2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek

2008. július 18.
Az Európai Bizottság a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások tágabb körű hozzáférhetőségének javítása érdekében a vidéki területeken a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítését, a vonzó vidéki élet megteremtését fő célként tűzte ki az alapszolgáltatások kialakítása, fejlesztése által. Az FVM meghirdette az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) cím" elnyerésére kiírt pályázatot.
Mindezek alapján kiemelt kormányzati intézkedésként jelenik meg az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (továbbiakban: IKSZT) modelljének létrehozása és szolgáltatásainak kialakítása. Az egyedülálló programot a meglévő közösségi-művelődési létesítményekre alapozva, Gráf József és Hiller István miniszter megállapodásával megerősítve a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) és az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (továbbiakban: FVM VKSZI) számos tárcával szorosan együttműködve tervezte, valósítja meg.
A több mint egy éves előkészítés során a tárcák egy több lábon álló, a helyi igényeken alapuló a vidéki életminőség javítását elősegítő támogatás kidolgozására törekedtek. A vidéki közösségek erejét kiaknázva, az IKSZT a helyben elérhető sokrétű szolgáltatások létrehozására, minőségük növelésére számos lehetőséget nyújt. A fejlesztés célja egy olyan többfunkciós, közösségi, közművelődési és szolgáltató központ létrehozása, amely szélesíti a helyben elérhető alapszolgáltatások körét, célul tűzve ki az információs és kommunikációs technológiák helyi elérhetőségének javítását, beleértve a kulturális tevékenységek fejlesztését, ezzel teret adva a lakosság számára a különféle igényeknek megfelelő közösségi programoknak. Mindennek alapját a funkciójukat vesztett épületek infrastrukturális megújítása, műszaki korszerűsítése adja.

Közel 3000 vidéki település számára nyílnak meg források az IKSZT létrehozására. A pályázók számára rendelkezésre álló támogatás nem kevés, egy IKSZT kialakítására, szolgáltatásokkal való megtöltésére a további működési költséggel együtt 200 000 eurót, mintegy 50 millió forintot hívhatnak le a pályázók. Az IKSZT keretében elérhető szolgáltatások működtetése alapvetően az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyéből, valamint a tárcák által az egyes funkciókhoz kötődő Új Magyarország Fejlesztési Terv intézkedéseiből, valamint hazai források bevonásával valósíthatóak meg, a helyi szükségletekre, helyi szereplőkre építve. Az infrastrukturális fejlesztéssel az FVM a kapcsolódó betelepülő szolgáltatások, programok gerincét teremti meg, illetve az első három évben nyújtott kapcsolódó működtetési támogatással a program fenntarthatóságát segíti. A komplex fejlesztés lehetővé teszi a kistelepülések számára a közösségi tér megerősödését, funkciókkal való ellátását és a minőségi szolgáltatások működtetését, finanszírozását. Az IKSZT azonban nemcsak egy intézmény, hanem egy partnerségi alapokon nyugvó közös együttműködés. A vidéki lakosság közös ügye, hiszen a projekt minőségét elsősorban a helyi szereplők együttes gondolkodása teremtheti meg. Éppen ezért előnyt élveznek azok, akik a pályázatot széles együttműködést létrehozva készítik el, és hajtják végre. Pályázatot nyújthatnak be az 5000 fő alatti községeken működő települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a kisebbségi önkormányzatok, a non-profit szervezetek és az egyházak. A támogatás keretében kötelező és opcionális szolgáltatások kialakítására van lehetőség. A kötelező szolgáltatások közé tartozik például az ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése; közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban működő e-Magyarország ponton; könyvtári és információs szolgáltatások; közművelődési programok szervezése. A választható szolgáltatások kialakítása során az IKSZT épületében többek között helyet kaphat a tanoda, a kisgyermekek foglalkoztatását elősegítő biztos kezdet programhoz kapcsolódó szolgáltató tér, üzlethelyiség, postai szolgáltatás, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat pont, a közösségfejlesztési programok generálása, amelyek esetében a tárcák pályázati intézkedései biztosítják a forrásokat. A program támogatja a többfunkciós helyiségek kialakítását, a színes és sokrétű szolgáltatási paletta létrehozását. Mindezt a helyi közösségért dolgozó szakemberek, önkéntesek segítségével együtt lehet működtetni, mivel a program során egy fő, helyben lakó munkatársat is alkalmazni (esetenként ezzel munkahelyét megtartani) kell, akinek szakmai ismereteit a projekt során képzéssel fejlesztjük tovább. A forrást többlépcsős folyamat során lehet lehívni. Első körben a megjelenést követően 2008. augusztus 31-ig van lehetőség a működtetési elképzeléseket bemutató pályázatok benyújtására az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet címére. Ezt követően a pályázat pozitív elbírálása esetén az FVM Irányító Hatósága megállapodást köt a pályázóval, valamint egy, az "IKSZT címet" igazoló oklevél kerül kiadásra, amellyel a pályázó jogosultságot nyer az FVM által meghirdetésre kerülő beruházási rendelet keretében kérelem benyújtására, ennek elnyerése esetén pedig a működtetésre is. Intézkedésünk az egyik legösszetettebb, szinte minden vidéki szereplőt, közösséget, szolgáltatót és számos területet érintő fejlesztés. A felelősség közös, hiszen a helyi szakemberek, partnerek tudása és munkája elengedhetetlen a közösségi tér kialakításához, fejlesztéséhez, a közösség aktivizálásához. Már a társadalmi vita során érezhető volt a fejlesztés jelentősége. Több mint 30 szakmai partner véleményezte a pályázat tervezetét, és körülbelül 150 észrevétel érkezett. Mindezt szintén alátámasztotta a Helyi Vidékfejlesztési Irodák segítségével készített előzetes felmérés, mely szerint a jogosult települések háromnegyede szeretné létrehozni, megújítani közösségi és szolgáltató tereit. Reméljük minél több település él a lehetőséggel, és számos, minőségi szolgáltatás jön létre, amely a helyi lakosok számára elérhetővé válik. Innentől kezdve a megvalósítókon és a szakembereken a sor. Eredményes fejlesztést és sikeres együttműködést kívánunk!

A pályázati felhívás elérhető itt.
Bővebb információ: ikszt@vkszi.hu

Gráf József
Dr. Hiller István
Halmai Gáborné
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
oktatási és kulturális miniszter
miniszterelnöki megbízott


(Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának közleménye az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek" kialakításának koncepciójáról)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok