2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Nyelv és nyelvhasználat a családban - Pályázati felhívás

2004. szeptember 20.

Pályázati felhívás

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Anyanyelvápolók Szövetségével együttműködve, az Édes Anyanyelvünk második pályázat keretében meghirdeti a

Nyelv és nyelvhasználat a családban

című pályázatot.

Támogatásra 13 millió forint áll rendelkezésre.

I. díj: 3 millió forint

II. díj: 2 millió forint

III. díj: 1 millió forint

IV. díj: 14 x 500 000 forint

A pályázat célja:

A nyelvi szocializációnak, a nemzedékek közötti kommunikációnak legfontosabb helyszíne a család. A kommunikáció, ezen belül a családi nyelvhasználat folyamatos átalakulásban van. A helyes nyelvhasználat elsajátításához, a nyelvi hagyományok átadásához tudatos anyanyelvi nevelésre van szükség a családban is. A pályázat ehhez a tudatosítási folyamathoz, valamint a gyermeki nyelvi kreativitás szemléltetéséhez és ösztönzéséhez kíván hozzájárulni tudományos kutatáson alapuló, elméleti értékű pályaművek, illetve gazdag anyagot bemutató és rendszerező, elemző pályamunkák életre hívásával.

A felhívásban megfogalmazott, átfogó tárgykörben a pályázó különböző témák közül választhat.

A pályázat tárgya lehet a gyermeknyelvvel foglalkozó elméleti munka, amely a gyermeknyelv kutatásának különféle - klasszikus, behaviorista, chomskyánus, kognitiv, szociális stb. - elméletére épül, vagy új, eddig még nem ismert szempontból vizsgálja a családi nyelvet és nyelvhasználatot.

A pályázat tárgyául lehet választani azoknak a gyermekek által alkotott egyedi, tulajdonképpen szabálytalan, de többnyire szellemes nyelvhasználati formáknak a vizsgálatát is, amelyek a gyermekek kreativitását és produktivitását tükrözik. Ezek puszta bemutatása is - akár a pályázó saját családjából merített, akár széles körű, szisztematikus gyűjtésből származó adatok alapján, logikus, szemléletes elrendezésben, a (vélt, illetve kikövetkeztethető) jelentések, valamint a keletkezési körülmények ismertetésével - teljes értékű pályamunkának minősül.

A pályázat tárgya azonban nem csupán a gyermeknyelv lehet, hanem az a társadalmi nyelvváltozat is, amelyre a pályázat témamegjelölése közvetlenül utal: a családnak vagy egy bizonyos családnak (a szülők, a gyermekek és a legközelebbi hozzátartozók közösségének) a nyelve, illetőleg nyelvhasználata. Egy ilyen típusú pályázatban, gazdag példaanyag alapján elsősorban azt célszerű elemezni, hogy milyen napjaink családi kommunikációja, milyen magatartásformák, társadalmi-társalgási illemszabályok érvényesülnek benne, illetve kétnyelvűség esetén mik ennek a családon belüli kétnyelvűségnek főbb sajátosságai, változási irányai.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a gyűjtésen alapuló pályamunkákban nem szükséges az adatközlők nevét ismertetni, de közölni kell életkorukat, a családban elfoglalt helyüket és minden olyan egyéb adatot, amely a gyűjtött anyag értékelésében fontos szerepet játszik.

A pályázatra legalább 20 gépelt oldal terjedelmű - nem kézírással megírt - pályamunkát lehet benyújtani életkortól, iskolai végzettségtől és szakirányú képesítéstől függetlenül. A pályázaton eddig még nem publikált, saját (önálló) és jelentős új nyelvi anyaggal, illetőleg új ismereteket tartalmazó pályaművel lehet részt venni.

A pályamunkákat a minisztériumtól független szakmai zsűri értékeli. A pályadíjak megoszthatóak.

A pályázat beadásának határideje: 2004. december 5. 24h

Az eredményhirdetés időpontja: 2005. január 22., a Magyar Kultúra Napja.

A pályázatokat jeligésen, kizárólag postai úton lehet benyújtani, 1 nyomtatott vagy gépelt példányban a következő címre:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Ügyfélszolgálati Iroda

1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.

A pályázati anyaghoz lezárt borítékban kérjük csatolni a pályázó nevét és elérhetőségét.

A borítékra kérjük ráírni: "Nyelv és nyelvhasználat a családban" pályázat, valamint a jeligét.

A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázó az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, amelynek felhasználásáról köteles a szerződésben meghatározott határidőn belül elszámolni. A pályázati díjak adó- és járulékkötelesek.

A támogatott pályázóval a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma köt szerződést.

Budapest, 2004. szeptember 21.

Dr. Hiller István

a nemzeti kulturális örökség minisztere

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok