2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási és kulturális miniszter 7/2006. (IX.5.) OKM rendelete a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 13/2006. (III. 31.) OM rendelet módosításáról

2006. szeptember 8.

 

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
 
1. §
 
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 13/2006. (III. 31.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/A. §-sal és azt megelőző címmel egészül ki:
 
"A nemzetiségi tankönyvtámogatások pótlólagos igénylése és folyósítása
 
5/A. §
 
(1) A (2)-(9) bekezdés szerinti eljárási rend alapján pótlólagosan jogosultak igényelni a kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítésére biztosított 2. § szerinti támogatást azok a fenntartók, amelyek a tankönyvrendelésüket 2006. március 20-ig a kiadókhoz eljuttatták, de elmulasztották igényelni a rendeléshez kapcsolódóan az 5. §-ban meghatározott eljárásban a 2. § szerinti támogatást.
 
(2) A támogatás igénylését az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján az Igazgatósághoz, a nem állami intézmények fenntartói az OM Alapkezelőhöz nyújthatják be két példányban.
 
(3) A támogatási igények benyújtásának határideje: 2006. szeptember 15. A határidő elmulasztása esetén a mulasztástól számított öt napon belül igazolási kérelem benyújtásának van helye.
 
(4) A támogatás a rendelet 2/A. számú mellékletének kitöltésével igényelhető, a kitöltött adatlaphoz csatolni kell az érintett iskola anyanyelv és irodalom, népismeret és kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát.
 
(5) Az Igazgatóság a támogatási igényeket 2006. október 10-éig megküldi az OM Alapkezelőnek.
 
 
(6) A támogatásról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Pénzügyminisztérium szakértőiből álló 5 tagú bírálóbizottság 2006. október 24-éig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek. A bírálóbizottságba két tagot az OKM, egy-egy tagot a többi minisztérium jelöl ki.
 
(7) Az oktatási és kulturális miniszter 2006. október 31-éig dönt a támogatásról. A döntés eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kellés a döntést az OKM honlapján közzé kell tenni.
 
(8) A támogatásra jogosult önkormányzati fenntartók köréről és a támogatás összegéről az OKM 2006. november 2-áig értesíti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, amely a november havi nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstáron keresztül - a költségvetési törvény 5. számú melléklete 7. pontja szerinti forrás terhére - 2006. november 15-ig intézkedik a támogatás egy összegben történő kifizetéséről.
 
(9) A támogatás folyósítása a nem állami intézmények fenntartói esetén az OKM fejezeti kerete terhére, a Magyar Államkincstáron keresztül történik. Az OKM 2006. november 15-ig intézkedik a támogatás egy összegben történő kifizetéséről."
 
2. §
 
Az R. e rendelet melléklete szerinti 2/A. számú melléklettel egészül ki.  
 
3. §
 
E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

 

 
Budapest, 2006. augusztus
 
 
 
       Dr. Hiller István s.k.,
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok