2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határozat a 2010. május 17-i középszintű informatika gyakorlati érettségi vizsga rendkívüli pótlási lehetőségéről

2010. május 18.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (7)-(8) bekezdése alapján a 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák megszervezésével kapcsolatban a következők szerint rendelkezem:
  1. 2010. május 31. hétfőt kijelölöm az informatika vizsgatárgy középszintű gyakorlati pótló vizsga megszervezésére. A vizsga kezdő időpontja reggel nyolc óra.
  2. Az 1. pont szerinti vizsgán részt vehetnek azok a vizsgázók, akik a 2010. május 17-i vizsgán nekik fel nem róható okból nem tudtak részt venni, vagy a vizsgát nekik fel nem róható okból nem tudták megkezdeni illetve befejezni, feltéve, hogy az igazgató engedélyezte a pótló vizsga letételét.
  3. A vizsgát szervező közoktatási intézményeknek az Oktatási Hivatal által az Adafor programban kiküldött kérdőívben, 2010. május 20-ig kell jelezniük az érintett vizsgázók számát. A vizsga lebonyolítására egyebekben az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
  4. Jelen határozatom a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (8) bekezdése alapján azonnal végrehajtható.
  5. Elrendelem e határozatom távközlési eszközökön való közzétételét, valamint az érintett közoktatás intézményeknek történő elektronikus továbbítását.
  6. Felkérem a vizsgaszervező intézmények vezetőit, hogy jelen határozatomat az érintettek számára haladéktalanul tegyék közzé.
Indokolás
 
A Magyar Köztársaság több pontján 2010. május 17-ére kialakult közlekedési, áramellátási nehézségek több településen akadályozták a középszintű informatikai gyakorlati vizsga megfelelő lebonyolítását, valamint egyes esetekben megakadályozták a vizsgák helyszínének időben történő elérését.
 
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján az informatika vizsgatárgy esetében a gyakorlati vizsga szóbeli vizsgával történő kiváltása alapján megállapított eredményből felvételi pontszám nem számítható.
 
Ennek alapján veszélybe került az érettségi vizsgák esélyegyenlőséget biztosító lebonyolítása, amely esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (7) és (8) bekezdése lehetőséget ad az oktatásért felelős miniszternek a vizsgaszabályzattól vagy a tanév rendjétől eltérő rendelkezések meghozatalára.
 
Budapest, 2010. május 17.
 
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok