2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kulturális statisztikai tájékoztató 2009

2010. november 3.
Tartalomjegyzék – Table of contents
 
Bevezető – Introduction
 
I. Összefoglaló adatok – Summary Data
 
1. Főbb kulturális adatok – Data of cultural institutes
 
1.1. Kulturális intézmények száma – Number of cultural institutes
1.2. Kulturális intézményekben a főfoglalkozású alkalmazottak száma – Number of employees in the cultural institutes
1.3. A költségvetés kulturális kiadásai 1980-2009 – Budgetary expenditure on culture, 1980-2009
1.4. A költségvetés kulturális kiadásai forrás szerint 2001-2009 – Budgetary expenditure on culture by sources, 2001-2009
1.5. A költségvetés kulturális kiadásai tevékenységenként 2009 – Budgetary expenditure on culture by categories, 2009
 
2. Közgyűjtemények – Public collections
 
2.1. Könyvtárak – Libraries
2.1.1. Könyvtárak száma, könyvtári állomány – Number of libraries, total stock of library units
2.1.2. Kölcsönzött dokumentumok száma, könyvtári beiratkozott olvasók – Library units lent, registered users
2.1.3. Könyvtári látogatások, költségvetési kiadások folyó áron – Number of visits, budgetary expenditure on current prices
2.1.4. Főfoglalkozású könyvtárosok száma – Number of library staff
2.1.5. Könyvtári ellátottsági mutatók – Indices of library supply
2.1.6. Könyvtári ellátottsági mutatók – Indices of library supply
 
2.2. Levéltárak – Archives
2.2.1. Levéltárak száma, fondok és gyűjtemények száma és terjedelme, kutatók száma, kutatóknak kiadott másolatok – Number of archives, number and size of records and collections, number of researchers, number of copies provided to researchers
2.2.2. Ügyfelek száma, ügyfeleknek kiadott másolatok száma, alkalmazottak, költségvetési kiadások folyó áron – Number of customers, number of copies provided to customers, employees, budgetary expenditure on current prices
 
2.3. Múzeumok – Museums
2.3.1. Múzeumok száma, megjelent kiadványok, múzeumi kiállítások, tárlatvezetések, rendezvények – Number of museums, number of publications, exhibitions, presentations, programmes
2.3.2. Múzeumi látogatók, jegybevétel, alkalmazottak, költségvetési kiadások folyó áron – Attendances, tickets, employees, budgetary expenditure on current prices
2.3.3. Múzeumi ellátottsági mutatók – Indices of museum supply
 
3. Művészeti intézmények – Arts institutes
 
3.1. Színházak– Theatres
3.1.1. Színházak száma, férőhelyek, előadások, nézők, főfoglalkozású dolgozók, jegybevétel, költségvetési kiadások – Number of theatres, seating capacity, performances, attendances, employees, receipts from tickets, budgetary expenditure
3.1.2. Színházi ellátottsági mutatók – Indices of theatre supply
3.2. Szabadtéri játékok – Outdoor performances
3.2.1. Játszóhelyek száma, férőhelyek, előadások, nézők száma, jegybevétel, kiadások folyó áron – Places, seating capacity, performances, attendances, receipts from tickets, expenditure on current prices
3.2.2. Szabadtéri színházak látogatottsági mutatói – Indices of outdoor performances
3.3. Mozik – Cinemas
3.3.1. Mozik száma, befogadó képesség, előadások, bemutatott új filmek – Number of cinemas, seating capacity, performances, number of new films
3.3.2. Látogatók száma, jegybevétel – Attendances, receipts from tickets
3.3.3. Mozi ellátottsági mutatók – Indices of cinema supply
3.4. Hangversenyek – Concerts (Nemzeti Filharmónia)
3.5. Hivatásos táncegyüttesek – Dance ensembles
3.6. Kortársművészeti kiállítások – Contemporary art exhibitions
 
4. Közművelődési intézmények – Public cultural institutes
4.1. Közművelődési intézmények száma, alkotó művelődési közösségek, klubok, körök, szakkörök, szórakoztató rendezvények, művészeti események, népművészeti rendezvények, közösségi rendezvények – Number of public cultural institutes, creative cultural communities, clubs, circles, study circles, entertainment programmes, artistic programmes, popular arts programmes, communal programmes
4.2. Alkotó művelődési közösségi tagok, klubok, körök, szakkörök tagjai, szórakoztató rendezvények, művészeti események, népművészeti rendezvények, közösségi rendezvények résztvevői – Members of creative cultural communities, members of clubs, circles, study circles, participants of entertainment programmes, artistic programmes, popular arts programmes, communal programmes
4.3. A tagok, résztvevők átlagos száma – Average number of members/visitors
4.4. 10 000 lakosra jutó közművelődési intézmények, alkotó művelődési közösségek, klubok, körök, szakkörök, szórakoztató rendezvények, művészeti események, népművészeti, közösségi rendezvények száma – Number of public cultural institutes, creative cultural communities, clubs, circles, study circles, entertainment, artistic, popular arts, communal programmes per 10 000 inhabitants
4.5. 10 000 lakosra jutó alkotó művelődési közösségi tagok, klubok, körök, szakkörök tagjai, szórakoztató rendezvények, művészeti események, népművészeti rendezvények, közösségi rendezvények résztvevőinek száma – Members of creative cultural communities, members of clubs, circles, study circles, participants of entertainment programmes, artistic programmes, popular arts programmes, communal programmes per 10 000 inhabitants
4.6. Kiállítások, ismeretterjesztő előadások, egyéb ismeretterjesztő rendezvények, tanfolyamok, képzések száma – Number of exhibitions, educational lectures, other educational programmes, courses, training
4.7. Kiállítások látogatóinak száma, ismeretterjesztő előadások, egyéb ismeretterjesztő rendezvények, tanfolyamok, képzések résztvevői – Visitors of exhibitions, participants of educational lectures, other educational programmes, courses, training
4.8. A látogatók, résztvevők átlagos száma a kiállításokon, ismeretterjesztő előadásokon, egyéb ismeretterjesztő rendezvényeken, tanfolyamokon, képzéseken – Average number of visitors/participants in exhibitions, educational lectures, other educational programmes, courses, training
4.9. 10 000 lakosra jutó kiállítások látogatóinak száma, ismeretterjesztő előadások, egyéb ismeretterjesztő rendezvények, tanfolyamok, képzések résztvevői – Visitors of exhibitions, participants of educational lectures, other educational programmes, courses, training per 10 000 inhabitants
4.10 Alkalmazottak, vállalkozók, önkéntes segítők száma a közművelődésben – Number of employees, sole proprietors, volunteers in cultural activities
 
II. Területi adatok – Regional Data
 
1. Közgyűjtemények területi adatai – Regional data of public collections
1.1. Könyvtárak – Libraries
1.1.1. a) Könyvtárak száma – Number of libraries
1.1.1. b) Könyvtárak száma – Number of libraries 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
1.1.2. a) Könyvtári állomány, ezer – Total stock of library units, thousands
1.1.2. b) Könyvtári állomány, ezer – Total stock of library units, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
1.1.3. a) Kölcsönzött könyvtári dokumentumok, ezer – Library units lent, thousands
1.1.3. b) Kölcsönzött könyvtári dokumentumok, ezer – Library units lent, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
1.1.4. a) Könyvtári beiratkozott olvasók, ezer – Number of registered users, thousands
1.1.4. b) Könyvtári beiratkozott olvasók, ezer – Number of registered users, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
1.1.5. a) Könyvtári látogatók, ezer – Number of visitors, thousands
1.1.5. b) Könyvtári látogatók, ezer – Number of visitors, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
1.2. Múzeumok – Museums
1.2.1. a) Múzeumok száma – Number of museums
1.2.1. b) Múzeumok száma – Number of museums 100 000 lakosra jutó – Per 100 000 inhabitants
1.2.2. a) Múzeumi kiállítások – Exhibitions
1.2.2. b) Múzeumi kiállítások – Exhibitions 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
1.2.3. a) Múzeumi látogatók, ezer – Number of attendance, thousands
1.2.3. b) Múzeumi látogatók, ezer – Number of attendance, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
 
2. Művészeti intézmények területi adatai – Regional data of arts institutes
2.1. Színházak – Theatres
2.1.1. a) Színházak száma – Number of theatres
2.1.1. b) Színházak száma – Number of theatres 1. millió lakosra jutó – Per 1. million inhabitants
2.1.2. a) Színházi előadások száma – Number of performances
2.1.2. b) Színházi előadások száma – Number of performances 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
2.1.3. a) Színházi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands
2.1.3. b) Színházi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands 1. lakosra jutó – Per inhabitants
2.2.1. a) Mozitermek száma – Number of cinemas
2.2.1. b) Mozitermek száma – Number of cinemas 100 000 lakosra jutó – Per 100 000 inhabitants
2.2.2. a) Mozi előadások száma – Number of performances
2.2.2. b) Mozi előadások száma – Number of performances 1. 000 lakosra jutó – Per 1. 000 inhabitants
2.2.3. a) Mozi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands
2.2.3. b) Mozi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands 1. lakosra jutó – Per inhabitants
2.2.3. c) Mozi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands Átlaglétszám – Average number
 
3. Közművelődési intézmények területi adatai – Regional data of public cultural institutes
3.1. a) Közművelődési intézmények száma – Number of public cultural institutes
3.1. b) Közművelődési intézmények száma – Number of public cultural institutes 100 000 lakosra jutó – Per 100 000 inhabitants
3.2. a) Alkotó művelődési közösségek száma – Number of creative cultural communities
3.2. b) Alkotó művelődési közösségek száma – Number of creative cultural communities 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
3.3. a) Klubok, körök, szakkörök száma – Number of clubs, circles, study circles
3.3. b) Klubok, körök, szakkörök száma – Number of clubs, circles, study circles 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
3.4. a) Rendezvények száma – Number of programmes
3.4. b) Rendezvények száma – Number of programmes 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
3.5. a) Kiállítások száma – Number of exhibitions
3.5. b) Kiállítások száma – Number of exhibitions 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
3.6. a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények száma – Number of educational lectures and other educational programmes
3.6. b) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények száma – Number of educational lectures and other educational programmes 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
3.7. a) Tanfolyamok száma – Number of courses
3.7. b) Tanfolyamok száma – Number of courses 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
3.8. a) Képzések száma – Number of training
3.8. b) Képzések száma – Number of training 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants
3.9. a) Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma, ezer – Members of creative cultural communities, thousands
3.9. b) Alkotó művelődési közösségek átlagos taglétszáma, ezer – Average number of members of creative cultural communities, thousands
3.10 a) Klubok, körök, szakkörök tagjainak száma, ezer – Members of clubs, circles, study circles, thousands
3.10 b) Klubok, körök, szakkörök átlagos taglétszáma, ezer – Average number of members of clubs, circles, study circles, thousands
3.11. a) Rendezvények résztvevőinek száma, ezer – Number of programme participants, thousands
3.11. b) Rendezvények résztvevőinek átlaglétszáma, ezer – Average number of programme participants, thousands
3.12. a) Kiállítások látogatóinak száma, ezer – Number of exhibition visitors, thousands
3.12. b) Kiállítások látogatóinak átlaglétszáma, ezer – Average number of exhibition visitors, thousands
3.13. a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények résztvevőinek száma, ezer – Number of participants of educational lectures and other educational programmes, thousands
3.13. b) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények résztvevőinek átlaglétszáma, ezer – Average number of participants of educational lectures and other educational programmes, thousands
3.14. a) Tanfolyamok résztvevőinek száma – Number of participants of courses
3.14. b) Tanfolyamok résztvevőinek átlaglétszáma – Average number of participants of courses
3.15. a) Képzések résztvevőinek száma – Number of participants of training
3.15. b) Képzések résztvevőinek átlaglétszáma – Average number of participants of training
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok