2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Katona József drámaírói alkotói támogatás - Pályázai felhívás

2004. szeptember 20.

Pályázati felhívás

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Édes Anyanyelvünk második pályázat keretében a Drámaírói Kerekasztal kezdeményezésére meghirdeti a

Katona József drámaírói alkotói támogatás

pályázatot.

Az alkotói támogatás célja, hogy a támogatott szerző kifejezetten a vele szerződő társulat számára írt, új színpadi művet hozzon létre.

Pályázni jogosult minden magyar nyelven író színpadi szerző, egy 2005. december 31-ig megírandó színpadi mű tervével.

A pályázat beadási határideje: 2004. december 5. 24h

Az eredményhirdetés időpontja: 2005. január 22, a Magyar Kultúra Napja

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A tervezett dráma szinopszisát és két megírt jelenetét gépelt vagy nyomtatott formában.

2. Szakmai önéletrajzot.

3. A - hazai vagy határon túli magyar, fenntartóval rendelkező vagy fenntartóval nem rendelkező, hivatásszerűen működő - színházzal megkötött megírási szerződés hitelesített másolatát.

4. A megvalósításához igényelt támogatás összegét.

(A dokumentumokat 8 példányban kérjük mellékelni.)

E pályázat keretében legfeljebb 5 drámaterv részesül támogatásban, melynek összege pályázatonként 400.000 Ft.

A támogatást a támogatott az elkészült mű leadása után, a színház kezdeményezésére kapja meg.

A pályázatokat - egy eredeti és 7 másolati példányban, kizárólag postai úton lehet benyújtani nyomtatott vagy gépelt formában a következő címre:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Ügyfélszolgálati Iroda

1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.

A pályázati csomagot egy borítékban, de 8 különálló pályázati dokumentációként kérjük benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: "Katona József drámaírói alkotói támogatás pályázat".

A támogatott pályázóval a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szerződést köt.

A támogatás adó- és járulékköteles.

A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatok a bíráló szakértői bizottsághoz nem jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Nem részesülhet támogatásban az a személy, aki a korábbi év(ek)ben a NKÖM-től kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A nyertes pályázók listáját a minisztérium a Kulturális Közlönyben és a NKÖM honlapján nyilvánosságra hozza, a nyertes pályázókat írásban értesíti.

Dr. Hiller István

a nemzeti kulturális örökség minisztere

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok