2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A tudás mindenkié - Esélyteremtő intézkedések az oktatásban

2003. augusztus 15.
A tudást minden gyermek számára biztosítani kell. A modern európai oktatáspolitika számára ez a legfontosabb alapelv.   A kormány esélyteremtő politikájának középpontjában a gyerekek állnak. Nem lehet, hogy a legrászorultabb gyerekeket - akiknek talán a leginkább kellene segíteni, akik szinte leküzdhetetlen hátránnyal kezdik tanulmányaikat - ne segítse a kormány. Esélyt kell adni nekik arra, hogy behozhassák lemaradásukat, leküzdjék hátrányukat, felzárkózhassanak kevésbé hátrányos helyzetű társaik mellé.  
1. Ingyenes étkezés az óvodákban

 A miniszterelnök által bejelentett csomag talán legfontosabb elemeként a rászorultak gyermekei 2003. szeptemberétől az óvodákban ingyenesen étkezhetnek. Ezzel jelentősen kibővül a közoktatás étkezési támogatási rendszere. Az intézkedés egyszerre szolgál szociális és oktatáspolitikai célokat. Hiszen eddig éppen a legrászorultabbak voltak azok, akik – mivel nem tudták kifizetni az étkeztetés rájuk eső költségeit – nem járatták óvodába a gyerekeiket.

A mostani döntés által az ő kicsinyeik is sokkal nagyobb eséllyel lesznek ovisok, ami nagyban megkönnyíti számukra a felkészülést az iskolára. (Hiszen ezzel felkészülnek a közösségi életre, játékosan tanulnak, csökken a lemaradásuk.)   A hátrányos helyzetű gyerekeket az óvoda segíti majd abban, hogy iskolaéveik során jobban megfeleljenek a versenyhelyzetnek, könnyebbé váljon számukra a tanulás, s ne eleve ledolgozhatatlan hátránnyal kezdjék el az első osztályt.

 Magát az igényjogosultságot a gyermekvédelmi törvény határozza meg. Az ingyenes ellátásra jogosult gyermek után a fenntartó kiegészítő támogatást kap. Az intézkedés forrásigénye 2003-ban mintegy 0,8-1,2milliárd Ft, a jogosulti kategóriák átfedésétől függően. (Az ellátás normatív, a költségek különböző jogosultsági csoportok közötti átfedések miatt csak becsülhetők.) A forrásokat a 2003. évi költségvetés tartalmazza és az önkormányzatok normatív hozzájárulásai között megtervezésre került.

1/A   Ingyenes tankönyvellátás

 Ugyancsak egyszerre szolgál szociális és oktatáspolitikai célokat, hogy 2003. szeptemberétől rászorultsági alapon és fokozatosan terjesztjük ki az ingyenes közoktatási tankönyvellátást. A program szerint 2003. szeptemberétől ingyenes ellátás jár a gyermekvédelmi törvényben rögzített kategóriák szerint a:

ˇ         a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek számára,

ˇ         3, vagy többgyermekes családban élő, vagy egyedülálló szülő által nevelt tanulónak,

ˇ         alsó tagozaton (1-4 évfolyam) a kiegészítő családi pótlékban részesülő tanulóknak.

Az ingyenes ellátásra jogosult tanulók normatívája 8000 Ft/fő. A többi tanuló alaptámogatásra jogosult, melynek összege 2400 Ft/fő. Összességében az ingyenes és kedvezményes tankönyvellátás forrásigénye 2003-ban hozzávetőlegesen 7,6 milliárd Ft. (Az ellátás normatív, a költségek különböző jogosultsági csoportok közötti átfedések miatt csak becsülhetők.)

A forrásokat a 2003. évi költségvetés tartalmazza és az önkormányzatok normatív hozzájárulásai között szerepel.

  2. Nyelvprogram

 Fontos, hogy gyerekeink, akik már az Európai Unió teljes jogú polgáraiként méretnek majd meg a munkaerőpiacon, használható nyelvtudással rendelkezzenek. Ezért a kormány minden eszközzel segíteni kívánja a valódi nyelvtudás megszerzését.

Ennek értelmében az idegen-nyelv tanulás támogatásaként 2003. szeptemberétől végzős középiskolások számára a sikeres nyelvvizsga díját az állam visszatéríti. 2003-ban az éves átlagos vizsgázó létszám felével számítva, és a sikeres vizsgák arányát változatlannak feltételezve a várható forrás-igény 146 millió Ft, 2004-ben 303 millió Ft lesz.

A konstrukciót 2005–ben az emelt szintű érettségi váltja fel.

 3. Tanulóbiztosítás

 Költségei szempontjából nem a minisztériumhoz tartozik az intézkedés, de mivel a kormány minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes baleset– és betegbiztosítást köt, ez természetesen az óvodás kisgyerekekre és az általános iskolai és középiskolás gyerekekre is vonatkozik.   Ennek a biztosításnak a finanszírozása a GYISM–hez tartozik.

A biztosításokat a legnagyobb hazai biztosítótársaságokkal az állam köti majd meg.

 Végezetül nagyon fontos néhány szót szólni a rászorultsági elvről. Mi liberálisok az esélyegyenlőségben hiszünk. Úgy véljük, hogy az esélyegyenlőség megteremtésében az államnak is szerepet kell vállalnia. Ám az állami szerepvállalás nem a teljes körű ingyenessé tételt jelenti, hiszen az ilyen intézkedés nem növeli a társadalmi igazságosságot, ráadásul a költségvetésre is indokolatlanul nagy terheket ró. Ezért lényeges szempont, hogy az ingyenessé tétel csak azok számára legyen elérhető, akik valóban rászorulnak erre. Sajnos, szomorú tény, hogy a rászorultsági alapon működő ingyenessé tétel ma Magyarországon igen gyakran igen széles társadalmi rétegeket érint. Az esélyteremtéssel remélhetőleg hamarosan eljön majd az idő, hogy a rászorulók köre egyre kisebbé válik.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok