2021. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Átadták a Szép Ernő Jutalmakat

2005. szeptember 21.
A Magyar Dráma napján rendezett ünnepségen Eörsi István drámaírói életművéért, Schein Gábor pedig mint a legígéretesebb pályakezdő kapta meg a rangos elismerést. A kulturális miniszter ugyanitt bejelentette a Katona József pályázatok folytatását és kibővítését is.
Bozóki András és Eörsi István
Bozóki András és Eörsi István

Schneider Márta és Schein Gábor
Schneider Márta és Schein Gábor

Szép Ernő Jutalom

A Szép Ernő Jutalmat - Szép Ernő húga, Pogányné Szép Berta - kezdeményezésére minden évben az előző évadban bemutatott vagy nyomtatásban megjelent legjobb magyar dráma írójának, a legjobb "elsődrámás" vagy pályakezdő írónak, vagy drámaírói életmű elismeréseként ítéli oda a szakmai kuratórium. A díj fedezetét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma biztosítja. A kuratórium munkájában a Magyar Írószövetség, a Magyar Írók Egyesülete, a Szépírók Társasága, a Magyar Színházi Társaság, a Színházi Dramaturgok Céhe delegáltjai, Hubay Miklós állandó tiszteletbeli tag és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Művészeti Főosztályának képviselője vesz részt. A jutalom átadására először 1984-ben került sor, a Magyar Dráma Napján.

A Szép Ernő Jutalom eddigi díjazottjai

1984 Weöres Sándor A kétfejű fenevad

1985 Ratkó József Segítsd a királyt!

1986 Hernádi Gyula Hagyaték

1987 Sütő András Álomkommandó

1988 Ottlik Géza A Valencia-rejtély

1989 Tandori Dezső hangjátékai

1990 Schwajda György Ballada a 301-es parcella bolondjáról

1991 Székely János Mórok

1992 Domahidy Miklós Patkolni kell a Bársonyt c. kötetéért

Pozsgai Zsolt Viaszmadár (u.n. "elsődrámás" kategória)

1993 Márton László A nagyratörő (és eddigi munkássága)

Parti Nagy Lajos Ibusár (u.n. "elsődrámás" kategória)

Kapás Dezső Jób könyve és a magyar drámák színpadra állításáért (posztumusz)

1994 Szilágyi Andor Az el nem küldött levelek c. kötetéért

Darvasi László Vizsgálat a rózsák ügyében (u.n. "elsődrámás" kategória)

1995 Szakonyi Károly Drámaírói életművéért

Kárpáti Péter Országalma (u.n. "pálxakezdők" kategória

1996 Páskándi Géza Drámaírói életművéért (posztumusz)

Esterházy Péter Búcsúszimfónia

Nagy András Eddigi drámaírói munkásságáért

1997 Hubay Miklós Életművéért és Hová lett a Rózsa lelke c. drámájáért

Spiró György Mohózat c. drámakötetéért

Tasnádi István Drámaírói és színházművészeti tevékenységéért

1998 Szabó Magda Drámaírói életműve elismeréseként

Borbély Szilárd A kamera.man c. művéért ("elsődrámás" kategória)

Kiss Csaba Eddigi drámaírói és színházművészeti munkásságáért

1999 Kornis Mihály Drámaírói életművéért és Drámák c. gyűjteményes

Egressy Zoltán Portugál c. művéért ("Elsődrámás" kategória)

2000 Hamvai Kornél A hóhérok hava c. drámájáért és eddigi munkásságáért

Forgách András Drámaírói, műfordítói munkásságáért

2001 Zalán Tibor Drámaírói és színházművészeti tevékenységéért, és Halvérfesték c.

drámájáért

Garaczi László Drámaírói munkásságáért és Csodálatos vadállatok c. művéért

2002 Háy János A Gézagyerek c. drámájáért (elsődrámás kategória)

Visky András Drámaírói és műhelyteremtő munkásságáért

Kárpáti Péter Eddigi drámaírói munkásságáért

2003 Bereményi Géza Eddigi drámaírói munkásságáért

Filó Vera Ígéretes pályakezdésének elismeréséül

2004 Térey János A Nibelung-lakópark c. trilógiájáért (első drámás kategória)

Spiró György Eddigi drámaírói munkásságáért

Sütő András Drámaírói életművéért


Bozóki András kulturális miniszter bejelentette a Katona József Pályázatok folytatását és kibővítését
Bozóki András kulturális miniszter bejelentette a Katona József Pályázatok folytatását és kibővítését


KATONA JÓZSEF DRÁMAÍRÓI ÉS PRODUKCIÓS PÁLYÁZATOK - 2006


KATONA JÓZSEF DRÁMAÍRÓI ÉS PRODUKCIÓS PÁLYÁZATOK - 2006

Katona József drámaírói alkotói támogatás

Az alkotói támogatás célja, hogy a támogatott szerző kifejezetten a vele szerződő társulat számára írt, új színpadi művet hozzon létre. E pályázat keretében leg-feljebb 5 drámaterv részesül támogatásban, melynek összege pályázatonként 400.000 Ft.

Pályázni jogosult minden magyar nyelven író színpadi szerző, egy 2006. decem-ber 31-ig megírandó színpadi mű tervével.

Beadási határidő: 2006. február 1. 24h

Az eredményhirdetés időpontja: 2006. március 30.

ÚJ!!! - Katona József gyerek-és ifjúsági drámaírói alkotói támogatás

Az alkotói támogatás célja, hogy a támogatott szerző kifejezetten a vele szerződő társulat számára írt, új színpadi művet, vagy magyar író műve alapján készült igényes színpadi adaptációt hozzon létre. E pályázat keretében legfeljebb 5 drámaterv részesül támogatásban, melynek összege pályázatonként 400.000 Ft.

Pályázni jogosult minden magyar nyelven író színpadi szerző, egy 2006. decem-ber 31-ig megírandó színpadi mű tervével.

Beadási határidő: 2006. február 1. 24h

Az eredményhirdetés időpontja: 2006. március 30.

Katona József produkciós pályázat színházak és színpadi szerzők részére

A pályázat célja: kortárs magyar színművek színpadra kerülésének támogatá-sa hazai és határon túli magyar színpadokon, függetlenül attól, hogy az adott művet korábban bemutatták-e vagy sem. Pályázni csak eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. drama-tizált változatával lehet.

A pályázat előnyben részesíti azokat a színműveket, melyek a pályázó társulat színpa-di interpretációjától függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek.

Pályázni jogosult minden hazai és határon túli magyar nyelven játszó - fenn-tartóval rendelkező, vagy fenntartóval nem rendelkező, hivatásszerűen működő - színház, illetve társulat. A pályázó színház annyi drámával pályázhat, ahány ál-landó játszóhelye van.

Pályázni lehet 2006. április 30. és 2007. április 30. között bemutatandó produkció tervével.

Beadási határidő: 2006. február 1. 24h

Az eredményhirdetés időpontja: 2006. március 30.

Az elnyerhető támogatás:

A Katona József pályázat a nyertes pályaművek szerzői honoráriumához, illet-ve a tervezett produkciók költségeihez járul hozzá a következők szerint:

Ősbemutató esetén a szerző - a színházzal kötött szerződéstől függetlenül - 500 ezer Ft, új bemutató esetén 250 ezer Ft szerzői támogatásban, a színház pedig a bemutató jellegétől függetlenül - nagyszínpadi előadás esetén - 3 millió Ft, kamara-előadásnál 2 millió Ft, stúdió-előadásnál pedig 1 millió Ft produkciós támogatásban részesülhet. A szerzői támogatásnál, személyi kifizetések esetén a kapcsolódó járulékos költségek is megpályázhatók.

E pályázat keretében legfeljebb 22 bemutató részesül támogatásban. A nagy-színpadi, kamara- illetve stúdiószínházi produkciók arányát a kuratórium ha-tározza meg, a beérkezett pályamunkák alapján.

Részletek: www.kultura.hu

Visszatekintés: a Katona József pályázatok 2005-ben

Az Édes anyanyelvünk pályázat keretében meghirdetett Katona József pályázatokon a kulturális minisztérium több, mint 55 millió forintot osztott szét. Szakmai együttműködő partnerünk a Drámaírói Kerekasztal volt, amelynek kezdeményezé-sére, szakmai javaslatai alapján dolgoztuk ki a pályázatok célját és közösen határoz-tuk meg feltételeit.

A Katona József produkciós pályázat keretében kortárs magyar dráma bemutatásáért támogatást nyert 21 hazai és határon túli magyar színház. Ez összesen 22 produkció és 18 szerző támogatását jelenti. A művek bemutatásának határideje 2005. december 31. Bereményi Géza nagyszínpadi zenés produkcióját, Tasnádi István két darabját, Kárpáti Péter színművét már játszák is Kaposvárott, Tatabányán, Zalaegerszegen és Budapesten, továbbá látható volt már három határon túli bemutató: Dobos László, Visky András és Verebes Ernő műveit mutatták be Kassán, Marosvá-sárhelyen és Újvidéken.

A Katona József alkotói pályázat keretében támogatást nyert további 5 magyar író, akik színházaktól érkezett felkérésre írnak darabot 2005. decemberéig. Ebből két mű már el is készült: Kukorelly Endre művét hamarosan bemutatják a Kamrában, Deres Péter darabja felolvasó színházi esten volt élvezhető a Bárka Színházban.

Külön sikerként könyvelhető el, hogy az összesen 69 érvényes pályázatot (ez mind szerzők és színházak kölcsönös megállapodását jelenti) benyújtó színházak jelentős része nem állt el a tervezett magyar bemutató megtartásától annak ellenére sem, hogy nem nyerhettek el mind támogatást.

Szintén a pályázat "hozadéka", hogy újraindul a RIVALDA és a nyertes pályamunkák közül egy válogatást a Magvető Kiadó által újraindított sorozat minden évben közölni fog, angol szinopszisokkal és életrajzokkal ellátva. Az első könyv bemutatására a POSZT-on került sor. A kiadáshoz Pécs M.J. Város egyszeri 2,5 millió forintos támogatása is hozzájárult. További 2,5 millió forinttal támogatták a Németh Ákos nyertes darabjának bemutatóját a Pécsi Nemzeti Színházban. A RIVALDA támogatását Pécs M.J. Város 2006-ban is magára vállalta.

Sopronban évente megrendezendő fesztivált indít a Drámaírói Kerekasztal DESZKA néven, amely a kortárs magyar dráma bemutatására és elemzésére vállalkozik. A májusi háromnapos rendezvény szakmai programja kiterjedt a kortárs magyar dráma és színház számos kérdésének megvitatására, könyvbemutatók és színházi előadások megtartására. A fesztivált 1 millió forinttal támogatta az NKÖM.


Németh Ákos laudál
Németh Ákos laudál

Németh Gábor laudál
Németh Gábor laudál

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok