2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A felnőttképzési törvény változása és hatása a TÁMOP pályázatokra

2010. január 14.
A TÁMOP 3. prioritásának pályázataiban akkreditált felnőttképzési tanfolyamokat megvalósító pályázók figyelmébe ajánljuk az alábbi, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelent közleményt:
 
Módosult a felnőttképzési törvény
 
Az alábbi törvényi idézetnek megfelelően módosult a felnőttképzési törvény, amelyet 2010. január 1-jével minden TÁMOP-ból finanszírozott felnőttképzési program esetében kötelező érvénnyel alkalmazni kell.
 
2009. évi XCVIII. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról
 
3. § Az Fktv. a 20. §-t követően a következő új alcímmel, valamint új 20/A. §-sal egészül ki:
 
„Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása
 
20/A. § (1) A digitális írástudás megszerzése minden a 21. § (2)-(3) bekezdés szerinti forrásból támogatott, összességében legalább 240 órát meghaladó időtartamú - ezt nem meghaladó időtartam esetében külön rendeletben meghatározott - felnőttképzési program tartalmának kötelező része, függetlenül attól, hogy általános, nyelvi vagy szakmai képzés valósul-e meg e törvény keretei között.
(2) A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák körét az Európai Számítógép-használói Jogosítvány „Internet és kommunikáció” valamint „Operációs rendszerek” moduljai írják le. Az egyéb szükséges ismeretek és kompetenciák meghatározását, valamint azon felnőttképzési programok körét, amelyek esetében 240 órát meg nem haladó időtartamú képzés esetében is kötelező a digitális írástudás megszerzése, a miniszter az informatikáért felelős miniszterrel, valamint az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg.”
 
6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(3) E törvény 3. §-ával megállapított, az Fktv. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti követelményeket, valamint e törvény 4. §-ában megállapított az Fktv. 28/A. §-ának (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget először a 2010. január 1-jétől induló felnőttképzési programok esetében kell alkalmazni.
 
A közlemény elérhetősége az NFÜ honlapján: http://www.nfu.hu/content/4696
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok