2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az egyházi ingatlanrendezés aktuális helyzetéről

2010. február 8.
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését a többször módosított 1991. évi XXXII. törvény (Etv.) szabályozza. Ennek megfelelően az 1948. január 1. után kártalanítás nélkül államosított, beépített ingatlanokat igényelhették az egyházak, amelyek az államosítást megelőzően hitéleti, vagy közösségi (oktatás-nevelés, egészségügyi, szociális, kulturális) célokra használtak, és az átvételt követően is hasonló célokra kívánnak használni. Az egyházak összesen több mint nyolcezer igényt terjesztettek elő, amelynek túlnyomó része valamilyen formában már rendezést nyert (lásd a mellékelt táblázatot). Az egyházi ingatlanrendezés szempontjából a legjelentősebb változásokat az 1997-es vatikáni megállapodás és az azt követő törvénymódosítások jelentették. Ezek ugyanis az ingatlanrendezés befejezésének eredeti 2001-es határidejét 2011-re módosították, másrészt pedig bevezették az ingatlanjáradék jogintézményét. Ennek értelmében az Etv. hatálya alá tartozó és az egyház által nem természetben kért, számára át nem adott vagy pénzbeli kártalanítással, illetőleg csereingatlannal nem rendezett ingatlanokra vonatkozó igények járadék forrásává alakíthatók. Az évente rendszeresen folyósított járadékot az egyházak szabadon használhatják fel hitéleti és közcélokra. A járadék mértéke az ingatlanok évente valorizált értékének az 5%-a. A továbbra is az Etv. alapján rendezendő ingatlanok végleges jegyzékét 1999-ben kellett a kormány elé terjeszteni. Ezt követően a végleges jegyzéken szereplő ingatlanokat az egyházi javaslatoknak megfelelően 2011-ig éves jegyzékek elfogadásával kell a kormánynak rendeznie.
 
A kormány 2005 szeptemberében határozatot hozott az egyházi ingatlanrendezés felgyorsításáról. Ez azt tartalmazta, hogy valamennyi 2011-ig rendezésre váró ingatlanügyet meg kell tárgyalni, az ingatlanokat jegyzékbe kell foglalni, a jegyzéket 2006. március 31-éig a kormány elé kell terjeszteni, a kártalanítási összegeket 2007-2011 közötti időtartamra - valorizáltan - be kell ütemezni. A gyorsításhoz csatlakozott az egyházak közül a Magyar Katolikus Egyház, a MAZSIHISZ, és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye. Nem csatlakozott a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház.
 
A három csatlakozó egyház ingatlanügyeit az egyeztető bizottság megtárgyalta, a zsidó és szerb jegyzéket 2006 januárjában (öt ingatlan), a katolikust áprilisban (430 ingatlan) a kormány elfogadta.
 
A gyorsításhoz nem csatlakozó két protestáns egyház kérte az eddigi mechanizmus szerinti éves ingatlanrendezési tárgyalások lefolytatását, amelyek folyamatosan történtek. Legutóbb 2009 decemberében döntött a kormány egy református és evangélikus ingatlanrendezési jegyzék elfogadásáról (18 db. ingatlan, 400 millió Ft értékben), valamint a pécsi Leőwey Gimnázium épületének a Ciszterci Rend Zirci Tartománya részérő történt tulajdonba adásáról és ennek feltételeiről.
 
2011-ig bezárólag még 68 ingatlan ügye vár rendezésre, 1999-es áron mintegy 1,4 mrd. Ft értékben. (Az 1999-ben megállapított összegek az egyházi ingatlanrendezési egyeztető bizottsági üléseken aktualizálásra kerülnek.) A 2010-es ingatlanrendezési tárgyalások előkészítése az érintett egyházakkal egyeztetés alatt áll.
 
Összesítő táblázat 1992-2010. január
 
Egyházak
Rendezett ingatlanok
Rendezésre váró ingatlanok
Kormánydöntéssel rendezett
Járadék
Közvetlen megáll.
Tv. hatálya alá nem tartozott (elutasított, visszavont stb.)
darabszám
millió forint
darabszám
millió forint
darabszám
millió forint
Magyar Katolikus Egyház
1227
73705,737
1154
42022,752
571
1192
3
426,5
Magyarországi Református Egyház
1038
18174,817
343
6633,4
389
1210
 
500,8
26
Magyarországi Evangélikus Egyház
268
8168,998
76
4270,2
99
90
39
453,9
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
33
4574,152
154
13511
4
140
0
0
Budai Görögkeleti Szerb Egyház
22
1096,95
2
848
5
13
 
0
0
Magyarországi Román Ortodox Egyház
9
77,835
     
9
0
0
Magyar Ortodox Egyház
2
28
     
3
0
0
Magyarországi Metodista Egyház
2
200
       
0
0
Hetednapi Adventista Egyház
2
169
     
6
0
0
Magyarországi Unitárius Egyház
1
50,43
     
1
0
0
Üdvhadsereg Szabadegyház
1
0
   
1
 
0
0
Magyarországi Jehova Tanúi
         
1
0
0
Magyarországi Baptista Egyház
3
192,5
2
121
2
5
0
0
Bubor
 
3127,345
           
Összesen:
2608
109565,764
1731
67406,352
1071
2670
68
1381,2

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok