2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szolgáltatói előminősítési kritériumrendszer

2001. szeptember 28.
Szolgáltatói előminősítési kritériumrendszer az Oktatási Minisztérium COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program minőségfejlesztési tanácsadói feladatainak ellátására

Szolgáltatói előminősítési kritériumrendszer

az Oktatási Minisztérium COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program

minőségfejlesztési tanácsadói feladatainak ellátására

 

A pályázat célja:

Szolgáltatói előminősítés a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program I. és II. intézményi modelljének kiépítésére vállalkozó szervezetek és egyéni tanácsadók (a továbbiakban szolgáltatók) számára.

A pályázók köre:

Az előminősítési pályázaton részt vehetnek természetes személyek, továbbá jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (a továbbiakban ez utóbbiak együttesen: szervezetek), akik, illetve amelyek vállalják a pályázati feltételek teljesítését, hiánytalanul kitöltik a vonatkozó mellékleteket és csatolják pályázatukhoz a szükséges igazolásokat, befizetik a minősítési eljárás díját, valamint vállalják, hogy részt vesznek a kiválasztási folyamatban.

A pályázati felhívás előzményei:

A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (a továbbiakban COMENIUS 2000 program) elindításával közel ezer közoktatási intézmény támogatását tette lehetővé az Oktatási Minisztérium. Az intézmények felkészítésében 42 szolgáltató szervezet mintegy 430 tanácsadója támogatja az intézmények minőségfejlesztési munkáját. Az OM a Program folytatása ? a következő évben az I. és a II. intézményi modell kiépítésére további 500-600 intézmény belépésének finanszírozását teszi lehetővé ? és sikeres végrehajtása érdekében továbbra is támaszkodik mindazon tapasztalatokra, amelyek az elmúlt évek során felhalmozódtak Magyarországon a minőségfejlesztés területén. Ezért a COMENIUS 2000 program végrehajtásába további olyan szolgáltatókat von be, akik szerepet kívánnak vállalni az oktatás minőségfejlesztésében. Az OM ugyanakkor feltételként szabja, hogy a tárca által pénzügyileg támogatott programok esetében az intézmények kizárólag olyan szolgáltató segítségét vehetik igénybe, akik a szolgáltatói előminősítésen megfelelnek, és felkerülnek az OM Tanácsadói Jegyzékére.

Az érdeklődők sikeres pályázását a COMENIUS 2000 Programigazgatóság azzal is segíteni kívánja, hogy

 • október 8-án 10 órától a pályázattal kapcsolatos ill. a sikeres pályázást követő munka sajátosságaira vonatkozó kérdések megválaszolására konzultációs lehetőséget biztosít az érdeklődők számára. A konzultációnak nem témája az alábbiakban ismertetett önértékelési tesztek megbeszélése. Konzultáció helye: Pedagógus Továbbképzési, Módszertani és Információs Központban (2037 Pilisborosjenő, Fő u. 1). Előzetes bejelentkezés szükséges a COMENIUS 2000 Programigazgatóságon Máté Tímeánál (tel.: 473-3671 vagy timea.mate@okm.gov.hu),
 • minta minőségügyi és közoktatási vizsgateszteket, valamint azok megoldási kulcsait bocsátja díjmentesen a pályázók rendelkezésére (6-7 melléklet). A vizsgatesztek kitöltésével a pályázó önértékelés formájában ellenőrizheti felkészültségét, és annak alapján eldöntheti, mennyire felel meg a speciális követelményeknek, azaz milyen eséllyel pályázhat. Az önértékelés kizárólag a pályázó megalapozott döntését szolgálja.

A pályázat ? és így a kritériumrendszer ? az alábbi esetekre tér ki:

 • minősítésre újonnan jelentkező szolgáltatók értékelése,
 • eddig az I. intézményi modell tanácsadására minősített szolgáltatók a II. intézményi modellre való átminősítése, továbbá
 • minősített szolgáltató szervezetek új tanácsadókkal való bővítése.

 

1. Az előminősítési pályázatra azok a természetes személyek jelentkezhetnek, akik:

 1. felsőfokú iskolai (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel rendelkeznek;
 2. érvényes közoktatási vagy minőségügyi szakértői igazolvánnyal (felsőfokú minőségirányítási szakvégzettséggel) rendelkeznek, ennek másolatát csatolják jelen kritériumrendszer általuk kitöltött 1. számú mellékletéhez;
 3. oktatási szakértőként igazolni tudnak legalább 200 óra oktatási tanácsadási tevékenységet, amelyből legalább 50 óra a minőségügyi területhez kapcsolódik, vagy
 4. minőségügyi szakértőként igazolni tudnak legalább 200 óra minőségügyi tanácsadói tevékenységet, amelyből legalább 50 óra az oktatási területhez kapcsolódik;
 5. tanácsadói gyakorlatukat a 4. számú melléklettel igazolják;
 6. csatolják az 1. számú melléklethez a minősítési eljárási díj befizetésének igazolását (csekk másolat vagy a banki átutalás bank által lepecsételt másolata). A díj összegét illetve a befizetésre vonatkozó információkat a 10. számú melléklet tartalmazza.
 7. kötelezik magukat, hogy szolgáltatói tevékenységük során azokban a programokban, amelyeket az Oktatási Minisztérium anyagi támogatásban részesít, a COMENIUS 2000 program minőségfejlesztési, illetve minőségirányítási modell kialakításához nyújtanak szakmai segítséget;
 8. a COMENIUS 2000 I. intézményi modell megvalósítására jelentkező tanácsadók kötelezik magukat arra, hogy ? amennyiben írásos pályázatuk alapján megfelelőnek minősülnek és sikeres vizsgát tesznek ? részt vesznek az OM által szervezett térítés- és vizsgaköteles kiválasztási programon. A kiválasztási folyamat szakaszai: kiválasztó vizsga, pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréning és azt követően két napos felkészítő képzés. Egy szakasz sikeres lezárása feltétele a következő szakaszban való részvételnek.
  1. A vizsga a 8. sz. mellékletben felsorolt ismeretek ill. tanácsadói kompetenciák meglétére irányul.
  2. Azoknak a jelentkezőknek, akik a kiválasztáson teljesítették az írásbeli vizsga minimum követelményeit és a pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningen is megfeleltek, a Programigazgatóság képzést szervez. A képzés célja, hogy a COMENIUS 2000 program I. intézményi modelljével kapcsolatos tanácsadói feladatokhoz értelmezési segítséget nyújtson. A képzésen a részvétel kötelező azoknak a tanácsadóknak, akik a Tanácsadói Jegyzékre kívánnak kerülni, de a képzés végén nem kap minősítő értékelést a jelentkező.
  3. A vizsgára, a pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningre és az azt követő felkészítő képzésre 2001 novemberétől a Programigazgatóság által meghirdetett időpontokban kerül sor, melyeket a 11. számú melléklet tartalmaz.

  1.8.4 Azon tanácsadók számára, akiknek a COMENIUS 2000 I. intézményi modelljéhez kapcsolódó írásbeli vizsgája sikertelen, az OM egyszeri pótvizsga lehetőséget biztosít. Ha a tanácsadó a pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningen nem felel meg, akkor nem tehet pótvizsgát.

 9. A COMENIUS 2000 II. intézményi modell megvalósításának tanácsadására az OM csak olyan tanácsadók jelentkezését fogadja el, akiket már minősített a COMENIUS I. intézményi modell kialakításának tanácsadására és akik legalább egy COMENIUS I. intézményi modell kiépítésében részt vesznek.
 10. A COMENIUS II. intézményi modell szerinti minősítésre jelentkező tanácsadók kötelezik magukat arra, hogy részt vesznek az OM által szervezett térítés- és vizsgaköteles kiválasztási programon. A kiválasztási folyamat szakaszai: felkészítő képzés és azt lezáró kiválasztó vizsga, valamint - azon tanácsadók esetében, akik eddig nem vettek részt pszichológiai felkészítő tréningen - pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréning. A kiválasztás egyes lépései egymásra épülnek, azaz a következő szakaszba csak az előzőt sikeresen lezáró pályázó jut tovább.
  1. A vizsga során vizsgált szakmai követelményeket és a pszichológiai kiválasztás során vizsgálandó tanácsadói kompetenciákat a 9. számú melléklet tartalmazza.
  2. Azon tanácsadók számára, akiknek a COMENIUS II. intézményi modellhez kapcsolódó szakmai vizsgája sikertelen, az Oktatási Minisztérium egyszeri pótvizsga lehetőséget biztosít. Ha a tanácsadó a pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningen nem felel meg, akkor nem tehet pótvizsgát.
  3. A felkészítő képzésre, az azt követő vizsgára, valamint a pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningre 2001 novemberétől az OM által meghirdetett időpontokban kerül sor, melyeket a 11számú melléklet tartalmaz.

 11. A tanácsadó vállalja, hogy egyszerre legfeljebb három intézménynek nyújthat tanácsadói szolgáltatást, azonban az Oktatási Minisztérium ennél kisebb intézmény számot is megállapíthat.
 12. A tanácsadó tudomásul veszi, hogy
  1. amennyiben a háromoldalú szerződésben, illetve a jelen pályázati kiírásban foglalt előírások bármelyikét nem tartja be, az OM megszüntetheti a programban való további részvételét akár egyes intézményekkel való együttműködés, akár a teljes program vonatkozásában, s törölheti a Tanácsadói Jegyzékből.
  2. a Programigazgatóság a tanácsadói értékelési rendszer keretében a szolgáltatókat értékeli, melynek függvényében dönthet a szolgáltatók Tanácsadói Jegyzékből való törléséről.

2. Az előminősítési pályázatra azok a szervezetek jelentkezhetnek, amelyek

 • alapító okiratában szerepel a tanácsadási tevékenység valamely formája, továbbá csatolják a jelen kritériumrendszer általuk kitöltött és cégszerűen aláírt 2. számú mellékletéhez az alábbiakat:
 1. 30 napnál nem régebbi cégkivonatukat, illetve cégbíróságon nem nyilvántartott szervezetek esetében alapító okiratukat és bírósági, illetve hatósági nyilvántartásba vételükről szóló határozatot,
 2. nyilatkozatukat, hogy nincs köztartozásuk,
 3. számlavezető bankjuk igazolását, hogy tartozásuk, sorban állásuk nincs,
 4. az aláírási címpéldány egy másolatát,
 5. a 10. melléklet szerinti minősítési eljárási díj befizetésének igazolását (csekk másolat, vagy a banki átutalás bank által lepecsételt másolata);

 • igazolni tudnak legalább 5 oktatásfejlesztési, vagy minőségirányítási rendszer kialakítását vagy továbbfejlesztését célzó tanácsadói referencia munkát, illetve amennyiben csak minőségfejlesztési munkát tudnak igazolni, abból legalább kettőnek oktatási, vagy szolgáltatási területhez kell kapcsolódnia (4. melléklet);

 • COMENIUS 2000 II. intézményi modell tanácsadására való pályázás esetén a szervezet legalább egy COMENIUS 2000 I. intézményi modell időarányos, a Programigazgatóság által elfogadott formában megfelelt;

 • megnevezik azon szakértőiket, illetve tanácsadóikat, akikkel részt kívánnak venni az OM által támogatott programokban;

 • megnevezett tanácsadóikról csatolják a kitöltött 3. számú mellékletet;

 • elfogadják, hogy egy tanácsadójuk egyszerre legfeljebb négy intézménynek nyújthat szakértői, illetve tanácsadói szolgáltatást, ám az OM ennél kisebb intézmény számot is megállapíthat;

 • elkészítik, és 2001 novemberében a Programigazgatóság által meghatározott időpontban, az Oktatási Minisztérium által delegált szakértői bizottság számára maximum 1,5 órában bemutatják tanácsadási megközelítésüket, amelyben kitérnek
 1. a közoktatási intézmények teljes körű minőségirányítási rendszerére, a COMENIUS 2000 program konkrét magvalósítására vonatkozó tanácsadói koncepciójukra, valamint
 2. a bevezetési projektek általános tervére.

 • a bemutatón azok a ? lehetőleg vezető ? tanácsadók, projektvezetők vesznek részt, akiket a szervezet megnevezett (2.4 pont), de létszámuk nem haladhatja meg a 3 főt.

 • Azok a szervezetek, amelyek bemutatóját a szakértői bizottság elfogadja, vállalják a helyszíni értékelés lefolytatását az Oktatási Minisztérium kijelölt szakértői által, a számukra megjelölt időben;

 • A szervezet vállalja, hogy a megnevezett és a helyszíni szemlét követően kiválasztott összes tanácsadó részt vesz az OM által szervezett térítés- és vizsgaköteles képzésen, valamint a pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningen, COMENIUS 2000 I. intézményi modellre való pályázás esetén az 1.8, COMENIUS 2000 II. intézményi modellre való átminősítés kérése esetén az 1.9-1.10 pontban leírtak szerint.

 • A szolgáltató tudomásul veszi, hogy
 1. amennyiben a háromoldalú szerződésben illetve a jelen pályázati kiírásban foglalt előírások bármelyikét nem tartja be, az OM megszüntetheti a programban való további részvételét akár egyes intézményekkel folytatott együttműködés, akár a teljes program vonatkozásában, s törölheti a Tanácsadói Jegyzékből.
 2. a Programigazgatóság a tanácsadói értékelési rendszer keretében a szolgáltatókat értékeli, melynek függvényében dönthet a szolgáltatók Tanácsadói Jegyzékből való törléséről.

3. Szolgáltató szervezetek tanácsadói létszámának bővítése:

 1. Az OM Tanácsadói Jegyzékén már regisztrált (a COMENIUS 2000 II. intézményi modellre való átminősítést nem kérő) szolgáltató szervezeteknek csak abban az esetben kell újra pályáznia, amennyiben a tanácsadói létszám bővülése meghaladja a 12. mellékletben ismertetett mértéket.
 2. A pályázatnak tartalmaznia kell
 • az értelemszerűen kitöltött 2-3 mellékleteket,
 • egy nyilatkozatot a pályázat benyújtásakor a pályázónál dolgozó (alkalmazott és alvállalkozói), regisztrált és a COMENIUS 2000 programban bevezetési szerepet betöltő tanácsadók névsorával, valamint
 • az 10. melléklet szerinti eljárási díj befizetésének igazolását.
 1. A már regisztrált szervezeteknek ebben az esetben nem kell prezentálniuk, de a növekedés kezelési képességének megítélését helyszíni szemlén kell igazolniuk.
 2. Az újonnan jelölt tanácsadók csak a COMENIUS 2000 I. intézményi modell tanácsadására pályázhatnak, az ő értékelésük az 1.8 pont szerint történik.
 3. A regisztrált szervezetek folyamatosan jelezhetik a kitöltött 2. és 3. mellékletek elküldésével új tanácsadók kiválasztása iránti igényüket a Programigazgatóságnak. A következő kiválasztási periódusra a jelentkezők számának függvényében, várhatóan 2002 tavaszán kerül sor.

4. A pályázatok elbírálása

4.1 Az elbírálás szempontjai:

4.1.1 Egyéni tanácsadók esetében:

 • személyi referenciák,
 • szakmai bemutatkozás, eddig végzett szakértői/tanácsadói tevékenység,
 • a kiírási feltételeknek való tartalmi és formai megfelelőség (hiánya kizáró feltétel),

4.1.2. Tanácsadó szervezet esetében:

 • a cég által megnevezett tanácsadók szakmai referenciái,
 • a tanácsadó szervezet intézményi szintű közoktatási minőségirányítási koncepciója (pályázott modellnek megfelelően),
 • a tanácsadó cég projekt menedzsmentje,
 • a tanácsadó cég fejlesztési képessége,
 • a kiírási feltételeknek való tartalmi és formai megfelelőség (hiánya kizáró feltétel),
 • szakmai bemutatkozás, az eddig végzett szakértői tevékenység bemutatása.

4.2 Az elbírálás menete

4.2.1 Egyéni pályázók esetében:

 • A beérkezett pályázatok tartalmi és formai ellenőrzése.
 • A pályázatok elbírálását az OM szakértői bizottsága végzi 2001. november 26-ig.
 • A bírálatok eredményeiről az Oktatási Minisztérium minden pályázót levélben értesít 2001. november 30-ig.
 • A COMENIUS 2000 I. intézményi modell bevezetésére pályázókat az OM levélben értesíti a tanácsadói vizsga részleteiről (tervezett időpontok:2001. december 7. és 15.). A COMENIUS 2000 II. intézményi modell szerinti tanácsadásra jelentkezők a képzésről kapnak további információkat (tervezett időpont 2002. január 12-13.).
 • A COMENIUS 2000 I. intézményi modellre pályázókat a vizsga eredményéről és ha szükséges, a pótvizsga ill. a felkészítő-kiválasztó tréningek időpontjairól az OM levélben 2001. december 20-ig értesít. Pótvizsgák tervezett időpontjai:2002. január 4. és 7.
 • A két napos pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningek tervezett időpontja 2002. január 7-21 között.
 • A pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningen megfelelt és a COMENIUS 2000 I. intézményi modell bevezetésére pályázókat a Programigazgatóság értesíti a felkészítő képzés részleteiről (tervezett időpont: 2002. január 25-26.)
 • A minden szempontból megfelelt pályázók 2002. február 6-ig felkerülnek az OM Tanácsadói Jegyzékére.

4.2.2 Szervezetek esetében:

 • A beérkezett pályázatok formai követelményeinek ellenőrzése 2001. október 31-ig.
 • A szolgáltató szervezetek írásbeli (e-mail) értesítése a szakmai bemutatók időpontjáról 2001. november 8-ig. A prezentációk megtartásának tervezett időpontja: 2001. november 9-13.
 • A prezentáción megfelelőnek talált szolgáltató szervezetek írásbeli értesítése a helyszíni értékelések időpontjáról 2001. november 16-ig.
 • A pályázatok helyszíni értékelését az OM szakértői bizottsága végzi. Tervezett időpont:2001. november 19-23. között.
 • Az értékelés eredményéről az OM minden pályázót levélben értesít 2001.november 30-ig.
 • Az eddig megfelelt pályázókat az OM levélben értesíti. A folyamat a továbbiakban a 4.2.1 pontban leírtakat követi.

4.3 Elfogadható tapasztalatok:

4.3.1 Oktatásfejlesztési tapasztalatnak minősül, például

 • Intézményi önértékelési módszerek kifejlesztése, működtetése
 • Pedagógiai / nevelési program készítéséhez helyzetfelmérés készítése
 • Partneri igényeket felmérő kérdőívek (nem tantárgyi) elkészítése, fejlesztése
 • Fenntartói intézményértékelésben való részvétel
 • Helyi (települési) oktatási, nevelési koncepció kifejlesztésében való részvétel

4.3.2 Minőségfejlesztési tapasztalatnak minősül például:

 • minőségbiztosítási rendszer (pl. ISO 900X) kialakítása
 • minőségi kör vezetése
 • valamely elfogadott kritériumrendszer (pl. EFQM) szerinti önértékelés tanácsadása

4.3.3. Tanácsadónak minősül az a személy, aki:

 • megfelelő szakmai háttérrel, ezen belül a másoknál sikerrel alkalmazott módszerek ismeretével rendelkezik;
 • képes a javaslatainak megvalósítását elősegítő akciók megfogalmazására (és irányítására);
 • elegendő idővel rendelkezik a vizsgált problémák tanulmányozásához és
 • független a megbízóktól, ügyfelektől.

5. Az Oktatási Minisztérium Tanácsadói Jegyzékére való felkerülés feltételei

A Tanácsadói Jegyzékre azok a tanácsadók kerülhetnek fel akik

 • COMENIUS 2000 I. intézményi modell tanácsadására tartalmilag és formailag elfogadott pályázatot nyújtanak be, sikeres vizsgát tesznek, megfelelnek a pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningen és részt vesznek az azt követő képzésen;
 • COMENIUS 2000 II. intézményi modell tanácsadására pályázás esetén megfelelő COM I. tapasztalatokkal rendelkeznek, pályázatuk tartalmilag és formailag megfelelő, sikeres vizsgát tesznek a kötelező COM II. képzést követően és ? ha szükséges ? megfelelnek a pszichológiai felkészítő-kiválasztó tréningen;
 • olyan szolgáltató szervezetek munkatársai, amely szervezetek mind a szakmai program bemutatóján, mind a helyszíni vizsgálaton megfelelnek és megfeleltek az egyéni vizsgákon. A Tanácsadói Jegyzéken ? amennyiben a tanácsadó szervezetet képvisel ? az OM feltünteti a tanácsadó cég nevét is.

A Tanácsadói Jegyzékre való felvétel három évre szól és meghosszabbítható. A három év alatt a szolgáltatókat a Programigazgatóság rendszeresen értékeli, mely értékelés érintheti a szolgáltató jegyzéken maradását (ld. 1.12 és 2.11 pontok). A Tanácsadói Jegyzékre vonatkozó részletes szabályozást a szolgáltatókkal kötendő három oldalú szerződés, illetve a hamarosan megjelenő miniszteri rendelet tartalmazza.

6. A pályázat benyújtása

A pályázati anyagokat

2001. október 24-én 16 óráig,

zárt borítékban, 3 példányban lehet leadni a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési programigazgatóság Titkárságán személyesen (1054 Budapest, Báthori u. 10., III. emelet 308. szoba). A pályázatokat postán is be lehet nyújtani a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság címére. Postai beküldés esetén a postai bélyegző dátumát veszi figyelembe az Oktatási Minisztérium. A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázaton való részvétel feltétele a minősítési eljárási díj befizetése. Az eljárási díj befizetéséhez kérjük, hogy az 5. számú mellékletet kitöltve legkésőbb 2001. október 10-ig szíveskedjenek visszajuttatni faxon vagy levélben a Programigazgatósághoz. A díj összegére illetve a befizetésre vonatkozó információkat az 10. számú melléklet tartalmazza.

7. A kritériumrendszerrel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető:

Máté Tímea, COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság, telefon/fax:473-3671, e-mail: timea.mate@okm.gov.hu.

A teljes pályázati dokumentáció itt tölthető le (RTF-formátumban, 609 KB)

A pályázat részleteiről a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2001. október 8-án 10 órakor konzultációt tart. A konzultációra a pályázó szervezetek vezetőit ill. az érdeklődő egyéni tanácsadókat várjuk.

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok