatban történő tanulás lehetőségét;
 • a program során folyamatosan figyelemmel kíséri, és az intézményekkel közösen értékeli annak szakmai megvalósítását, a megvalósítás során elvárt eredmények teljesülését és szükség esetén beavatkozásokat kezdeményez;
 • a felkészítést segítő intézmény számára 15 kontaktórában segítséget nyújt a felkészítések szakmai tartalmának és módszereinek kialakításában, a tapasztalatok és a helyi gyakorlat átadásának módszertanát a felkészítésben segítő intézménnyel közösen alakítja ki, melynek részleteiről az 5. és 6. számú mellékletben számol be;
 • amennyiben a felkészítést segítő intézmény más szolgáltató szervezettel vagy egyéni tanácsadóval építette ki az I. intézményi modellt, a tanácsadói megközelítésből eredendő különbségek kezelésének módjára felkészíti a felkészítést segítő intézményt, amelynek részleteiről az 5. számú mellékletben be kell számolnia.
 • amennyiben a felkészítést segítő intézmény a pályázat keretében már befejezte a kiépítést, úgy a szolgáltató szervezet köteles figyelemmel kísérni a felkészítést segítő intézmény rendszerének működését és a szolgáltató szervezet koncepciója szerinti különbségeket kezelni.
 • biztosítja azokat a tanácsadási formákat, ahol az intézmények egymástól való tanulási lehetősége hangsúlyos szerepet kap.

 

I.4. A pályázatok bírálati folyamata és szempontjai

A pályázatok bírálati folyamata

A pályázatok bírálata három fázisból áll:

 1. A formai bírálat során a pályázatban kért dokumentációt, valamint a pályázó intézményekre, a felkészítést segítő intézményekre és a szolgáltató szervezetre vonatkozó pályázati követelményeket vizsgálja az Oktatási Minisztérium. Amennyiben a pályázat formai hibás, az Oktatási Minisztérium nem tudja szakmai bírálatra bocsátani a pályázatot.
 2. A szolgáltató szervezetek szakmai koncepciójának értékelését a 6. számú mellékletben leírt információk alapján az Oktatási Minisztérium által felkért független bizottság bírálja el. Ha az előző csoportos pályázati fordulóban a szolgáltató szervezet tanácsadói koncepcióját az Oktatási Minisztérium elfogadta, ebben a pályázati körben a koncepció bírálatára csak abban az esetben kerül sor, ha a szolgáltató szervezet a koncepcióját módosítja vagy átdolgozza.

  A tanácsadói koncepció bírálatának eredménye háromféle lehet: megfelelt, átdolgozandó, nem megfelelt. A pályázat átdolgozására ezen pályázati időszakon belül egyszer van lehetőség. A szolgáltató szervezet koncepciójának kiegészítését a Programigazgatóság kérheti, amennyiben a monitoring tapasztalatai alapján azt szükségesnek ítéli. Az átdolgozás szempontjait az Oktatási Minisztérium részletesen megadja a szolgáltató szervezetek számára, valamint határidőt rendel hozzá. Amennyiben a bírálók elutasítják a szakmai koncepciót, átdolgozásra nincs lehetőség.
 3. Az egyes intézménycsoportok pályázatának szakmai értékelésére abban az esetben kerül sor, ha az intézménycsoport pályázata a formai bírálaton megfelelő minősítést kapott, valamint a szolgáltató szervezet tanácsadói koncepcióját az Oktatási Minisztérium elfogadta.

A csoportok összetételére vonatkozó szempontok

 • A pályázat keretében olyan intézménycsoportok támogatása a cél, amelyek regionálisan szerveződnek, azaz az új intézmények és a felkészítést segítő intézmény(ek) egy adott régióban helyezkednek el. (Egy régióba tartoznak azok az intézmények, amelyek egy OKÉV Regionális Igazgatósághoz tartoznak, vagy székhelyük szomszédos megyében van.)
 • Támogatásban részesülhetnek a tanulási utak egészét megjelenítő intézménycsoportok (óvodai neveléstől a középiskolai oktatásig) és a különleges oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmények csoportjai (pl. gyógypedagógiával foglalkozó intézménycsoportok.)

A pályázati koncepció és az intézményi célok bírálatára vonatkozó szempontok

 

 • A szolgáltató szervezet olyan munkatervet készít, amelyben egyértelműen nyomon követhetőek az I. intézményi modell munkalépései, az ahhoz kapcsolódó tanácsadói feladatok, az intézmény önálló feladatai és a felkészítést segítő intézmény szerepe, tevékenysége a modell kiépítésében.
 • A szolgáltató szervezet olyan kommunikációs formákat választ, amelyekben a kapcsolattartás, információáramlás megfelelően biztosított.
 • A tanácsadásban hangsúlyos szerepet kap az intézmények egymástól való tanulásának lehetősége.
 • A szolgáltató szervezet biztosítja a módszertani segítséget a felkészítésben segítséget nyújtó intézmény(ek) számára.
 • A tanácsadói munkamegosztás követhetősége, ennek részletezettsége.
 • Az egyes munkaszakaszokhoz kapcsolódó tanácsadói időráfordítás, felkészítést segítő intézményi időráfordítás szakmai megítélése.
 • A csoportos pályázatban felkészítendő intézmények önálló munkájának követhetősége, szakmai megítélése.
 • A szolgáltató szervezet csoportos tanácsadási koncepciójának kidolgozottsági foka, a tanácsadók felkészülésének és ellenőrzésének rendje.
 • Az intézmények és vezetőik elkötelezettségének szakmai megítélése.
 • A szolgáltató szervezet olyan munkaszervezési, kapcsolattartási formákat választ, amelyek áthidalják az intézmények közötti távolságokat, a tanácsadói és az intézményi munkaterhelést egyenletessé teszik.
 • Az intézmények elkötelezettsége a pályázat megvalósításában.
 • Az intézmények és a felkészítést segítő intézmények saját célokkal is rendelkeznek a pályázat megvalósítása során.
 • A szolgáltató szervezet a felkészítést segítő intézményt felkészíti az intézményi gyakorlat és a tanácsadói megközelítésből eredendő különbségek kezelésére.

 

A bírálat során előnyt élveznek az alábbi intézménycsoportok

 • Felkészítést segítő intézményként a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program II. intézményi modell kiépítését folytató intézményt választottak.
 • Teljes tanulási útra épülő összetételű intézménycsoportok (óvodától a középiskoláig).
 • A felkészítést segítő intézmény alkalmazásában áll a szolgáltató szervezet egy minősített tanácsadója, aki részt vesz a csoportos felkészítésben is.
 • A pályázó intézmények olyan tanácsadóval vagy tanácsadókkal dolgoznak együtt, akik több intézményben vagy legalább egy összevont intézményben rendelkeznek bevezetési tapasztalattal, illetve a tanácsadó rendelkezik tapasztalatokkal a II. intézményi modell bevezetésében.
 • A pályázó intézmények fenntartói között együttműködési megállapodás jött létre a közoktatási intézményhálózat szakmai működtetésére vonatkozóan, s ezt a pályázathoz csatolta az intézmény. (A társulási megállapodások típusait lásd az 1997. évi CXXXV. törvényben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről.)
 • Az intézmények között már korábban létrejött együttműködési megállapodás bizonyos szakmai feladatok megvalósítására.

A bírálat során az Oktatási Minisztérium figyelembe veszi a pályázó szolgáltató szervezetek eddigi eredményeit, a 2000-ben és a 2001-ben nyújtott tanácsadói teljesítményeket is.

 

I.5. A pályázat benyújtása

A pályázati anyagokat 2002. február 28-án 16 óráig kell benyújtani zárt borítékban (egy csomagban), 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) személyesen vagy postai úton a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatósághoz. (Kérjük, a borítékon tüntessék fel: COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program ? csoportos intézményi pályázat.) Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma (2002. február 28.) a pályázat benyújtására meghatározott határidő lehet. A fenti határidőn túl beérkező pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem tudja figyelembe venni. A pályázatokhoz kapcsolódó dokumentumok késedelmes beküldését az Oktatási Minisztérium nem tudja figyelembe venni. Postacím: COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság, 1054 Budapest, Báthori u. 10. III. emelet 308. szoba

A pályázat benyújtója: a szolgáltató szervezet.

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdésekkel a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóságon Jásper Andráshoz (telefon: 06/1-473-3677, e-mail:

andras.jasper@okm.gov.hu ) és Pap Judithoz (telefon: 06/1-473-3676; e-mail: judit.pap@okm.gov.hu ) lehet fordulni.

A pályázatok elbírálására 2002. március 29- ig kerül sor. A pályázat eredményéről minden pályázó írásos értesítést kap. A pályázat eredményeit az Oktatási Minisztérium közzéteszi saját honlapján is

(www.om.hu ; www.comenius2000.hu ).

A nyertes intézményekkel és a szolgáltató szervezettel az Oktatási Minisztérium szerződést köt. A szerződéskötés feltétele, hogy a felkészítendő intézmények mindegyikében a pályázati adatlapon megnevezett pedagógusok sikeresen elvégezzék a minőségügyi alapismeretek, bevezetési ismeretek vagy módszertani képzés valamelyikét, valamint a felkészítést segítő intézmény(ek)ből legalább egy pedagógus sikeresen elvégezze az Oktatási Minisztérium által javasolt bevezetési vagy módszertani továbbképzések valamelyikét. Szerződéskötési követelmény továbbá, hogy a felkészítést segítő intézmények folyamatosan teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket, így a munkajelentéseik, a helyszíni szemlék, valamint a záró beszámoló elfogadott legyen. A támogatott továbbképzések jegyzéke megtalálható a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. honlapján (www.ptmik.hu).

A nyertes pályázókkal 2002 májusában kezdődik meg a szerződések megkötése. A projekt indulása: 2002. szeptember 1.

 

II. A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETEK NÉVSORA

Cégnév

Irányítószám

Település

Cím

Telefonszám

 ACCORD Szervezési és Informatikai Bt.

 9021

 Győr

 Bajcsy-Zs. út 13.

96/335-331

 B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet

 3534

 Miskolc

 Andrássy u. 96.

46/379-588 46/379-588

 Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja

 7622

 Pécs

 Nagy Lajos kir. u. 15.

 72/313-977  72/336-989

 Bureau Veritas Magyarország Minőségellenőrző Kft.*

 1115

 Budapest

 Etele út 68. V. em.

1/206-1998, 1/206-1999 (fax)

 Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda*

 1081

 Budapest

 Kiss József u. 8.

1/210-9760

1/210-9769(fax)

 Dunaferr Qualitest Minőségügyi Kft.

 2400

 Dunaújváros

 Vasmű tér 1-3.

25/403-710

 ENTEX Gépipari Mérnökiroda és Kereskedelmi Kft.

 1214

 Budapest

 Rákóczi F. út 195-197. II/4.

425-2185 (fax is)

 Expanzió Humán Tanácsadó Kft.*

 1053

 Budapest

 Fejér Gy. U. 10.

1/318-9676 (fax is) 1/317-8847, 1/318-6906

 ExQualitas Libri Minőségfejlesztési Kft.

 2400

 Dunaújváros

 Diófa u. 42/c

25/431-361, 25/411-318 25/411-318

 Fabula Humán Szolgáltató Bt.*

 1016

 Budapest

 Lisznyai u. 24.

06-46-332-744, 214-1728

 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

 9022

 Győr

 Bajcsy-Zsilinszky u. 80-84.

96/310-732 (fax is), 96/529-400, 96-310-732(fax)

 Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete*

 3300

 Eger

 Széchenyi u. 47.

36/310-222, 36/422-600

 Horváth & Dubecz Oktatási Tanácsadó Bt.*

 1119

 Budapest

 Etele út 59-61.

1/4811191, 1/4811384

 IMSYS Kft.*

 1037

 Budapest

 Zay u. 1-3

1/437-0323, 1/430-0014(fax)

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógia Intézet

 5000

 Szolnok

 Mária út 19.

56/510-710, 510-711, fax: 56/510-726

 Kaposvári Egyetem Csokonai V. M. Ped. Főisk. Kar Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézet

 7400

 Kaposvár

 Szántó u. 5.

82/422-177, 30/238-4348 82/713-284

 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete

 2800

 Tatabánya

 Fő tér 4.

34/317-433, 34/330-386, 34/317-087 (fax)

 Lionson Consulting, Szervezési és Vezetési Tanácsadó Kft.

 1111

 Budapest

 Budafoki út 9-11.

1/209-6064

 MACRO-TQI Vezetési és Piackutatási Tanácsadó Kft.

 1051

 Budapest

 Vörösmarty tér 1.

1/266-6205, 1/266-6272

 Magyar Gallup Intézet*

 1033

 Budapest

 Fő tér 1.(Zichy Kastély)

 430-1327

 Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ

 4400

 Nyíregyháza

 Búza u.5.

42/508-720, 42/400-305

 MÉRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 1202

 Budapest

 Pirok Gy. u. 12/b.

T: 06-1-421-00-93

T/F: 06-1-285-14-94

mobil: 06-20-9-545-925

 Nemzeti Szakképzési Intézet*

 1087

 Budapest

 Berzsenyi u. 6.

1/210-1065, 1/210-1063 (fax)

 OKKER Kft.*

 1132

 Budapest

 Kresz G. u. 20/a.

1/320-2477, 1/320-2474 (fax)

 QUALIBER LH Minőségügyi és Informatikai Szervező Tervező Szolgáltató Kft.*

 9700

 Szombathely

 Rákóczi F. u. 48.

94/345-945, 94/345-990 fax

 QUALIMED Minőségügyi és Vezetési Tanácsadó Kft.*

 4024

 Debrecen

 Kossuth Lajos u.42. Pf.445.

52/411-142

 QUALIPROD Minőségi és Műszaki Tanácsadó Kft.*

 1015

 Budapest

 Batthyány u. 65. I. em. 3.

1/201-8374, 1/ 214-0936

fax: 1/213-9058

 QUALITAS T&G Vezetőképző, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*

 6728

 Szeged

 Alkotmány u. 104. Pf. 702

62/558-141, 558-14

 Qualy-Co Oktatási Kutatási Szolgáltató Kft.*

 1172

 Budapest

 Szilasliget u. 13

259-1769, 239-1460 (fax is), 06-30-9216-980

 R-Quality Minoségügyi Szolgáltató Kht.*

 7625

 Pécs

 Majorossy I. u. 36.

72/507-177, 20-9803902

 Rónás Oktatási Stúdió Bt.

 1171

 Budapest

 Zrínyi u. 147.

340-1488

 StandSyS Minőség és Menedzsment Tanácsadó Kft.

 1139

 Budapest

 Hajdú u. 42-44. III.em.

1/239-4630, 1/350-0995 (fax)

 STRUKTÚRA Szervezési és Minőségfejlesztési Tanácsadó Kft.*

 1137

 Budapest

 Radnóti M. u. 2.

1/339-8619

 SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda Bt.

 4024

 Debrecen

 Kossuth u. 42.

52/534-490, 20/9739-769, 20/9750-678;

 SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.*

 1055

 Budapest

 Szt. István krt. 11.

1/331-5523

 T&T Quality Engineering Kft.*

 1139

 Budapest

  Frangepan u. 3.

237-1330

 TEXIMEI Minőségügyi Rendszerfejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 1074

 Budapest

 Hársfa u. 21.

1/322-2693, 1/351-0381/111

 Tolna Megyei Önkormányzat Humán Szolgálatok Központja*

 7100

 Szekszárd

 Bajcsy-Zs. u. 7.

74/529-200

 TQMI Kft.

 1136

 Budapest

 Pannónia u. 18. I/1.

1/239-3015

 TÜV Rheinland Hungaria VRF Kft.*

 1061

 Budapest

 Paulay E. u. 52.

1/268-0891, 321-7720

 Vas Megyei Pedagógiai Intézet*

 9700

 Szombathely

 Petőfi u. 8.

94/ 512-080A letölthető pályázati felhívás és dokumentáció (adatlapok, útmutató) RTF-formátumban.

* A szolgáltató szervezetek mindegyike benyújthat csoportos pályázatot, de a szolgáltató szervezet szakmai koncepciójának elfogadásától függ, hogy a pályázó intézménycsoport nyertessé válhat-e. Az elfogadott szakmai koncepcióval rendelkező szolgáltató szervezetek a listán *-gal jelöltek.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok