2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2003. szeptember - ingyenes tankönyvek először Magyarországon

2003. augusztus 15.
A tudást minden gyermek számára biztosítani kell. A magyar kormány számára ez a legfontosabb alapelv, esélyteremtő politikájának középpontjában a gyerekek állnak. Nem lehet, hogy a legrászorultabb gyerekeket - akiknek talán a leginkább kellene segíteni, akik szinte leküzdhetetlen hátránnyal kezdik tanulmányaikat - ne segítse a kormány. Esélyt kell adni nekik arra, hogy felzárkózhassanak kevésbé hátrányos helyzetű társaik mellé. Az esélyegyenlőség megteremtésében az államnak is szerepet kell vállalnia, ez azonban nem a teljes körű ingyenessé tételt jelenti, hiszen az ilyen intézkedés nem növeli az esélyegyenlőséget. Ráadásul a költségvetésre is indokolatlanul nagy terheket ró. Ezért lényeges szempont, hogy a tankönyv azok számára legyen ingyenes, akik valóban rászorulnak erre.
 
Augusztus folyamán - ahogyan már tavaly is, a kormányváltást követően - az iskolakezdés támogatása érdekében kétszeres családi pótlékot kapnak a szülők.
 
Ingyenes tankönyvellátás 2003. szeptemberétől ingyenes tankönyv-ellátás jár a gyermekvédelmi törvényben rögzített kategóriák szerint:
  • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára,
  • a 3 vagy többgyermekes családban élő vagy egyedülálló szülő által nevelt tanulónak,
  • az alsó tagozaton (1-4. évfolyam) a kiegészítő családi pótlékban részesülő tanulóknak.
Az ingyenes ellátásra jogosult tanulók után a fenntartóknak járó normatíva 8000 Ft/fő. A többi tanuló tankönyvhöz jutásának támogatására átlagosan 2400 Ft/fő jár. Ezt az összeget az iskolákban, a helyben meghatározott módon differenciálva osztják szét a tanulók között, tehát akár további tanulók is kaphatnak ingyenesen tankönyvet. Összességében az ingyenes és kedvezményes tankönyvellátás forrásigénye 2003-ban hozzávetőlegesen 7,6 milliárd Ft.
A forrásokat a 2003. évi költségvetés tartalmazza, és az önkormányzatok kötött felhasználású normatív támogatásai között szerepel.
 
Adatok a tankönyvellátásról:
 
Az általános támogatás összege diákonként átlagosan 2400 forint, amihez még 5600 Ft/fő kiegészítés járul a rászorultsági alapon ingyenes tankönyvellátásban részesülők után. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára járó összegnek legalább 25%-át tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül.
 
Az 1-4. évfolyamosok számára 3500-7000 Ft közötti sávban mozog a beszerzendő kiadványok összára.
 
Az 5-8. évfolyamokra járóknál jóval nagyobb a szórás, ugyanis ide tartoznak a négy évnél hosszabb képzési idejű középiskolák induló évfolyamai is, ami jelentősen növeli a felső határt, de a tanulók többsége a tankönyvcsomagért várhatóan 6000 és 15000 Ft közötti összeget fog fizetni.
 
Ettől jelentősen a 9-12. évfolyamokra járók költségei is csak abban az esetben térnek el, ha a pedagógusok a széles kínálat csábításának engedve és a lehető legtöbb ismeret megszerzésének biztosítása érdekében egy-egy tantárgyból jelentős számú kiegészítő kiadványt is megrendelnek. E területen az Oktatási törvény szeptemberi hatállyal érvénybe lépő rendelkezései újabb jelentős szigorításokat vezetnek be a jövőre vonatkozóan (pl. nem jelenthet a szülőnek többletkiadást az évközbeni tankönyvváltás).
 
Az adott iskola kezdő évfolyamain a fentieknél is több lehet a megrendelt tankönyvcsomag ára abban az esetben, ha a magasabb évfolyamokon is használt tankönyvek, segédkönyvek közül többet induláskor megrendelnek. Persze ekkor a felsőbb évfolyamokon kevesebbe kerülnek majd a könyvek.
Statisztika
 
Idén az iskolák 10.843.139 darab tankönyvet rendeltek meg május 25-éig. A későbbi rendelések és módosítások feldolgozása folyamatban van.
 
Az egy tanulóra jutó kiadványok átlagos száma évek óta 10-12 között mozog. Az induló évfolyamokon (1., 5., 7., 9.) általában jelentősen az átlag fölötti számú kiadványt vásároltatnak meg a szülőkkel, de ezek jelentős része több éven keresztül használatos.
 
A 2003-2004. évi tankönyvjegyzékre felkerült kiadók száma 84, a felkerült kiadványok száma 2540 cím.
 
A tankönyvjegyzékre 440 új fejlesztésű tankönyv és 540 tartós tankönyv került föl.
 
Az új kiadványok száma a tankönyvjegyzékben az első évfolyamon 26.
 
Nemcsak a tankönyvjegyzékről rendelhetnek azonban az iskolák. A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, az iskolaszék, az iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével is fel lehet venni. A válaszható kiadványok száma ennél fogva jóval nagyobb.
 
A legdrágább tankönyv ára: 2 100 Ft (Dr. Kiss Éva: Új középiskolai földrajzi atlasz az 5-12. évfolyam részére), a legolcsóbb tankönyvé pedig 110 Ft (Dr. Rakos Katalin: Felmérő feladatlapok az 1. évfolyam számára).
 
A legmagasabb - több tízezres - példányszámban megrendelt tankönyvek:
 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.: Kecskésné-Rozgonyiné: Kémia 8. (Tankönyv és munkafüzet), Száray Miklós: Történelem I. a középiskolák számára
Műszaki Könyvkiadó: Czeglédy-Czeglédyné-Hajdu: Matematika 7. (bővített változat), Andrásiné-Czeglédy- Czeglédyné: Matematika 6. (bővített változat), Czeglédy-Czeglédyné-Hajdu: Matematika 5. (bővített változat).
Cartographia: Földrajzi atlasz a 12-16 éves tanulók részére, Középiskolai történelmi atlasz.
Konsept-H Kiadó: Egységes érettségi feladatgyűjtemény Matematika I-II.
 
2. Tanulóbiztosítás
Költségei szempontjából nem az Oktatási Minisztériumhoz tartozik az intézkedés, de a tanév kezdete előtt mindenképpen hangsúlyozni érdemes, hogy mivel a kormány minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes baleset- és betegbiztosítást köt, ez természetesen az óvodás kisgyerekekre, az általános iskolákba járó és középiskolás tanulókra is vonatkozik.
 
Ennek a biztosításnak a finanszírozása a GYISM-hez tartozik. A biztosításokat a legnagyobb hazai biztosítótársaságokkal az állam köti majd meg.
 
Kapcsolódó sajtóközlemény:
 

2003. augusztus 7.

OM Sajtóiroda
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok