2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a nevelési-oktatási intézmények vezetői részére a 2008/2009. tanévi középfokú felvételi eljárás változásairól

2008. szeptember 9.
Az oktatási és kulturális miniszter a középfokú iskolai felvételi eljárás korábbi alapelvei, a kapcsolódó jogszabályi környezet, a középiskolai felvételivel kapcsolatos beiskolázási adatok, továbbá a tanulói esélyegyenlőség elvei alapján ez év tavaszán több lényeges ponton megváltoztatta a középfokú felvételi eljárás rendjét, a vonatkozó jogszabályokat.
A középfokú felvételi eljárás szabályait tartalmazó, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8) MKM rendelet (a továbbiakban: rendelet) szakmai egyeztetéseket követően került módosításra a 16/2008 (IV.30.) OKM rendelettel.

A bevezetett új szabályozásnak az a célja, hogy a tanulók számára kisebb teherrel, és a középfokú iskolák által helyben összeállított saját készítésű írásbeli feladatlapok nélkül folyhasson a 2008/2009. tanévi középfokú beiskolázás. Mindezek alapján a szülőkre is kisebb terhek hárulnak majd, hiszen mellőzhetőek azok a tanfolyamok, amelyek kereti között egy adott középfokú iskola saját írásbeli felvételijére készítették fel az oda jelentkező tanulókat. Ettől a tanévtől kezdve az egységes írásbeli felvételi magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatsorokat az Oktatási Hivatal állítja össze, és csak ezek az írásbeli feladatsorok alkalmazhatóak az írásbeli felvételi eljárás során.

Ezúton kérjük az általános iskolák igazgatóit, hogy a középfokú felvételi eljárásban érintett tanulóik - és azok szülei - vonatkozásában segítsék a továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatást. Hívják fel a figyelmet a tanévkezdés során a megváltozott felvételi szabályokra, amelyekhez kapcsolódó határidőket a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet melléklete tartalmazza.

Fontos eleme a változásoknak, hogy 2008. október 31-ig a középfokú iskoláknak nem csak nyilvánosságra kell hozniuk a felvételi tájékoztatójukat, benne a felvételi eljárásuk rendjét, de ezt közzé is kell tenniük a közoktatás információs rendszerében is. Az általános iskola pedig szóban köteles tájékoztatni a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Kérjük a középfokú iskolák igazgatóit is, hogy az alábbiakban bemutatott változásokra figyelemmel készítsék elő felvételi eljárásuk rendjét és a felvételizők, illetve szüleik tájékoztatását kellő körültekintéssel végezzék el.

Közoktatási FőosztályA középfokú iskolákba történő felvételi eljárás főbb változásai a 2008/2009-es tanévben

A középfokú felvételi eljárás megváltozott és már hatályos szabályozása érinti a középfokú iskolák által szervezett írásbeli felvételi vizsgák szabályozását, a hat vagy nyolc évfolyammal működő középiskolák által szervezett szóbeli vizsgát, a kilencedik évfolyamra felvételiztető középfokú iskolák felvételi eljárását, az Oktatási Hivatal szervezési feladatait, továbbá a "tehetséggondozó középiskolák" kötelezettségeit.

Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről
 • vagy a tanulmányi eredmények alapján, vagy
 • a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei
alapján dönthet.
Az egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgán való részvételhez akkor köthető a felvételi kérelem elbírálása, ha ahhoz a fenntartó hozzájárult, valamint azt az adott tanulmányi területen a jelentkezők magas száma indokolja. A jelentkezők magas számának az tekinthető, ha az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt a felvehetők létszámának. Új elem az is, hogy a hat vagy nyolc évfolyammal működő középiskolák a felvételi eljárás során nem szervezhetnek szóbeli vizsgát.

Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamára hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről
 • kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy
 • a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye, vagy
 • a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján
dönthet.

Az új szabályok értelmében tehát bármely középfokú iskola, amely írásbeli felvételi vizsgát szervez, csak az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által központilag elkészített és tőle megrendelt írásbeli feladatlapok alkalmazásával teheti meg. E szabályok alól csupán a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben részt vevő iskolák jelentenek kivételt, és ők is csak a központi magyar nyelvi feladatlapok tekintetében.

A központilag szervezett írásbeli vizsgához magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő külön-külön feladatlapok készülnek azok részére, akik
 • a nyolc évfolyamos gimnáziumba,
 • a hat évfolyamos gimnáziumba,
 • az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára,
 • a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó (ún. tehetséggondozó) középfokú iskola kilencedik évfolyamára
jelentkeznek.

A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan középfokú iskola köteles elfogadni, amelyik előírta az írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül attól, a jelentkező melyik iskolában vett részt az írásbeli vizsgán. Az is lényeges elem, hogy ha a középfokú iskola úgy dönt, hogy valamely tanulmányi területen a felvételi eljárásban a jelentkezők számára előírja a központilag megszervezett központilag szervezett vizsgát, akkor mindkét tárgyból köteles azt megszervezni.

A jogszabály részletezi az Oktatási Hivatal, valamint a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgát szervező középfokú intézmény vezetőjének vizsgaszervezési feladatait is, ennek értelmében tartalmában és szerkezetében is megváltozott a rendelet 8. számú melléklete is.

Új eleme a rendeletnek a tehetséggondozó középiskola jogi szabályozása (39/K. §) is.

Tehetséggondozó középiskola az az iskola, amelyik
 • a pedagógiai programját a miniszter által kiadott "Tehetséggondozó oktatási program" (pedagógiai rendszer) alapján készíti el, továbbá
 • azoknak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak, akik felvételt nyertek, legalább két évfolyamon keresztül felzárkóztató foglalkoztatást biztosít.
A tehetséggondozó középiskola feladata az is, hogy tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat hirdessen az általános iskola hetedik és nyolcadik évfolyamára járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére, amennyiben a költségvetési források vagy Európai Uniós támogatások a pénzügyi feltételeket ehhez biztosítják. A tehetséggondozó középiskola felvételi eljárására vonatkozó szabályokat a Rendelet részletesen tartalmazza.

Az OKM a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló MKM rendelet alapján 2008. május 29-én pályázatot hirdetett a Tehetséggondozó középiskola cím elnyerésére és az azzal járó tehetséggondozó feladatok ellátására.

A pályázatok elbírálása folyamatban van. Csak a pályázaton sikerrel szereplő középiskolákban lehet majd alkalmazni a felvételi eljárás során a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák számára készített magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapokat.

A fent nevezett és idézett jogszabályok tartalmazzák a részletes előírásokat, jelen közlemény csak kiemelte azokat a legfontosabb változásokat, amelyek már érintik az ebben a tanévben középfokú nevelési-oktatási intézménybe továbbtanuló diákokat!
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok