2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

欢迎致辞

2007. február 14.
欢迎词
 
匈牙利的教育可以追溯到多个世纪。它从中世纪初期产生,吸收了欧洲文化的养分发展壮大,并为大学教育和学术研究增光添彩。二十世纪匈牙利教育为人类做出了杰出贡献,如诺贝尔奖金获得者、发现了维他命C的圣久尔吉·阿尔伯特,又如现代计算机和计算机技术之父--牛曼·亚诺什。
十年的联盟会员国身份之后,2004年匈牙利共和国成为了欧盟的正式成员。入盟过程中匈牙利的教育也直接加入到欧洲统一教育区的建设进程中,后者旨在帮助欧洲各国人民共同实现民主的理念并举办活动。匈牙利是重新启动的里斯本战略中代表共同欧洲教育政策的积极策划者和成员。这个政策的目标和手段体系中不可分割的部分就是与移民学生有关的教育培训任务。
 
过去10年里匈牙利的教育管理与欧盟的理念和法律相协调,出台了一系列措施,目的是为了保证给所有的年幼外国学生在获得教育上提供和匈牙利学生完全一样的条件。在保证基本的平等权之外2004/05学年里为了帮助约2万外籍学生融入社会和文化,教育部长宣布了建立留学生不同文化教育的教学计划,在第一国家发展计划框架中支持匈牙利语作为外语教育所必须的教学及教具的开发。在教育计划基础上那些组织非匈牙利籍学生教育培训的学校可以获得更多的资助。
 
自2003年,在教育部网站上可以找到向外籍学生和家长进行介绍的多种语言的网页。该网页给感兴趣的人提供很多有用的资料和信息,包括匈牙利教育体系,有关录取义务教育年龄的年幼学生以及其学习的法规,并且主要向难民,其中包括向青少年难民提供专业化的适应和学习帮助的民间组织的联系方式。
 
衷心祝愿所有想进入匈牙利学校学习的外籍学生在匈牙利逗留愉快,取得好成绩,为此教育和文化部网页上的信息能够提供实用的帮助指南。
 
2006年12月于布达佩斯
 
苏蒂·亚诺什博士
基础教育专项国务秘书
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok