2023. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból - tartalmi összefoglaló

2009. május 4.
Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból, 2009. május 4.

A középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi első része, a 40 pontos, 60 perces szövegértési feladatsor Mikszáth Kálmán Jókai Mórról írott regényének epilógusáról tett föl kérdéseket. A kétoldalnyi szöveghez 11 feladat tartozik; ezek a szöveg - háttérismeret nélküli - megértésére vonatkoznak: többek között hasonlatokra, ok-okozati összefüggésekre, a szövegben szereplő példák kifejtésére. A részlet arról szól, hogy miért okozhat gondot egy írónak egy másik, korban hozzá közel álló író életrajzának megírása.

A második részben, 60 pontért (20 a tartalom, 20 a szerkesztés, 20 a nyelvi megformálás) három feladat közül egyet kell megoldaniuk a vizsgázóknak 3 órában. Az érvelési feladatban idén (Spiró György egy interjúrészlete mentén) a mellett vagy az ellen kell érvelni, hogy a klasszikus magyar írók (pl. Jókai) művei a ma már nehezebben érthető nyelvük miatt átírandók-e egyszerűbb, a mai nyelvhasználathoz közelebb álló nyelvre, hogy visszanyerjék népszerűségben az őket megillető helyet. A műelemzési feladat szövege Lázár Ervin Csapda című novellája. A feladat a novellára vonatkozó kérdésekkel segíti, irányítja a vizsgázókat. Az összehasonlító verselemzés Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály egy-egy bordalának adott szempontok szerinti összevetését várja.

Az emelt szintű írásbeli érettségi 4 órában négyféle feladatot tűz ki a vizsgaleírásnak megfelelően.
A nyelvi-irodalmi műveltségi teszt (40 pont) egy Babits-esszé (Arany mint arisztokrata) részleteinek megértését, illetve azzal kapcsolatos nyelvtani (mondatelemzési, stilisztikai) és irodalmi (pl. szerzők, művek, korok, ritmusok) ismereteket vár el. A műelemzési feladatban (25 pont) Tóth Árpád Erdő című (a vizsgázók számára feltehetően ismeretlen) verse áll. Itt is konkrét kérdésre kell válaszolniuk a vizsgázóknak. A Reflektálás egy jelenségre nevű feladat (20 pont) kiinduló szövege a "jó olvasóról" szól. Ennek mentén kell elgondolkodni az olvasás mechanizmusán. A gyakorlati írásbeliség feladatban (15 pont) a fiatalok körében divatos plázázás témakörében kell rövid glosszát írni. (A jelenség megítélése természetesen független a teljesítmény értékelésétől.)

Mindkét szinten összesen maximum 100 pontot lehet elérni. Ebből legfeljebb 15 pont veszíthető helyesírási hibákért. Helyesírási szótár használata továbbra is engedélyezett.
A javító tanárok munkáját részletes javítási-értékelési útmutató segíti.

Az OKM honlapjára a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az oldalra - a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát követő nap 14 órakor.

A feladatsorokat és a javítási-értékelési útmutatókat az OKM főoldaláról érhetik el.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok