2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

ALAPÍTÓ OKIRAT

2004. március 29.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 1. §-ában, 2.§-ának a)-e) pontjaiban és a 3. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel létrehozott Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma alapító okiratát - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának előírásaira figyelemmel - a következők szerint állapítom meg:

I. Az alapító szerv megnevezése:

A Magyar Köztársaság Országgyűlése

II. Az alapításról szóló (az alapító okirat alapjául szolgáló) jogszabály megjelölése:

A Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény

III. Az alapított költségvetési szerv elnevezése:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium)

IV. A minisztérium székhelye:

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

V. A minisztérium feladata:

A minisztérium alapfeladata, hogy a nemzeti kulturális örökség miniszterének (a továbbiakban: miniszter) hivatali szervként a művészeti élet szabadsága, a lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása, a nemzeti kultúra fejlődése, a kulturális örökség és műemlékek védelme érdekében - a kulturális ágazat irányításával közreműködjön a Kormány kulturális politikájának megvalósításában.

Ennek a körben - a miniszter jogszabályban meghatározott feladatainak megvalósításában közreműködve - a minisztérium ellátja:

a) a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával, tudományos feltárásával és közkinccsé tételével,
b) a műemlékvédelemmel,
c) a közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel,
d) a művészeti alkotó munka és előadó tevékenység állami támogatásával,
e) a hatáskörébe tartozó országos jelentőségű művelődési intézmények közvetlen irányításával,
f) a sajtóigazgatással,
g) a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásával,
h) az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a hátron túl élő magyarság és az anyaország közötti kulturális kapcsolatok fenntartásával,
i) az egyházakkal való kapcsolattartásból származó, továbbá az egyházak működésével,
j) a nemzetközi kulturális kapcsolatok szervezésével, valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésével,
k) az előző pontokban foglalt ágazati irányítási feladatok megvalósításához szükséges jogi és pénzügyi feltételek biztosításával és a hatáskörébe utalt központi költségvetési pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos állami, kormányzati feladatokat.

VI. A minisztérium gazdálkodási jogköre:

A minisztérium önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

VII. A minisztérium felügyelete, szervezete:

A minisztérium a miniszter felügyelete alatt működik, szervezetét és működését a miniszter a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.

VIII. A minisztérium vezetőjének (miniszter) kinevezési rendje:

A miniszter kinevezésének rendjére az Alkotmány 33. §-ának (4) bekezdése az irányadó.


Budapest, 1998. szeptember 14.Dr. Hámori József sk.
miniszter


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának alapító okirata letölthető MS Word dokumentum formában.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok