2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Katona József produkciós pályázat - Pályázati felhívás

2004. szeptember 20.

Pályázati felhívás

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Édes Anyanyelvünk második pályázat keretében, a Drámaírói Kerekasztal kezdeményezésére

Katona József produkciós pályázatot

hirdet

színházak és színpadi szerzők részére.

A pályázat célja:

kortárs magyar színművek színpadra kerülésének támogatása hazai és határon túli magyar színpadokon, függetlenül attól, hogy az adott művet korábban bemutatták-e vagy sem. Pályázni csak eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. dramatizált változatával lehet. Kortárs drámának minősül minden élő szerző magyar nyelven íródott színpadi műve, beleértve a serdülő korosztályt megszólító, a korszerű ifjúsági színház elvárásainak megfelelő, maradandó értéket képviselő ifjúsági dráma is.

A pályázat előnyben részesíti azokat a színműveket, melyek a pályázó társulat színpadi interpretációjától függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek.

Pályázni jogosult minden hazai és határon túli magyar nyelven játszó - fenntartóval rendelkező, vagy fenntartóval nem rendelkező, hivatásszerűen működő - színház, illetve társulat. A pályázó színház annyi drámával pályázhat, ahány állandó játszóhelye van. A játszóhely besorolása (nagyszínpad, kamraszínpad, stúdiószínpad) nemcsak a terem nagyságától, hanem a bemutatásra kerülő dráma jellegétől is függ (szereplők, helyszínek száma, szcenikai igénye stb).

Pályázni lehet 2005. március 1. és 2005. december 31. között bemutatandó produkció tervével.

Beadási határidő: 2004. december 5. 24h

Az eredményhirdetés időpontja: 2005. január 22, a Magyar Kultúra Napja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A kitöltött, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságának 2004-re kiadott pályázati adatlapját, amely letölthető az Internet www.kultura.hu, valamint a www.nka.hu honlapjairól vagy díjtalanul beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) és az Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságán (1062 Budapest, Bajza u. 32). Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető a nyomtatvány. Az adatlapot és mellékleteit az adatlapban szereplő tájékoztató szerint kell kitölteni, csatolni.

2. A bemutatandó mű szövegkönyvét gépelt vagy nyomtatott formában.

3. A színház és a szerző közötti bemutatási szerződés hiteles másolatát.

4. A tervezett előadás főbb alkotóinak névsorát (rendező, főbb szereplők, tervezők, zeneszerző, koreográfus stb.).

5. Az állandó játszóhellyel nem rendelkező színházaknak illetve társulatoknak az előadásokat befogadó intézmény nyilatkozatát.

6. Egyéb, a pályázó által szükségesnek tartott kiegészítő mellékleteket.

Az elnyerhető támogatás:

A Katona József pályázat a nyertes pályaművek szerzői honoráriumához, illetve a tervezett produkciók költségeihez (művészek tiszteletdíja és annak járulékai, jelmezköltség, díszletköltség, kellék, szállítási díj, bérleti díj, PR költség) járul hozzá a következők szerint:

• Ősbemutató esetén a szerző - a színházzal kötött szerződéstől függetlenül - 700 ezer Ft szerzői támogatásban, a színház pedig - nagyszínpadi előadás esetén - 4 millió Ft, kamara-előadásnál 2 millió Ft, stúdió-előadásnál pedig 1 millió Ft produkciós támogatásban részesülhet.

• Új bemutató esetén a szerző - a színházzal kötött szerződéstől függetlenül - 300 ezer Ft szerzői támogatásban, a színház pedig - nagyszínpadi előadás esetén - 2 millió Ft, kamara-előadásnál 1 millió, stúdió-előadásnál pedig 500 ezer Ft produkciós támogatásban részesülhet.

A szerzői támogatásnál, személyi kifizetések esetén a kapcsolódó járulékos költségek is megpályázhatók.

A pályázat nem kívánja meghatározni az esetleges saját forrás mértékét, előnyben részesülnek azonban az önrésszel rendelkező produkciók.

E pályázat keretében legfeljebb 22 bemutató részesül támogatásban. Az ősbemutatók és új bemutatók, valamint a nagyszínpadi és kamaraszínházi produkciók arányát a kuratórium határozza meg, a beérkezett pályamunkák alapján. Amennyiben a támogatott bemutató elmarad, úgy a színház köteles visszafizetni a támogatás kamattal növelt összegét. A szerzőt - ha a bemutató elmaradása a színház hibájából történt - ez a rendelkezés nem érinti.

A pályázatokat egy példányban, kizárólag postai úton lehet benyújtani nyomtatott vagy gépelt formában a következő címre:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Ügyfélszolgálati Iroda

1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.

A borítékra kérjük ráírni: "Katona József produkciós pályázat".

A támogatott pályázóval a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága szerződést köt.

A támogatás adó- és járulékköteles.

A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatok a bíráló szakértői bizottsághoz nem jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a NKÖM-től és az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A nyertes pályázók listáját a minisztérium a Kulturális Közlönyben és a NKÖM, valamint az NKA honlapjain nyilvánosságra hozza, a nyertes pályázókat írásban értesíti.

Dr. Hiller István

a nemzeti kulturális örökség minisztere

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok