2023. december 8.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatok rövid összefoglalója

2010. május 3.
A középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi első része, a 40 pontos, 60 perces szövegértési feladatsor egy frissen felfedezett Janus Pannonius-vers kutatójával készült interjúról tett föl kérdéseket. Az alig kétoldalnyi szöveghez 10 feladat tartozik; ezek a szöveg - háttérismeret nélküli - megértésére vonatkoznak: többek között a szövegben található adatok megértéséről. A szöveg globális felfogását méri például tények és feltételezések elkülönítésére vonatkozó kérdésekkel.
 
A második részben, 60 pontért (20 a tartalom, 20 a szerkesztés, 20 a nyelvi megformálás) három feladat közül egyet kell megoldaniuk a vizsgázóknak 3 órában. Az Érvelési feladatban idén (Szabó Magda egy beszélgetés-részlete mentén) arról lehet érvelni, hogy a tér, a tárgyi környezet a műalkotásokban és a hétköznapi életben milyen jelentőséggel bír. Az Egy mű értelmezése Gelléri Andor Endre Pármai likőr című rövid novellájáról szól. A feladat a novellára vonatkozó kérdésekkel segíti, irányítja a vizsgázókat. Az Összehasonlító elemzés Kosztolányi Dezső A kis mécs és Karinthy Frigyes Kosztolányi-paródiája (A kis edény) összevetését várja adott szempontok segítségével.
 
Az emelt szintű írásbeli érettségi 4 órában négyféle feladatot tűz ki a vizsgaleírásnak megfelelően. A Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor (11 feladat, 40 pont) egy Babits-vers (Mint különös hírmondó...) megértését kívánja, illetve egyes részleteivel kapcsolatos nyelvtani (mondatelemzési, stilisztikai) és irodalmi (pl. szerzők, művek, toposzok, ritmusok) ismereteket vár el. Az Egy mű értelmezése feladatban (25 pont) József Attila Holt vidék című verse szerepel. Itt is konkrét kérdések irányítják a vizsgázókat. A Reflektálás egy jelenségre nevű feladat (20 pont) kiinduló szövege az átaludt időről szól; kiindulópontja egy rövid publicisztikai írás. Ennek mentén kell elgondolkodni arról, hogy miért kedvelt témája műalkotásoknak a hős térben és/vagy időben való átléptetése. A Gyakorlati írásbeliség feladat (15 pont) témája egy felszólalás egy fiktív találkozón arról, hogy mozi vagy kávézó működjék egy bezárásra ítélt moziban. (A teljesítmény értékelése független a vizsgázó választásától.)
 
Mindkét szinten összesen maximum 100 pontot lehet elérni. Ebből legföljebb 15 pont veszíthető helyesírási hibákért. Helyesírási szótár használata továbbra is engedélyezett.
Az elemzésre szánt szövegeket mindkét szinten tartalmazzák a feladatlapok.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok