2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a Mentálhigiénés Alapfokú továbbképzés Pedagógusoknak (MAP) című akkreditált pedagógus-továbbképzési programról (Zánka, 2010. december 2-5.)

2010. november 11.
Indító: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.
 
A továbbképzés indítási engedély száma: OKM:196-2/2007
A továbbképzés időpontja: 2010. december 2-5.
A továbbképzés összóraszáma: 30 óra
 
A továbbképzés célja
Az oktatási rendszer mentálhigiénés erőforrásainak gyarapítása érdekében a program célja a mentálhigiénés szemléletmód bemutatása, a problémaérzékenység erősítése, a hivatásszemélyiség fejlesztése, a személyes és szakmai eszköztár bővítése, a pedagógusok mentálhigiénés szemléletének megalapozása, személyes és hivatásbéli készségeik fejlesztése.
 
További cél, hogy a pedagógusok elméleti ismereteinek gyarapítása mellett, az iskolai mentálhigiénés problémák iránti érzékenységét erősítsük, megtanítsuk önreflexióra, elmélyülésére, „hivatás-személyiségük” gondozására, jellemző szakmai problémáik és „segítő szerepük” reflektálására.
 
Az együttműködési képességeket fejlesztve segítsük a résztvevő pedagógusok műhelycsoporttá alakulását, melyek idővel országos és regionális iskolai mentálhigiénés védő- és fejlesztő hálózattá szerveződhetnek.
 
A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények, konkrét ismeretek,
 • amelyeket a részvevőknek el kell sajátítaniuk; jártasságok, készségek, képességek,
 • amelyeknek a birtokába kell jutniuk; tudás, kompetencia, amellyel rendelkezniük kell
A résztvevők tudják a mentálhigiénés elméleti alapismereteket:
 
Ismerjék az interperszonális kapcsolatok szülő – gyermek – pedagógus
 • működésmechanizmusát, a konfliktuskezelés hatékony módszereit.
Tudják a problémákat elemezni, értékelni; válaszokat, megoldásokat találni, ezek
 • közül kiválasztani a „legjobb megoldás”-t.
 • Ismerjék a személyiségszerepeket, ezen belül a „hivatás szerep”-et, legyenek képesek önreflexióra.
 • Tudják hivatásuk mentálhigiénés illetékességi határait, legyenek képesek szerepváltásra, szerepvállalásra.
 • Legyenek képesek mentálhigiénés problémák megelőzésére, ismerjék a segítőszerep feltételeit, fogásait.
Ismerje a stressz kezelésének törvényszerűségeit.
 
A továbbképzésen elsajátított ismeretek és készségek ellenőrzésének módja:
Házi dolgozat: saját intézményre szabott 5-8 oldalas mentálhigiénés terv, ezen belül egy tetszés szerinti téma kiemelt kezelése (pl. az átmenet kérdései, konfliktuskezelés, hatékony kommunikáció).
 
Értékelési szempont: a téma adekvát mentálhigiénés értelmezési keretbe való helyezése, mentálhigiénés problémafelismerő érzékenységet erősítő asszertív gyakorlatok alkalmazása, motivációmonitorozás, gyakorlati megvalósíthatóság.
 
A program tartalmának rövid ismertetése:
A lelki egészség kifejezésére jutó lelki-, kapcsolati- és magatartáskultúra fejlesztését illetően jelentősek az elvárások az oktatási rendszer iránt, melyek teljesítéséhez a pedagógusképzés egyelőre elégtelen felkészítést biztosít. Az oktatási rendszer mentálhigiénés erőforrásainak gyarapítása érdekében a program célja a mentálhigiénés szemléletmód bemutatása, a problémaérzékenység erősítése, a hivatásszemélyiség fejlesztése, a személyes és szakmai eszköztár bővítése.
 
Az elméleti részek (összesen 6 óra) összefoglalják, a mentálhigiéné értelmezési keretébe helyezik a pedagógusi hivatásra, az iskola rendszerű működésre, a pedagógus-gyermek- szülő interperszonális kapcsolataira, a serdülőkori magatartászavarokra vonatkozó alapismeretek.
 
A 24 óra gyakorlat két fő részből áll: készségfejlesztésből és esetmegbeszélésből.
 
A készségfejlesztés blokkban (kiscsoportos munka) a résztvevők élményszerűen megtapasztalják az emberi kommunikáció, az interperszonális kapcsolatok, a konfliktuskezelés szabályszerűségeit, ösztönzést kapnak a kommunikációs készségeik, önismeretük fejlesztésére, különös tekintettel a mentálhigiénés szemléletű kapcsolatépítésre és önreflexióra.
 
Az esetmegbeszélés blokk (szintén kiscsoportokban) tudatosítja a pedagógusi hivatás mibenlétét és mentálhigiénés feladatait, sokszempontúan elemzi és reflektálja a napi gyakorlat iskolai mentálhigiénés problémáit, értelmezi a hivatásszerep sajátosságait. Az esetmegbeszélések segítik az önreflektív (csoport)munka beépülését a szakmai eszköztárba, ösztönzést nyújtanak szakmai műhelyek későbbi megalakításához és azok hálózattá szervezéséhez. A munka kiértékelése csoportokban történik, a problémaérzékenység, a motiváció és a tanult ismeretek alkalmazásának monitorozásával, visszajelzésével.
 
A tanúsítvány megszerzésének feltételei:
 • Az órák 90%-n való részvétel.
 • A kiscsoportos foglalkozásokon, illetve gyakorlatokon való részvétel kötelező.
 • Házi dolgozat, melynek tartalma egy saját intézményre szabott 5-8 oldalas mentálhigiénés terv, ezen belül egy tetszés szerinti téma kiemelt kezelése (pl. az átmenet kérdései, konfliktuskezelés, hatékony kommunikáció). A dolgozat értékelési szempontjai: a téma adekvát mentálhigiénés értelmezési keretbe való helyezése, mentálhigiénés problémafelismerő érzékenységet erősítő asszertív gyakorlatok alkalmazása, motivációmonitorozás, gyakorlati megvalósíthatóság. A terv leadási határideje: a továbbképzést követő 20 napon belül.
Részvételi feltételek:
 1. Jelentkezés: a mellékelt jelentkezési lapon, melyet faxon (+36-87-568-516) vagy postai úton szíveskedjenek megküldeni!
 2. Jelentkezési határidő: 2010. november 24., illetve amíg a létszám be nem telik!
 3. A jelentkezéseket a megérkezés sorrendjében fogadjuk el!
 4. A továbbképzésen 96 fő részvételére van lehetőség.
 5. Intézményenként maximum 2 fő jelentkezését tudjuk fogadni!
 6. A továbbképzéseken csak azok a pedagógusok vehetnek részt, akiknek még nincs MAP tanúsítványuk. A képzés pedagógusoknak (az útiköltség kivételével) ingyenes, a programon való részvételt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatja.
 7. A résztvevők számára visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Ezt a visszaigazolást kérjük, feltétlenül hozza magával a továbbképzésre! Azokat a pedagógusokat, akiknek nem tudjuk elfogadni a jelentkezését, nem értesítjük külön!
 8. Szállás: 2 + 2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban
 9. Étkezés: érkezés napján ebédtől, elutazás napján ebédig (hideg ebédcsomag)
 10. Részvétel lemondása, módosítása: a program kezdése előtt 7 nappal
 11. Információ kérhető: munkanapokon 13.30-16.00 óra között Pordán Adrientől (Tel.: +36-87-568-516)
 12. A tanúsítvány kiadásának feltétele: A képzés 90%-án való részvétel, valamint házi dolgozat leadása a tanfolyam befejezése után!
A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. a 2010-2011-es tanévben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel kötött MPA-KA-OKM-14/2010. Támogatási Szerződés alapján további, a pedagógusok számára ingyenes (az útiköltség kivételével) Mentálhigiénés Alapfokú továbbképzés Pedagógusoknak (MAP) című 30 órás akkreditált képzéseket szervez 2010. december 10-12. és december 17-19. között, valamint 2011. januárban és februárban is.
 
További információk, a konferencia programja és a jelentkezési lap a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. honlapján találhatóak.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok