2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a kerettantervek kiadásáról

2001. március 27.
Közlemény a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet alapján induló kötelező kerettantervi modulok oktatásának képesítési feltételéről.

Közlemény

a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

28/2000. (IX. 21.) OM rendelet alapján induló kötelező kerettantervi modulok oktatásának képesítési feltételéről

 

A közoktatásról szóló ? többször módosított ? 1993. évi LXIXX. törvény értelmében 2001. szeptember 1-jétől az 1. az 5., és a 9. évfolyamokon a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendeletnek megfelelően indul az oktatás. A tananyag az iskolafokozatnak és iskolatípusnak megfelelően tantárgyakból és tantervi modulokból épül fel. A korszerű ismeretkörnek a nevelés-oktatásba történő bevezetését, a készség- és képesség fejlesztését szolgáló kötelező tantervi modulok:

 • a tánc- és dráma,
 • a hon- és népismeret,
 • az egészségtan,
 • a mozgókép és médiaismeret,
 • az ember- és társadalomismeret, etika, valamint
 • a társadalomismeret.

Az egyes modulok oktatása 2001 és 2004 között fokozatosan indul az alapfokú és középfokú oktatásban.

A közoktatási intézményekben a nevelés-oktatás feladatait ellátó pedagógusok képesítési előírásait a közoktatási törvény határozza meg. Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az iskolafokozatnak és iskolatípusnak megfelelő, a közoktatási törvényben meghatározott egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel és a szakterületnek megfelelő szakképzettséggel rendelkezik.

Ebből következően a kötelező tantervi modulok oktatását ? akár önálló tárgyként, akár másik tantárggyal integrálva valósul meg -, az adott modul tartalmának megfelelő, első vagy második, illetve további alapképzésben egyetemi vagy főiskolai szintű oklevelet szerzett tanár, illetve tanári szakképzettségre épülő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett pedagógus láthatja el.

Az egyes tantervi modulok oktatásáról ? a modulok sajátos, összetett tartalmát figyelembe véve ? a szakirányú szakképzettségként több alapképzési, illetve szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség is figyelembe vehető az alábbiak szerint. Az ember- és társadalomismeret, etika tantervi modulokra vonatkozókat kell alkalmazni a gimnáziumi emberismeret és etika, illetve a szakközépiskolai társadalomismeret és etika tantárgyra is. Amennyiben akkreditálásra kerülnek újabb olyan alapszakok és szakirányú továbbképzési szakok, amelyek megfelelnek valamelyik kerettantervi modul tartalmának, a tantervi modulok oktatását lehetővé tevő képesítések listája kiegészül. A változásokról negyedévenként az Oktatási Közlöny ad tájékoztatást. Az egyes tantervi modulokhoz ajánlott akkreditált továbbképzésekről az Oktatási Minisztérium honlapjáról (www.om.hu) lehet további információkat szerezni.

 

 

ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

(ÁLTALÁNOS ISKOLA)

 

TÁNC ÉS DRÁMA

A szak képzettségi szintje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 17.§ -ának előírásai szerint értelmezendő.

 

 1. Alapképzésben szerzett szakképzettség

B) Szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

 

 

 

A)

 • Táncpedagógus

B)*

 • drámapedagógus
 • tánc- és drámapedagógus
 • játék és szabadidő pedagógus
 • gyermektánc-oktató

 

Elfogadott

 

 

 

 

 

A)

 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • esztétika szakos bölcsész
 • művészettudomány szakos tanár
 • testnevelőtanár
 • ének-zenetanár
 • ének-zenetanár, karvezető
 • ének-zene, népzenetanár
 • ének-zene, egyházzenész

 

Elfogadott

A modulhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott

A)

- egyéb tanári szak,

figyelembe véve a szakirányú továbbképzési szakra való jelentkezés feltételeit

A modulhoz kapcsolódó (fent *-gal meghatározott) szakirányú továbbképzési szak elvégzése szükséges

 

HON ÉS NÉPISMERET

 1. Alapképzésben szerzett szakképzettség

B) Szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

 

A)

 • néprajz szakos bölcsész
 • néprajz szakos tanár

B)*

 • múzeum-pedagógus

 

 

Elfogadott

 

 

 

 

 

A)

 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • történelem szakos tanár
 • földrajz szakos tanár

 

 

 

Elfogadott

A modulhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott

 

A)

- egyéb tanári szak,

figyelembe véve a szakirányú továbbképzési szakra való jelentkezés feltételeit

 

A modulhoz kapcsolódó (fent *-gal meghatározott) szakirányú továbbképzési szak elvégzése szükséges

 

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

 

 1. Alapképzésben szerzett szakképzettség

B) Szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

A)

 • filozófia szakos tanár

 • filozófia szakos bölcsész

 • szociológia szakos tanár

 • kulturális antropológia szakos tanár

 • kulturális antropológia szakos bölcsész

 • politológia szakos tanár

 • politológia szakos bölcsész
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • történelem szakos tanár
 • hittantanár abban az esetben, ha olyan hittudományi felsőoktatási intézményben szerezte szakképzettségét, ahol a Magyar Akkreditációs Bizottság a 111/1997. (VI.27.) Korm. rendelet alapján akkreditálta a hittanár szakot.

________________________

B)*

 • ember-erkölcs-és vallásismeret szakirányú szakos pedagógus
 • család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú szakos pedagógus
 • társadalom-és állampolgári ismeret szakirányú szakos tanár

 

Elfogadott

A modulhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)

- egyéb tanári szak,

figyelembe véve a szakirányú továbbképzési szakra való jelentkezés feltételeit

 

A modulhoz kapcsolódó (fent *-gal meghatározott) szakirányú továbbképzési szak elvégzése szükséges

 

MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET

 

 1. Alapképzésben szerzett szakképzettség

B) Szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

A)

 • filmelmélet és filmtörténet szakos tanár
 • filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész

B)*

 • mozgókép- és médiakultúra pedagógus

Elfogadott

 

 

 

 

 

A)

 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • kommunikációs szakember
 • rajztanár
 • vizuális és környezetkultúra-tanár

Elfogadott

A modulhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott

 

A)

- egyéb tanári szak,

figyelembe véve a szakirányú továbbképzési szakra való jelentkezés feltételeit

 

A modulhoz kapcsolódó (fent *-gal meghatározott) szakirányú továbbképzési szak elvégzése szükséges

 

EGÉSZSÉGTAN

 

 1. Alapképzésben szerzett szakképzettség

B) Szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

 

A)

 • egészségtan tanár

B)*

 • egészségfejlesztési mentálhigiénikus

 

Elfogadott

 

 

 

 

A)

 • biológia szakos tanár

 • testnevelő szakos tanár

 • gyógytestnevelő szakos tanár
 • háztartásökonómia, életvitel szakos tanár

 

 

 

Elfogadott

A modulhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott

 

A)

- egyéb tanári szak,

figyelembe véve a szakirányú továbbképzési szakra való jelentkezés feltételeit

 

 

A modulhoz kapcsolódó (fent *-gal meghatározott) szakirányú továbbképzési szak elvégzése szükséges

 

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

TÁRSADALOMISMERET

 

 1. Alapképzésben szerzett szakképzettség

B) Szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

A)

 • szociológia szakos tanár
 • szociológia szakos bölcsész

B)*

 • társadalom és állampolgári ismeret szakirányú szakos tanár

Elfogadott

 

 

 

 

 

 

 

A)

 • történelem szakos tanár
 • filozófia szakos tanár
 • filozófia szakos bölcsész
 • művelődési (és felnőttképzési) menedzser
 • szociális munkás
 • újabb- és legújabbkori történeti muzeológia szakos bölcsész
 • kommunikációs szakember
 • kulturális antropológia szakos tanár
 • kulturális antropológia szakos bölcsész
 • politológia szakos tanár
 • politológia szakos bölcsész
 • közgazdász tanár
 • néprajz szakos tanár
 • néprajz szakos bölcsész

Elfogadott

A modulhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott

 

A)

- egyéb tanári szak,

figyelembe véve a szakirányú továbbképzési szakra való jelentkezés feltételeit

 

 

A modulhoz kapcsolódó (fent *-gal meghatározott) szakirányú továbbképzési szak elvégzése szükséges

 

TÁNC ÉS DRÁMA

 

 1. Alapképzésben szerzett szakképzettség

B) Szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

A)

 • esztétika szakos bölcsész
 • ének-zenetanár, karvezető

B)*

 • drámapedagógus
 • tánc- és drámapedagógus
 • játék és szabadidő pedagógus

 

 

Elfogadott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)

 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • testnevelőtanár

 

 

 

 

Elfogadott

A modulhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott

 

A)

- egyéb tanári szak,

figyelembe véve a szakirányú továbbképzési szakra való jelentkezés feltételeit

 

 

Modulhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak elvégzése szükséges

 

MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET

 1. Alapképzésben szerzett szakképzettség

B) Szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

A)

 • esztétika szakos bölcsész
 • filmelmélet és filmtörténet szakos tanár
 • filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész

B)*

 • mozgókép- és médiakultúra

Elfogadott

 

 

 

 

 

 

A)

 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • kommunikációs szakember

 

Elfogadott

A modulhoz kapcsolódó akkreditált továbbképzés elvégzése ajánlott

A)

- egyéb tanári szak,

figyelembe véve a szakirányú továbbképzési szakra való jelentkezés feltételeit

A modulhoz kapcsolódó (fent *-gal meghatározott) szakirányú továbbképzési szak elvégzése szükséges

2008-tól kezdve a Közleményben szereplő kerettantervi ismeret átadására az a pedagógus jogosult, aki felsőoktatási tanulmányok keretében (alapképzés, kiegészítő képzés vagy szakirányú továbbképzés) elsajátította azok oktatásához szükséges ismereteket.

A helyi tantervek felülvizsgálata és kiegészítése kapcsán a közoktatási intézményeknek a szakemberellátás intézményi feltételeit is meg kell vizsgálniuk. A helyi tanterv felülvizsgálata alapján módosulhat az iskola középtávú pedagógus-továbbképzési programja.

Szükség esetén kapjanak elsőbbséget azok az újabb vagy további alapképzésre, illetve szakirányú továbbképzésre, valamint a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet szerinti tanfolyami jellegű akkreditált továbbképzésre jelentkezők, akik a kerettantervi modulok oktatásához szükséges szakmai ismeretek elsajátítását vállalják.

Budapest, 2001. március

Pokorni Zoltán

oktatási miniszter

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok